Vox bloguli: Miroslav Lacko

To najlepšie z blogov od Miroslav Lacko


O rozdávaní pracovných zmlúv bez výberových konaní za peniaze daňových poplatníkov

🕔 24.12.2017

V piatok sa v Bratislave uskutočnila konferencia o možnostiach návratu slovenských vedcov zo zahraničia na slovenské vedecké inštitúcie. Na nej predseda Slovenskej akadémie vied (ďalej len SAV) Pavol Šajgalík prezentoval názor, že SAV úspešne bojuje proti odlivu „mozgov“ do zahraničia, s čím ale rozhodne nemôžem súhlasiť. Preto prinášam širokej verejnosti môj pohľad na túto problematiku, ktorá je v médiách spracovávaná väčšinou veľmi povrchne.

Celý článok

Mafiánske praktiky v slovenskom školstve a vede

🕔 15.4.2017

Pokusy maďarskej vlády o obmedzenie činnosti medzinárodne etablovanej Central European University v Budapešti vzbudili mimoriadne veľký ohlas, a to ako ohrozenie akademickej slobody. Avšak v rámci doterajšej diskusie vôbec neodznelo, že akademická sloboda na Slovensku je už dávno obmedzená a klientelizmus spolu s politizáciou na slovenských akademických pracoviskách dosiahol rozmery, aké boli typické pre Sovietsky zväz.

Celý článok