Vox bloguli: Petra Benešová

To najlepšie z blogov od Petra Benešová


Nepodceňujte a nezatracujete kresťanstvo

🕔 3.11.2015

Ľudia dnes zvyknú nad mnohými vecami mávnuť rukou. Zvyknú ich veľmi rýchlo odpísať, pretože majú voči ním určité výhrady. A to platí bezo zvyšku i vo vzťahu k cirkvám, či ku kresťanstvu. Pohotovo sa totiž dá vymenovať množstvo dôvodov. Trebárs križiacke vojny, inkvizícia, predávanie odpustkov, nekalé finančné praktiky Vatikánu, zneužívanie mladistvých a tak ďalej.

Celý článok

Duchovné vnímanie súčasnej vysťahovaleckej krízy

🕔 27.10.2015

Ateisti a materialisti pravdepodobne nebudú brať veľmi na zreteľ duchovné zákonitosti. Avšak takéto ignorovanie nič nemení na skutočnosti, že rešpektovanie, alebo nerešpektovanie týchto zákonitostí sa zodpovedajúcim spôsobom premieta do každodenného diania okolo nás. A to aj do takej problematiky, akou je súčasná vysťahovalecká kríza.

Celý článok


Upadajúca spoločnosť! Ako pomôcť?

🕔 19.10.2015

Žiaľ cesta, ktorou naša spoločnosť kráča je cestou k úpadku. Je smutné, že mnohí si to neuvedomujú, avšak práve preto je táto cesta čoraz širšie prešliapavaná. A títo mnohí dokonca tvrdia, že predsa kráčame vpred. Odvolávajú sa pri tom na vedu a techniku, či na rozvoj etickejšieho a morálnejšieho jednania ľudí v rozličných oblastiach. Tak aký to úpadok?

Celý článok

Utečenci! Začína koniec európskej civilizácie?

🕔 12.10.2015

Európa sa v súčasnosti v určitom zmysle podobá Rímskej ríši. A síce v zmysle veľmi podobného úpadku hodnôt, akým sa vyznačoval jej súmrak. Ide tu takmer o totožnú mravnú zdegenerovanosť, na základe ktorej bola táto mocná ríša zvnútra nakoniec rozložená tak, že napokon podľahla náporu barbarov. Títo barbari stáli síce civilizačne nižšie, avšak ich kladom bolo to, že ich hviezda ešte len vychádzala. Že jednoducho mali celý vývoj pred sebou, zatiaľ čo Rímu jeho hviezda už zapadala, pretože sa o to sami výdatne pričinili vlastným morálnym rozkladom.

Celý článok


Uvažovanie o príčinách nespravodlivosti vo svete

🕔 5.10.2015

Na našej planéte vládne stále veľký útlak, a to i napriek modernému 21. storočiu. Existujú ľudia, ktorí sa domnievajú, že náš svet najviac utláčajú USA. Niet vraj takmer žiadneho ozbrojeného konfliktu, v ktorom by už zopár desiatok rokov nazad neboli nejakým spôsobom zaangažovaní. USA sa vraj snažia dostať všetky národy zeme pod svoju kontrolu, v snahe mocensky a ekonomicky z toho profitovať.

Celý článok

Dá sa zachrániť naša upadajúca spoločnosť?

🕔 28.9.2015

V súčasnosti existuje veľké množstvo ľudí, naplno ponorených do svojej práce. Ľudí, pre ktorých je práca všetkým a ktorí kvôli nej mnohokrát citovo a ľudsky zanedbávajú i vlastné rodiny. O pracovných problémoch uvažujú takmer dvadsaťštyri hodín denne a ani vo svojom voľnom čase nie sú schopní takmer o ničom inom hovoriť.

Celý článok


Utečenecká kríza? Čo netušeného sa za ňou skrýva?

🕔 21.9.2015

Nastalo moderné sťahovanie národov, ktoré pravdepodobne zásadným spôsobom zmení našu starú, dobrú Európu. Dochádza ku konfrontácii dvoch rozdielnych kultúr, pričom tak, ako tomu bolo v dejinách vždy, zvíťazí tá, ktorá je v tých najrozhodujúcejších ukazovateľoch progresívnejšia. Inými slovami povedané tá, ktorá stojí vo svojej duchovnosti a morálke vyššie. Alebo naozaj celkom jednoducho povedané, ktorá má bližšie k Bohu. To je totiž oným najrozhodujúcejším ukazovateľom akéhokoľvek progresu.

Celý článok

Blíži sa Apokalypsa?

🕔 15.9.2015

Ak si niekto myslí, že Apokalypsa je niečím, čo je nevyhnutné je na veľkom omyle. Rozširovanie takýchto myšlienok nie je správne, pretože týmto tvrdením budujeme vo svete myšlienok práve to, čo k apokalyptickému dianiu prispieva. A pri tom k tomuto dianiu vôbec nemusí dôjsť.

Celý článok


Postavme cit na prvé miesto a rozum na druhé

🕔 8.9.2015

Prečo by sme tak mali urobiť? Pretože tak to má byť! Pretože človek je práve takýmto spôsobom stavaný! Pretože práve v takomto usporiadaní spočíva podstata našej ľudskosti!

Celý článok

Úvaha o biednych hodnotách dnešného človeka

🕔 1.9.2015

Každý človek má určitý rebríček priorít. Treba ale vedieť, že výška a kvalita týchto priorít má zásadný dopad na celý náš život. A síce taký, že vyššie priority mu dávajú vyššiu hodnotu a naopak, nižšie, alebo veľmi nízke priority ho zase znehodnocujú. Takto jednoducho a celkom logicky to funguje. Pozrime sa teda teraz, ako sa tieto veci prejavujú v praxi.

Celý článok


Dávajte si pozor i v duchovnej oblasti 2

🕔 27.8.2015

Nadväzujem na svoj predchádzajúci článok, v ktorom sme sa dozvedeli, že mnohé blažené stavy, prežívané veriacimi nie sú vôbec tým, za čo ich oni považujú. Nie sú spojením so svetlom, ale naopak s temnotou, ktorá sa na nich takýmto spôsobom energeticky priživuje.

Celý článok

Dávajte si pozor i v duchovnej oblasti

🕔 21.8.2015

Človek má byť opatrný všade a vo všetkom, duchovnú oblasť nevyjímajúc. Ak opatrný nebude, môže na to neraz veľmi ťažko doplatiť. Často sa tiež stáva, že to negatívne býva veľmi dobre maskované a navonok sa snaží vzbudiť dojem dobra. To je potom onen známy príklad vlkov v rúchu baránkov.

Celý článok


Všade samé sporo odeté telá

🕔 13.8.2015

V lete a v horúčavách vidieť takmer všade ten istý obraz. Teplom zmorených a sporo odetých ľudí. Či už ženy, alebo mužov. Tí mladší sa sebavedome nesú a vedome vystavujú na obdiv svoje telesné schránky. Ak spozorujú záujem, lichotí im to a pozdvihuje to ich sebavedomie. Veď leto je už raz také a telesno zmyslové opojenie k nemu akosi neoddeliteľne patrí. Patrí to k bujarej mladosti a k užívaniu si života. Ba niekedy sa ani tí starší nedajú zahanbiť.

Celý článok

Ako nás v živote brzdia chybné názory?

🕔 6.8.2015

Všetko, čo nie je úplne v súlade so skutočnou Pravdou predstavuje prekážku, ktorá nás v živote viac alebo menej brzdí. Viac alebo menej v závislosti na tom, nakoľko viac a nakoľko menej sme od Pravdy vzdialení. A preto ten, kto chce vo svojom živote naozaj slobodne a voľne kráčať vpred za svojim skutočným šťastím, by sa mal usilovať kráčať cestou Pravdy.

Celý článok


Ľudia na zemi strácajú duchovnosť

🕔 30.7.2015

Ak sa pozrieme na ten veľký počet najrozličnejších vierovyznaní, a už ani nehovoriac o počtoch veriacich rôznych náboženstiev po celom svete, bude sa nám pravdepodobne zdať takéto tvrdenie neopodstatnené. A navyše, ak všade tam môžeme nájsť aj veľký počet dobrých ľudí. Do akej miery teda vôbec obstojí tvrdenie, že duchovné snaženie na zemi je v značnom úpadku?

Celý článok

Vyššia spravodlivosť a spravodlivosť svetská sú rozdielne

🕔 23.7.2015

Sú žiaľ vinou ľudí rozdielne, ale nakoniec predsa len zvíťazí spravodlivosť vyššia. Vo svetskej spravodlivosti je totiž mnoho takého, čo postráda citlivosť a elementárnu ľudskosť, i keď tomu nie je možné z formálneho hľadiska absolútne nič vytknúť, pretože všetko presne zodpovedá litere zákona. O tejto smutnej rozdielnosti a jej dôsledkoch hovorí i nasledovný príbeh:

Celý článok


Prečo mnohí nedokážu vnímať duchovno?

🕔 16.7.2015

Z veľmi jednoduchého dôvodu. Snažia sa ho totiž pochopiť svojim rozumom. Avšak rozum nie je cestou k pochopeniu vecí ducha. Rozum je schopný chápať iba veci čisto hmotného charakteru. K pochopeniu duchovnosti musíme v sebe aktivovať inú, vyššiu zložku našej osobnosti, ktorá je schopná chápať skutočnosti nad hranicou hmotného.

Celý článok

Dávať a brať máme v rovnováhe

🕔 9.7.2015

Existujú určité elitné, vyššie postavené spoločenské skupiny, ktorých vyššiemu postaveniu zodpovedá aj omnoho vyšší plat, ako je bežný štandard. Nájdeme medzi nimi manažérov, podnikateľov, politikov a podobne.

Celý článok


Je možné človeku uvidieť Stvoriteľa?

🕔 3.7.2015

Na zemi to až tak možné nie je, ale mnohí veriaci dúfajú, že po svojej smrti, v nebi im to umožnené bude. Samozrejme, sú si vedomí toho, že si to bude treba asi zaslúžiť, ale ten kto si to zaslúži, ten toho dosiahne.

Celý článok

O dôsledkoch našej slobodnej vôle

🕔 28.6.2015

Internetový priestor dáva ľuďom veľké možnosti. Môžu tam uvidieť úplne všetko, čo len jestvuje. Môžu si trebárs pozrieť i takú popravu človeka. Avšak všetko, čo konáme i na čo sa pozeráme má na nás svoje pozitívne, alebo negatívne dôsledky. V uvedenom konkrétnom príklade určite skôr tie negatívne.

Celý článok


Človeče, aký si?

🕔 25.6.2015

Dajte cisárovi, čo je cisárovo a Bohu, čo je Božie! Inými slovami povedané, je teda povinnosťou človeka usilovať sa v hmote hmotným spôsobom, ale aj v duchovnej oblasti duchovným spôsobom. Máme totiž určité povinnosti aj vo vzťahu k hmote, aj vo vzťahu k duchu. Oboje zasluhuje našu rovnakú pozornosť. Avšak človek tak ani zďaleka nekoná. Hmotné snaženie sa pre neho stalo všetkým a to duchovné nie je pre neho ničím.

Celý článok

Úvaha o osude ľudstva

🕔 21.6.2015

Hodnoty, ktoré ľudstvo uznáva určujú jeho osud. Aké sú však hodnoty tohto ľudstva? Za čím sa ženie? Čo je preň tým najpodstatnejším?

Celý článok


Je človek schopný zbaviť sa utrpenia?

🕔 14.6.2015

Príčina a dôsledok! To sú dve rozhodujúce skutočnosti, v rámci ktorých sa utvára náš osud a celý náš život. Lebo všetko, čo nám život prináša, má svoju príčinu. Má to svoju príčinu v našej minulosti. V minulosti nedávnej, dávnej, alebo veľmi dávnej. Z tohto potom možno jednoznačným spôsobom vyvodiť, že i každé utrpenie, ktoré nás stíha nebude asi nijakým dielom náhody. Lebo náhody neexistujú. To znamená, že i utrpenie je len dôsledkom príčiny, ktorú sme my sami vo svojej minulosti zavdali. Všetko toto sa totiž deje na základe Zákona spätného účinku, ktorý by sa dal veľmi jednoducho charakterizovať slovami: čo kto zaseje, to aj zožne.

Celý článok

Tragédia inštitucionalizovanej viery

🕔 8.6.2015

Ak sa niekto nedokáže poučiť zo starých chýb, musí ich neustále opakovať. A ak niekto neustále opakuje tie isté chyby v duchovnej oblasti, nikdy sa nemôže povzniesť nahor. Nevyhnutne stagnuje, alebo dokonca upadá.

Celý článok


Tri stupne vnímania reality

🕔 1.6.2015

Prvý stupeň je stupňom konzumným a povrchným. Ide o stupeň vnímania iba toho, čo je na povrchu. Iba vonkajšku. Podľa tohto druhu ľudí, ktorých je žiaľ väčšina, je pravdou iba to, čo je reálne a viditeľné. Taktiež iba to, o čom sa píše v novinách a hovorí v televízii. Jednoducho to, čo sa prezentuje ako všeobecne uznávaná verejná mienka.

Celý článok

Život ako v zlej telenovele

🕔 24.5.2015

Určite ste niekedy aspoň letmo zhliadli zopár dielov oných nekonečných telenoviel, v ktorých sa neustále a dookola riešia tie najbanálnejšie problémy. Hlavné postavy sa s veľkou vervou vkladajú do svojich radostí, obáv, starostí, lások, nepriateľstiev, sporov, intríg, úkladov, úspechov, plánov a mnohého iného. Je to kolotoč, točiaci sa stále dookola.

Celý článok


Naše životy sú predurčené!

🕔 18.5.2015

Nikto by nemal so závisťou pozerať na iného človeka, na jeho schopnosti, alebo na jeho životnú dráhu, pretože bytie každého z nás je výsostne individuálne. Je síce možné inšpirovať sa skúsenosťami iných, avšak v prvom rade treba hľadieť na svoju vlastnú životnú cestu, v ktorej sa naplňuje náš individuálny osobný osud. Nie teda na iných, ale predovšetkým sám na seba by mal hľadieť každý z nás.

Celý článok

Názor na voľnú lásku

🕔 11.5.2015

Prevažná väčšina dnešných mužov a žien jedná vo vzájomných vzťahoch medzi sebou spôsobom, ktorý možno definovať ako voľná láska. Alebo snáď ešte výstižnejšie, voľný sex. Medzi vzájomne sa poznávajúcou dvojicou k nemu totiž dochádza už po prvých stretnutiach, ak nie dokonca pri úplne prvom osobnom styku. Pár desiatok rokov nazad bolo takéto niečo ojedinelé, avšak onen takzvaný „pokrok“ nemožno zastaviť. Ľudia modernej doby žijú rýchlo a vo vzájomných vzťahoch medzi pohlaviami sa už takmer natrvalo udomácnilo to, čo možno nazvať voľnou a neviazanou láskou.

Celý článok


Cesta k Pravde

🕔 7.5.2015

Jestvuje množstvo názorov, náboženstiev, duchovných prúdov a filozofických smerov, ktoré vykazujú väčšie, alebo menšie percento pravdy. Vezmime si ako príklad trebárs nejaký duchovný smer, ktorého náuka obsahuje 95 percent pravdy a 5 percent nepravdy. Uvedené, hoci aj malé percento nepravdy však nevyhnutne kalí a znehodnocuje celú náuku a preto duchovne hľadajúci, ktorí kráčajú touto cestou nedospejú nikdy k čistej, ničím neskalenej Pravde, po ktorej ich duch bytostne túži.

Celý článok

Čo chýba sexuálnej výchove?

🕔 3.5.2015

Čo podstatného chýba súčasnej koncepcii sexuálnej výchovy? Prečo tak poburuje určité skupiny obyvateľstva? A nie len u nás, ale aj na západe? Prečo i na tak pokrokovom západe prejavujú niektorí rodičia ostrý nesúhlas a svojim odmietaním účasti detí na vyučovaní sa neraz dobrovoľne vystavujú perzekúciam štátu? Vo vyhrotenej podobe dokonca až väzeniu?

Celý článok


Existujú i ľudia bezduchí …

🕔 27.4.2015

Najvnútornejším jadrom každého človeka je jeho duchovná iskra. V tomto ohľade sme si všetci absolútne rovní. Každý z nás prišiel do hmotnosti za účelom svojho osobného vývoja k plnému sebauvedomeniu. To znamená, že našou úlohou je roznietiť pôvodnú, malú a nevedomú duchovnú iskru v šľahajúci plameň ducha, čím sa staneme plne vedomou duchovnou bytosťou, stojacou správne vo stvorení a žijúcou v bezvýhradnom súlade s jeho Zákonmi.

Celý článok

O otrokoch vlastného, malého „ja“

🕔 20.4.2015

Osobnosť priemerného človeka sa točí dookola v bludnom kruhu. V bludnom kruhu vlastných, osobných názorov. V obmedzenom a začarovanom kruhu vlastného chcenia, pričom väčšina ľudí si vôbec neuvedomuje nedostatočnosť takéhoto spôsobu myslenia a nazerania na život, ktorým, či si to už chceme priznať, alebo nie, staviame modlu vlastnému „ja“. Nášmu „ja“, ktoré povyšujeme na to najvyššie čo jestvuje a ktorého potreby a názory sú pre nás najrozhodujúcejšie.

Celý článok


Uplatnenie Božích vlastníckych práv!

🕔 13.4.2015

Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj! Tieto slová žiaľ platili v ľudskej spoločnosti vždy a platia v nej i dnes v demokracii. Ak sme totiž niekde zamestnaní, musíme bezvýhradne plniť všetko to, čo od nás zamestnávateľ požaduje. Ak s niečím prejavujeme nespokojnosť, alebo dokonca otvorene kritizujeme vedenie môže sa nám ľahko stať, že o prácu prídeme. Oficiálne sa potom samozrejme vždy nájde nejaká všeobecne akceptovateľná príčina, prečo sme museli byť prepustení. V skutočnosti však budú všetci vedieť, že k tomu došlo preto, lebo sme si otvárali ústa.

Celý článok

Bezúčelnosť života

🕔 9.4.2015

Život mnohých ľudí tejto zeme sa míňa svojmu skutočnému účelu. Je bezúčelným a postrádajúcim pravý zmysel. Je to smutné, ale žiaľ mnohí ľudia bez toho, že by o tom vôbec vedeli, premárňujú vlastný život, hoci paradoxne, oni sami sú presvedčení o opaku.

Celý článok


Až ku koreňom všetkého zla…

🕔 3.4.2015

Rozšíreným javom dnešnej doby je všeobecné sťažovanie sa. Sťažovanie sa na politikov, ktorí klamú a kradnú, na nedostatok práce a zlé pracovné podmienky, na nízku mzdu, na zlé vzťahy medzi ľuďmi, na krízu a na mnoho inch vecí. No a každý z nás vidí príčiny tohto všetkého v niečom inom.

Celý článok

Morálka, ľudskosť a opätovné vtelenia

🕔 30.3.2015

Aký praktický vplyv a dopad môže mať na náš každodenný život poznanie o zákonitosti opätovných príchodov človeka na túto zem? Ako by mohlo takéto poznanie prispieť k pozdvihnutiu etiky, morálky, ľudskosti a väčšej ohľaduplnosti ľudí k ľuďom v bežnom, praktickom živote? Pri jeho všeobecnom pochopení, prijatí a akceptovaní by bol s veľkou pravdepodobnosťou jeho pozitívny dosah na celú spoločnosť obrovský.

Celý článok


Miera zrady!

🕔 23.3.2015

Všetci vieme, že na svete existujú ľudia čestní i nečestní. Ľudia dobrí i zlí. Ale položili ste si niekdy otázku v akom pomere? Koľko je asi tých čestných v pomere k tým nečestným? A akým spôsobom sa to vyvíja? K lepšiemu, alebo k horšiemu? Ukážkovým príkladom spred 2000 rokov, hovoriacom o určitom modelovom pomere čestných […]

Celý článok

Iný a zvláštny pohľad na sexualitu

🕔 16.3.2015

Nedávno som sa stretla s veľmi zaujímavým textom, týkajúcim sa ľudskej sexuality, ktorý predostiera úplne iné rozmery a dimenzie. I mňa samotného priviedol k hlbšiemu zamysleniu sa nad touto problematikou, na základe čoho vznikol tento článok. Spomínaný text bol pomerne krátky a tu je jeho voľné pretlmočenie:

Celý článok


Aká je sila materialistického presvedčenia?

🕔 9.3.2015

Sila a miera každého presvedčenia sa osvedčuje vo vyhrotených situáciách. Je totiž veľmi ľahké veriť niečomu a veriť v niečo, ak sa všetko darí a všetko funguje. Avšak býva niekedy veľmi ťažké zotrvať vo svojom pôvodnom presvedčení, ak nastanú komplikácie, nič sa nedarí a všetko sa rúca. V takejto chvíli sa potom neraz zrúti aj naše presvedčenie, pretože nedokáže obstáť v tlaku vyhrotenej situácie. Preto má skutočnú hodnotu a cenu iba také presvedčenie, ktoré dokáže obstáť v každej situácii. Z tohto prostého dôvodu nech sa teda nikto radšej neodvoláva na silu vlastného presvedčenia, ak toto nebolo podrobené žiadnej zásadnej životnej skúške.

Celý článok

Prečo je súčasné poňatie emancipácie zlé?

🕔 5.3.2015

Alebo inak povedané, v čom spočíva jej dnešné pomýlené a pokrivené chápanie? Spočíva v jej rozpore s veľkým vesmírnym Zákonom doplnenia celku, ktorý funguje na princípe príťažlivosti dvoch protikladných častí za účelom vytvorenia jedného, harmonicky fungujúceho celku.

Celý článok