Vox bloguli: Tomáš Klinka

To najlepšie z blogov od Tomáš Klinka


Žalovaný štát a jeho (neslušná) obrana

🕔 16.12.2015

Nie je spor ako spor. A nie je štát ako štát. Som presvedčený, že štát s prívlastkom "právny" si v spore, kde je braný na zodpovednosť za svoje vlastné zlyhania (nezákonné rozhodnutia, prieťahy v konaní a pod.), jednoducho nemôže dovoliť využívať tie isté obštrukčné metódy obrany, ako ich poznáme z "bežných" sporov medzi jednotlivcami a firmami. Metódy typu "čím horšie, tým lepšie". V opačnom prípade vlastne už zlyháva štát druhý krát. A v prípade nečinnosti v reštitučných konaniach, ktoré mali napraviť niektoré majetkové krivdy z obdobia socializmu, dokonca tretí krát... a to je práve náš prípad.

Celý článok