Vox bloguli: Oľga Jarošová

To najlepšie z blogov od Oľga Jarošová


Prečo nepodceniť župné voľby a na základe čoho sa rozhodnúť?

🕔 30.10.2017

Voľby do vyšších územných celkov sa uskutočnia 4.11.2017. Tieto voľby sú známe nízkou účasťou. Dôvodov prečo je to tak, je určite viac. Medzi  hlavnú príčinu patrí, aspoň sa s týmto názorom stretávam najčastejšie, slabé povedomie o kompetenciách krajov. Druhým nezanedbateľným faktorom je nedôvera v politikov, sklamanie a všeobecná apatia k veciam verejným. Tomuto postoju z časti rozumiem, ale predsa som presvedčená, […]

Celý článok

Moc sociálneho pracovníka, verzus bezmocnosť klienta.

🕔 21.6.2017

Po prevalení kauzy Čistý deň sa začala viesť diskusia o fungovaní systému. Polemizuje sa o samotnej práci sociálnych pracovníkov a iných odborníkov pracujúcich v zariadeniach na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany a v zariadeniach sociálnych služieb, ako aj o systéme kontroly. Na to, aby sociálna práca dosahovala požadované ciele a nepoškodzovala klienta je potrebné, aby sociálny pracovník spĺňal určité predpoklady. Sociálny pracovník pri práci s klientom […]

Celý článok


„Ryba smrdí od hlavy“ a nielen v sociálnej sfére

🕔 12.9.2016

Tento blog je mojou reakciou nielen na poslednú udalosť, ku ktorej došlo v resocializačnom stredisku, ale je reakciou na celú verejnú správu v sociálnej sfére, kde pracujem 16 rokov a zažívam to stále dookola. Blog  píšem očami človeka zvnútra inštitúcie a na základe vlastnej skúsenosti. Naozaj môžem potvrdiť, že je smutné, v akom stave je verejná správa v tejto sfére. Myslím […]

Celý článok

Často opakované, poďme voliť.

🕔 4.3.2016

Iste už všetci vieme, že zajtra sa konajú voľby do Národnej rady.  Vieme aj to, že vo  voľbách občania delegujú právomoc na  svojich zástupcoch, ktorými sú práve poslanci. Možno nie všetci ale vieme to, že Národná rada je orgánom štátnej moci, reprezentuje suverenitu štátu a ľudu. Pôsobí v oblasti zákonodarstva, v oblasti kontroly, v oblasti tvorby štátnych orgánov a v oblasti […]

Celý článok


Aj sociálni pracovníci si zaslúžia vyššie platy!

🕔 15.1.2016

Presné štatistiky o počte sociálnych pracovníkov na Slovensku neexistujú. Sú iba odhady, ktoré hovoria, že na Slovensku máme približne 5000 sociálnych pracovníkov, ktorí pracujú v priamom kontakte s klientom pri riešení jeho problémovej sociálnej situácie. Môžeme ich stretnúť priamo v teréne, kde pracujú s marginalizovanými skupinami obyvateľstva  medzi ktorých patria nedostatočne sociálne prispôsobiví spoluobčania, drogovo závislí, prostitútky, mladiství delikventi alebo […]

Celý článok

Násilníka neospravedlňujte, radšej rýchlo konajte!

🕔 27.11.2015

Štatistiky hovoria, že na Slovensku je zasiahnutá počas života partnerským násilím každá piata žena. Toto číslo nie je typické iba pre Slovensko, ale kopíruje štatistické výsledky celej Európskej únie. V inom číselnom vyjadrení je to asi 150 000 žien a z nich požiada o pomoc niektorú z inštitúcií, resp. organizácií približne iba 5 000 žien. Podoba násilia. Násilie na ženách […]

Celý článok


Ako predísť dlhotrvajúcim sporom napríklad o výživné na dieťa?

🕔 11.8.2015

Štatistiky rozvodovosti sú naozaj alarmujúce. Na Slovensku sa rozvádza takmer každé druhé     manželstvo. K tomu je ešte potrebné prirátať partnerské páry, ktoré sa nezosobášili, ale majú spoločné dieťa, resp. deti a po čase sa rozchádzajú. Nie je to zanedbateľné číslo, práve naopak. Všetky tieto prípady končia na súde s rozdielom, že v prvom prípade navrhovatelia žiadajú manželstvo rozviesť a upraviť […]

Celý článok

Detencia po Slovensky, alebo treba biť na bubon!

🕔 20.7.2015

Detenčný ústav je kombináciou psychiatrickej nemocnice a väzenia. Určený je pre nevyliečiteľne duševne chorých, ktorí sú na slobode nebezpeční. Ide teda o  ľudí trpiacimi niektorými  závažnými špecifickými  poruchami osobnosti, niektorými organickými poruchami, niektorými sexuálnymi deviáciami a neúspešnými opakovane liečenými závislosťami od psychoaktívnych látok. U nás po zriadení takéhoto zariadenia odborníci volajú štvrťstoročie.  Predbehli nás Česi aj Maďari. Západnú Európu […]

Celý článok


… druhý rodič si neplní vyživovaciu povinnosť

🕔 19.2.2015

V zmysle zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine vyživovacia povinnosť rodičov k deťom je zákonná povinnosť do doby, kým

Celý článok

Rodina včera, dnes a zajtra

🕔 2.2.2015

Rodinu z pohľadu vedných disciplín môžeme rôzne definovať. Napríklad z pohľadu teórie práva je „rodina založená manželstvom základnou

Celý článok