Vox bloguli: Mojmíra Némethová

To najlepšie z blogov od Mojmíra Némethová


Prečo by sa novinári mali vykašľať na objektivitu a stať sa aktivistami

🕔 21.9.2015

Podľa online slovníka vocabulary.com, je aktivista ten, kto propaguje nejaký druh spoločenskej zmeny. Ak by sme brali do úvahy iba tento význam, tak úlohu aktivistov novinári spĺňajú do veľkej miery. Prelínanie týchto dvoch rolí, je však brané rozporuplne, niektorí tvrdia, že novinár musí byť aktivistom, a iní, že ním byť nesmie.

Celý článok

Matúš Kostolný: Začali sme robiť veci, ktorých som sa pred rokom bál

🕔 20.8.2015

Po pol roku od vzniku Denníka N hodnotí jeho pôsobenie šéfredaktor Matúš Kostolný pozitívne. V redakcia skúšajú uviesť do praxe teoretické poznatky posledných desiatich rokov. No aj napriek tomu šéfredaktor tvrdí, že môžu skončiť rovnako rýchlo, ako začali.

Celý článok


Cenzúra sa prejavuje sofistikovane, preto potrebujete byť mediálne gramotní

🕔 17.8.2015

Mediálna gramotnosť je nevyhnutná na správne pochopenie správ. Je to najmä z dôvodu, že cenzúra v súčasnosti prebieha sofistikovane a na rôznych úrovniach.

Celý článok

Žurnalistika by mala ťažiť z poznatkov miestnej komunity

🕔 22.7.2015

Prepojenosť mediálnych pracovníkov (to znamená, že nie iba píšucich novinárov, ale všetkých členov redakcie) s publikom, teda komunitou čitateľov, musí byť oveľa hlbšia a priamejšia, ako sme doteraz zvyknutí. Redakcie by nemali svoje obsahy robiť pre ľudí, ale v úzkom kontakte s nimi.

Celý článok


Ako medializovať traumatické situácie – obete a novinári

🕔 1.7.2015

Jedným z etických problémov novinárov súčasnosti, aj keď nejde o problém nový, je spôsob podávania informácií o obetiach, ktoré prežili traumatický zážitok. Správny prístup k takto postihnutým je rozhodujúci, ale podstatná je aj akási regulácia zo strany novinára na princípoch psychohygieny.

Celý článok

Novinári v zácviku – toto sa potrebujete naučiť

🕔 24.5.2015

Súčasnosť žurnalistiky (a najmä tej digitálnej) sa označuje za zlatú éru. Množstvo rýchlych zmien mení tradičné chápanie jej fungovania i úloh. Preto je predpoklad, že sa tieto zmeny budú prenášať aj do prípravy budúcich novinárov. Ako študentka žurnalistiky viem, že to nedeje – alebo len v zanedbateľnej miere. Čo by teda mladí novinári mali od svojho vzdelávania vyžadovať, aby uspeli v médiách súčasnosti?

Celý článok


Longform žurnalistika – dôležitá je kvalita každého slova

🕔 8.4.2015

Do povedomia printových, ale aj digitálnych médií, sa čoraz nástojčivejšie derie výraz longform alebo longread. Ak by sme chceli tento pojem vysvetliť s pomocou slovníka, ide o „články publikované v spravodajských médiách so závažnými témami, ktoré bývajú dlhšie ako bežné články.“ V súčasnosti však toto zaradenie nestačí.

Celý článok

Mileniáni – ignorujú tradičné médiá a nie sú ochotní platiť za obsah. Aká je digitálna generácia?

🕔 18.3.2015

Prvá generácia mileniánov alebo tiež digitálna generácia sa s počítačmi zoznámila niekedy na vysokej škole. To predznamenalo nielen ich život, ale aj komunikačné návyky, sociálne väzby a vývoj médií vo svete. Ľudia v rozmedzí rokov 18-34 pracujú, tvoria vzťahy a získavajú informácie úplne odlišne, ako generácie pre nimi.  Sú takým špecifickým druhom, ako sa tvrdí?   Výskum o tom, ako […]

Celý článok