Vox bloguli: Miroslav Kelemen

To najlepšie z blogov od Miroslav Kelemen


Vlastní občania, ekonomickí migranti alebo utečenci. Komu skôr pomôcť?

🕔 1.7.2015

Máme vlastných, sociálne a ekonomicky slabých, nezabezpečených a dlhodobo nezamestnaných občanov. Respektíve aj vlastných „ekonomických emigrantov“ za hranicami štátu. Do Európy sa pritom presúvajú vlny politických, ekonomických a náboženských migrantov a utečencov. Ideálne by bolo pomôcť im riešiť problémy v domovskej krajine. Čo ale v prípade, že sa už ocitnú legálne alebo nelegálne v našej krajine? Komu dať prioritu v starostlivosti a pomoci? Pochopí občan, že štát musí dať prednosť utečencom? Prispôsobia sa prisťahovalci európskemu prostrediu, v ktorom chcú žiť, alebo sa zmeníme my, aby sa cítili spokojní a slobodní? Veľa otázok, zatiaľ málo odpovedí... aspoň tých racionálnych a slušných...

Celý článok

Predstavuje každý imigrant bezpečnostné riziko?

🕔 7.6.2015

Do akej miery sú otázky imigrantov pre Európskej spoločenstvo zaujímavé? Súčasné dianie žiaľ potvrdzuje, že migrácia patrí medzi top témy a agendu v Európskej únii.

Celý článok


Obstarávame dnes, zaplatíme v budúcnosti

🕔 23.5.2015

Predvádzame, podporujeme, ale často máme problém obstarať pre naše ozbrojené sily alebo bezpečnostné ozbrojené zbory...

Celý článok

NAHNEVALI SME MINISTERSTVO VNÚTRA… ČÍM?

🕔 3.5.2015

Na prvý pohľad, občan „nechce“ pomôcť štátu plniť úlohy v oblasti bezpečnosti, tým, že sa nechce vzdať určitej oblasti „elektronického súkromia“ a dať pod kontrolu.

Celý článok


Nasadíme Generálnu inšpekciu bezpečnostných a ozbrojených zborov GIBOZ na Slovensku?

🕔 19.4.2015

Ako zabezpečiť objektívne vyšetrovanie a posúdenie konania, resp. primeranosti zásahu jednotky? Ako zúžiť priestor vplyvu na priebeh overovania skutočností medzi kolegami v rezorte? Ako predložiť ministrovi správu o nedostatkoch, porušení právomocí verejného činiteľa pri výkone štátnej služby, alebo podozrení zo spáchania trestného činu príslušníkom rezortu za ktorý „momentálne“ zodpovedá? Vieme vytvoriť lepšie profesionálne prostredie pre prácu špecialistov na úseku inšpekčnej služby?

Celý článok

Protest proti základniam NATO v Bratislave a 11. výročie vstupu SR do NATO

🕔 27.3.2015

Proti komu? Proti „nim“? Proti „nám“? Proti „sebe“? Za koho? Za čo? S kým? S čím?… Aj po 11 rokoch členstva Slovenskej republiky v Severoatlantickej aliancii sa vedia zhromaždiť niektorí naši občania, aby protestovali proti základniam NATO u nás. V prvom rade treba napísať, že názor približne 300 protestujúcich 26. marca 2015 v Bratislave rešpektujeme. Neubránime sa ale otázkam z úvodu […]

Celý článok


Získať si srdcia ľudí môže byť nebezpečná zbraň

🕔 22.3.2015

V rámci propagandy sa bojuje o myseľ ľudí na „druhej strane barikády“. Ovplyvňovaním verejnej mienky, trieštením jednoty občanov, redukovaním odhodlania zastať sa pravdy a chránených hodnôt, prihliadaním k porušovaniu medzinárodného práva… To je však len nástroj, ktorý sa prostredníctvom rôznych foriem v multimediálnom a digitálnom priestore, „prácou“ v teréne realizuje dnes a denne. Skutočným cieľom je získať si ich srdcia na „svoju“ […]

Celý článok

Hybridné myslenie a hybridná vojna (pre vojakov aj nevojakov)

🕔 18.3.2015

Ruská vojenská škola nám pripomenula v praxi, že sa neopláca zabúdať na skúsenosť, že „v mieri sa pripravujeme na vojnu“. 70 rokov po druhej svetovej vojne nás uspokojilo s mierovým zázemím pre život bez rizika rozsiahleho  a prekvapivého vojnového konfliktu v Európe. Krvavé udalosti na Balkáne sme pociťovali ako vzdialené a v našom bližšom susedstve nereálne. Som pritom ďaleko od nabádania […]

Celý článok


„Komerčná bezpečnosť“ a ako ju vyžiť na ochranu firemných záujmov

🕔 18.3.2015

Veselo aj vážne o „vážnej téme“ k zaisteniu chránených záujmov prostredníctvom subjektov súkromnej bezpečnosti… Akú oblasť podnikania predstavuje „Komerčná bezpečnosť“ a aký je jej význam? Aké metódy práce a aktivity vieme využiť pre ochranu záujmov subjektov z privátnej sféry? Aký je právny rámec pre tieto činnosti na Slovensku? „Komerčná bezpečnosť“ ako oblasť podnikania a jej význam… Súkromné bezpečnostné služby sa čoraz […]

Celý článok

Konštruktívna diskusia občanov k zákonu o spravodajských službác

🕔 12.3.2015

Neutíchajúci záujem občianskej verejnosti o pokračovanie odbornej diskusie k návrhu zákona o spravodajských službách nás privádza k vybraným témam, z ktorých

Celý článok


Ochrana obetí: Ochránime aj obete konania neprispôsobivého obyvateľstva – majiteľov domčekov a pozemkov?

🕔 28.2.2015

Dať práva obete minimálne na úroveň práv páchateľa, o tom hovorí európska smernica (ktorou sa stanovujú minimálne

Celý článok

Po bitke je “každý” generál, pred bitkou len niekto…

🕔 26.2.2015

Po bitke je „každý“ generál, ale pred bitkou len niekto… Ozbrojený konflikt na Ukrajine sa vyznačuje

Celý článok


Od odmietnutia k prijatiu dobrovoľnej vojenskej služby

🕔 26.2.2015

Odmietnutie vojenskej služby verzus dobrovoľná vojenská služba – súčasnosť verzus budúcnosť? Prvá vlna informácií ako „cunami“

Celý článok