Vox bloguli: Tóth Tibor

To najlepšie z blogov od Tóth Tibor


Problém nových učebných plánov pre školy s vyučovacím jazykom maďarským

🕔 21.5.2015

Cieľom nasledujúceho článku je informovať verejnosť o dlhšie existujúcich problémoch týkajúcich sa učebných plánov pre prvý stupeň základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským.

Celý článok