Vox bloguli: Miriam Studeničová

To najlepšie z blogov od Miriam Studeničová


Matrix! Hodnotný film s hlbokým a silným posolstvom

🕔 15.1.2018

Nedávno som si znovu opäť pozrela známy kultový film Matrix. Jeho skryté posolstvo nám má všetkým určite čo povedať, len ho treba správne dešifrovať. A práve o toto dešifrovanie sa teraz pokúsme.

Celý článok

Védy a kresťanstvo 4. Ježiš ako čisto literárne vytvorená postava!

🕔 8.1.2018

Jedným z najradikálnejších tvrdení stúpencov Véd je, že Ježiš Nazaretský nikdy fyzicky neexistoval. Ide vraj len o židmi čisto literárne vytvorenú postavu, ktorej učenie bolo odkopírované a prebraté od gnostika Šimona Mága.

Celý článok


Kresťanstvo versus Védy 3. O rozpoznaní príčiny pádu všetkých náboženstiev

🕔 2.1.2018

Priaznivci Véd považujú židokresťanstvo za padlé náboženstvo. Veľké rozšírenie tohto náboženstva má podľa nich na svedomí takmer všetko zlo na svete. A to nie len vojny a vraždenie, ktoré sú v podstate prinášaním hromadných rituálnych krvavých obetí, ale má na svedomí i rozkvet všetkých ostatných negatívnych a nízkych vlastností, ku ktorým sú veriaci nabádaní priamo v Biblii.

Celý článok

Védy a kresťanstvo 2. Trpká pravda o dvoch líniách kresťanstva: svetlej a skrivenej!

🕔 25.12.2017

V predchádzajúcom článku sme dali priestor zdrvujúcej kritike židokresťanstva z pohľadu priaznivcov Véd, ktorí tvrdia, že ide o nízky kult uctievania božstva zeme a hmoty. Spoločným charakteristickým znakom všetkých takýchto chtonických náboženstiev je prinášanie krvavých obetí. Nájdeme ich v židovstve i v kresťanstve, v krvavej obeti Krista na kríži. Dôkazom orientácie na hmotu je i viera v telesné zmŕtvychvstanie Krista, čím sa kresťanstvo stáva náboženským kultom uctievania hmotného tela, ktoré vstalo z mŕtvych.

Celý článok


Védy a kresťanstvo 1. Kresťanstvo ako príčina všetkého zla vo svete!

🕔 18.12.2017

Ak sa stretnete so stúpencami Véd, či už pôvodných staro indických, alebo od nich odvodených staro slovanských, ich nápadným spoločným rysom je tvrdo odmietavý postoj voči kresťanstvu. Práve v takzvanom židokresťanstve, ako to oni nazývajú, vidia hlavnú príčinu všetkého dnešného duchovného úpadku a zároveň i príčinu nebývalého rozkvetu ľudstvo devalvujúceho konzumu a materializmu.

Celý článok

Čas Vianoc! Záblesk Svetla v temnote, vytvorenej ľuďmi!

🕔 11.12.2017

Vianoce sú oslavou príchodu pozemského stelesnenia Svetla Božej Lásky v osobe Ježiša Nazaretského. Oslavujú sa po celom svete už oddávna. A oslavujú sa i v súčasnosti, a to rôznymi formami. Formami konzumnými a komerčnými, spojenými s nakupovaním, formami kultúrnymi a spoločenskými na rôznych vianočných podujatiach a formami duchovnými v chrámoch rozličných kresťanských denominácií. Každý si teda môže vybrať podľa svojej vlastnej vôle, ako oslávi najvýznamnejší moment v dejinách ľudskej civilizácie.

Celý článok


Človeče, vieš akým máš byť v skutočnosti?

🕔 4.12.2017

Ľudská bytosť má byť bytosťou citu. Jedine to citové v nás z nás totiž robí ľudí. Preto sa skutočný a pravý človek, to jest človek citu, vyznačuje srdečnosťou a ľudským teplom. Pravý človek filtruje citom všetky veci okolo seba, ale i v sebe samotnom. A to vrátane svojho vlastného rozumu. I jeho rozum musí byť predchnutý, poľudštený a skultivovaný citom.

Celý článok

Kde sa vzal duch človeka? Poznajme sami seba, svoj pôvod a svoju cestu!

🕔 27.11.2017

Duch človeka je iskra nesmrteľnosti, ktorá sa skrýva v každom z nás. Ale pozor! Táto iskra je iba potenciálom nesmrteľnosti! Iba možnosťou jej rozvinutia, čo znamená, že ak v sebe tento potenciál plne neaktivujeme a nezrealizujeme, zahrabeme to najdrahocennejšie, čo máme. Premrháme totiž svoju šancu na dosiahnutie nesmrteľnosti ducha tým, že svoj život premárnime honbou za vecami druhoradými a podružnými. Za vecami hmotnými.

Celý článok


Nežime v omyle! Pykať budeme za všetko! A úplne každý!

🕔 21.11.2017

Kto má postavenie, peniaze a moc, žije si takmer beztrestne, nech by urobil čokoľvek. Žiaľ, takouto je súčasná realita. Jednať nečestne, bezohľadne a protizákonne sa dnes zvykne považovať za „šikovnosť“. To je názor mnohých a takto to častokrát aj reálne funguje.

Celý článok

O nízkom dobre humanoidných živočíchov a o vysokom dobre pravých ľudí

🕔 13.11.2017

Nízke dobro je dobro egoistické súčasného typu, zamerané hlavne na osobný prospech jednotlivca, ktorý uvažuje iba v intenciách pojmov „ja“ a „mne“. Dobro vyššie, čiže dobro skutočné a pravé je dobrom všeobecným, záujmy jednotlivca vysoko presahujúcim, pri ktorom človek uvažuje v intenciách pojmov „my“ a „nám“. Nie však úzkoprso, ale v tom najširšom možnom slova zmysle!

Celý článok


Človeče, bez Pána nie si ničím!

🕔 6.11.2017

Ty bláznivý človeče, prečo nechceš víťaziť? Prečo nechceš, aby sa ti všetko darilo? Prečo nechceš, aby si bol šťastný? Prečo nechceš, by si prežíval naozaj plnohodnotný život?

Celý článok

Prírodu spravuje ľuďom neznáma, vedomá inteligencia! (Voľné pokračovanie predchádzajúceho článku)

🕔 30.10.2017

Absolútne nič v prírode sa nedeje samo od seba! Všetko v nej je dokonale riadené! No a inteligencia, ktorá to riadi bola starovekými národmi, či už Slovanmi, Germánmi, Grékmi, alebo Rimanmi personifikovaná a zosobnená do podoby „bohov“, ktorých uctievali. Každý z nich mal na starosti celkom konkrétny druh prírodného diania, pričom dávne národy túto inteligenciu naozaj reálne vnímali a dokázali s ňou aj komunikovať.

Celý článok


Požehnanie, alebo kliatba? Je to na tebe, človeče!

🕔 9.10.2017

Život, alebo smrť! Dobro, alebo zlo! Pokoj, alebo nepokoj! Múdrosť, alebo hlúposť! To prvé je neoddeliteľne spojené s rešpektovaním Vôle Najvyššieho a jeho Zákonov, kým to druhé je naopak spojené s ignorovaním jeho Vôle a jeho Zákonov. To prvé je spojené s bohatým požehnaním všetkého dobrého, kým to druhé s cestou zla a nešťastia.

Celý článok

Ostré odsúdenie súčasného ponímania ženskej krásy

🕔 2.10.2017

Krása je výsadou žien, ale neuvedomujeme si, že môže byť dvojakého druhu. Môže byť temná a nízka, alebo čistá a ušľachtilá. Môže mužov, vnímajúcich krásu žien nabádať k nízkosti, alebo naopak k ušľachtilosti. A teraz si položme otázku: akého druhu je krása väčšiny moderných žien a k čomu mužov nabáda? Nabáda ich k ušľachtilosti, alebo naopak práve k tomu niečomu úplne inému?

Celý článok


Mystici sa mýlia! Stvoriteľa nikdy nikto neuvidí!

🕔 25.9.2017

Existujú mnohí ľudia, hovoriaci o osobnej skúsenosti s Bohom. Táto formulácia je však nanajvýš nešťastná a nesprávna! Je omylom! Svedčí totiž o tom, že dotyčný svoje prípadné intenzívne vnútorné prežitie zle pochopil, pretože hovoriť o osobnej skúsenosti so Stvoriteľom je človeku nemožné. Na to sme totiž príliš malí a Stvoriteľ príliš veľký. A preto to, čo je človek schopný vnímať je jedine jeho Svetlo. Jas jeho Svetla, tryskajúci z jeho, pre nás nikdy nepoznateľnej podstaty. Jas Svetla, ku ktorého žiare sa môžeme vo svojom zrení približovať.

Celý článok

Individualistický egoizmus ako hodnota, ktorá vedie civilizáciu do skazy

🕔 18.9.2017

Svojho času som čítala príbeh o jednom správcovi koncentračného tábora. Mal svoj dom v jeho blízkosti a žil v ňom spolu so svojou rodinou. So svojou ženou a deťmi. No a samozrejme, každý deň chodil do „práce“. Touto „prácou“ však nebolo nič iného, ako fyzicky zlikvidovať patričný počet ľudí, ktorý zodpovedal presne stanovenej dennej norme. No a jeho povinnosťou, ako vrchného správcu koncentračného tábora bolo, aby sa normy plnili. A oni sa aj s príslovečnou nemeckou dôslednosťou skutočne plnili! Ba dokonca prekračovali, pretože takéto teplé miestečko v tyle si bolo treba udržať a nie byť kvôli nespokojnosti nadriadených odvelený niekde na východný front.

Celý článok


Odstraňovanie fatálnej nevedomosti o pojme „duša“!

🕔 12.9.2017

Existujú veci podružné a veci maximálnej priority. No a medzi veci maximálnej priority patrí základná znalosť každého človeka o svojej vlastnej duši. O tom, čo to vlastne je a čo je pre ňu prospešné. Žiaľ, ľudský svet je dnes tak pokrivený, že veci maximálnej priority sú odsúvané bokom a veci podružné sú neprimeraným spôsobom vyzdvihované. A týmto podružným veciam ľudia neraz obetujú všetko svoje snaženie, čo má za následok premrhanie celého ich života. Túto smutnú skutočnosť mnohí z nich s trpkosťou pochopia na jeho konci. A mnohí to pochopia až vtedy, keď ich nepripravená duša vstúpi po fyzickej smrti do pre nich úplne novej a neznámej reality, v ktorej sa nedokáže vôbec orientovať.

Celý článok

Človeče nešťastný, neodsudzuj kresťanstvo!

🕔 4.9.2017

Je žiaľ objektívnym faktom, že kresťanstvo spôsobilo počas svojej dlhej histórie veľké množstvo zla. Má na svedomí veľa bolesti, nešťastia a dokonca i ľudských životov. Viď križiacke vojny, inkvizícia a podobne. A práve kvôli všetkej tejto negativite, historicky objektívne dokazateľnej dnes veľa ľudí na kresťanstvo zanevrelo. Odvrhujú ho ako celok, pričom si ale neuvedomujú, že tým zároveň odvrhujú i vysoké duchovné učenie, ktoré by im mohlo výrazne pomôcť v ich osobnom, čisto ľudskom vývoji, ale predovšetkým v ich vývoji duchovnom.

Celý článok


Nepodvoľujme sa nemravnosti, ale bojujme s ňou!

🕔 28.8.2017

Tento text je otvoreným listom, zaslaným správcom domény atlas.sk, ktorá sa svojho času zvrhla až k doslova poburujúcej nemravnosti. Kto má emailovú schránku na uvedenej doméne, bude asi vedieť o čom je reč a na základe čoho vznikla potreba zodpovedajúcim spôsobom reagovať na tieto nepríjemné a slušných ľudí obťažujúce skutočnosti.

Celý článok

O pomýlenej požiadavke ateistov vedecky dokázať existenciu Stvoriteľa

🕔 21.8.2017

Exaktne dokážte, že Stvoriteľ existuje a my vám uveríme! Veď potom ani nebudeme mať inú možnosť! Ak ale nie ste schopní dokázať jeho existenciu, je vaša viera len ilúziou. Je len prianím. Je len výmyslom. Je len nereálnou ideou. Takto uvažujú materialisti a zdá sa im to logické, avšak netušia, že ak by práve tento typ nereálneho idealizmu neexistoval, žili by sme doteraz v jaskyniach a nemali by sme žiadne z výdobytkov vedy a techniky, ktoré máme dnes.

Celý článok


Evolúcia! Potvrdzuje súcnosť Pána a vyvracia ateizmus!

🕔 14.8.2017

Všetko je inak! Ak si totiž niekto myslel, že Darwinova evolučná teória je potvrdením ateizmu a materializmu je na veľkom omyle, pretože v skutočnosti je naopak potvrdením existencie určitej Vyššej Inteligencie, celkom vedome a cielene usmerňujúcej evolučný proces.

Celý článok

O duchovnom využití bolesti a radosti

🕔 8.8.2017

Silné prežívanie týchto dvoch protikladných citov nás môže doslova katapultovať smerom nahor. Musíme však vedieť, ako máme správne využiť obrovský potenciál prežívania bolesti i radosti. Ako ho máme správne využiť k svojmu duchovnému povzneseniu.

Celý článok


Z hodnoty slova sa stal brak! A ten je nešťastím ľudstva

🕔 1.8.2017

Čím viac je niečoho, tým je to lacnejšie. Tým to má menšiu cenu. A neplatí to len v ekonomike, ale aj v slovnom prejave. Nenadarmo sa totiž vraví, že hovoriť striebro, ale mlčať zlato! Znamená to, že mlčanie a striedma reč sú oveľa hodnotnejšie, ako hovoriť veľa. Znamená to, že mlčanie a striedma reč formujú oveľa hodnotnejších ľudí, zatiaľ čo reč nestriedma formuje naopak ľudí povrchných a plytkých.

Celý článok

Nadbytok informácií zabíja! I tých duchovných!

🕔 24.7.2017

Nadbytok informácií z duchovnej oblasti môže mať za následok až dokonca čosi takého, ako je duchovná smrť. Ale presne rovnako je to aj s ich fatálnym nedostatkom. Kvôli lepšiemu pochopeniu môžeme použiť príklad výživy nášho fyzického tela. Ak dlho trpíme hladom, môžeme zomrieť. Ale rovnako môžeme zomrieť i vtedy, ak sa dlhodobo prejedáme. Každý extrém je totiž škodlivý.

Celý článok


Človeče otvor oči! Príroda sa ti prihovára!

🕔 17.7.2017

Existujú ľudia ktorí tvrdia, že mechanizmus fungovania prírody je riadený určitým druhom vedomej inteligencie. Že jednoducho všetko, čo sa v prírode deje sa nedeje len tak samo od seba. Stojí za tým inteligencia a tá to spravuje. No a niektorí jedinci, schopní vnímať i veci, bežným okom neviditeľné, ju môžu aj reálne vidieť a komunikovať s ňou.

Celý článok

Až po hlavnom má nasledovať po - hlavné!

🕔 10.7.2017

Skutočná pravda o veciach sa neraz skrýva v samotných slovách, ktoré tieto veci označujú. A presne tak je to aj s pojmom pohlavný a so všetkým, čo sa za ním skrýva. Toto slovo samotné nám totiž naznačuje, že to po - hlavné má nasledovať až po čomsi hlavnom. Že pohlavné nemá v človeku stáť nikdy vyššie, ako to hlavné.

Celý článok


O prázdnote cesty materializmu, ktorou ideme v ústrety nešťastiu

🕔 3.7.2017

To, čo vnímame na povrchu je len malinkou časťou tajomného bytia, skrytého pod povrchom. Môžeme si to veľmi výstižne pripodobniť ľadovej kryhe v mori, z ktorej celkového objemu je možné vidieť nad hladinou iba jej zanedbateľnú časť. Ide naozaj iba o špičku ľadovca, pričom jeho najpodstatnejšia časť sa nášmu zraku ukrýva pod morskou hladinou.

Celý článok

Mimoriadne poučný príbeh so záverom, aký by ste nečakali

🕔 26.6.2017

Do bufetu na stanici vošiel muž stredného veku. Pri pulte si kúpil párky, položil si ich na voľný stolík a šiel si kúpiť ešte niečo na pitie. Ako sa však vracal s minerálkou v ruke zrazu vidí, že pri jeho stolíku niekto sedí. Nie je to žiadny bezdomovec, ale inteligentný starší pán, ktorý s chuťou konzumuje jeho párky.

Celý článok


Otvorená konfrontácia s negatívnym názorom čitateľa

🕔 19.6.2017

"Vážená pani blogerka. Patrím k ľuďom s duchovným zameraním, ale mnohé Vaše príspevky vnímam ako samú negáciu. Preto Vaše jednostranné názory („čo je zlé“) väčšinou už ani nečítam. Avšak nedávno som to opäť zas raz skúsil … a tá energia, ktorá z toho vychádza je len negatívnou reakciou na to, čo práve je ... čo asi ťažko niekomu pomôže. Vaše pohľady postrádajú zameranie pozornosti na to, čo pomáha a čo by sa mohlo urobiť pre zlepšenie situácie.“

Celý článok

Neuveriteľná spravodlivosť Stvoriteľa

🕔 12.6.2017

Jeho spravodlivosť spočíva v tom, že dosiahnutie toho najvyššieho a najvznešenejšieho, čo v ľudskom živote vôbec jestvuje je prístupné každému z nás absolútne rovnako. Každý z nás môže totiž dosiahnuť spojenia so Svetlom svojho Pána a Vládcu. Každý z nás má k tomu všetky predpoklady. Každý z nás je schopný získať prostredníctvom vlastného prežitia neotrasiteľné presvedčenie o jeho súcnosti.

Celý článok


O duchovnom vzostupe, čakrách a nebezpečenstvách s tým súvisiacich

🕔 5.6.2017

Sú veci, ktoré sa často javia ako pozitívne, avšak v skutočnosti pozitívne nie sú. No a žiaľ, v oblasti duchovna je ich veľmi mnoho. Preto je treba mať sa na pozore a nebyť nekriticky dôverčivým. Ak totiž tieto veci aj nie sú vyslovene zlé, sú z duchovného hľadiska úplne bezvýznamné a preto nás iba zbytočne oberajú o čas. O čas, ktorý by sa dal využiť oveľa správnejšie. O čas, ktorý začína byť až príliš cenným na to, aby sme ho bezúčelne premárnili.

Celý článok

Spopolniť alebo pochovať? Čo plánujete?

🕔 1.6.2017

Ľudia asi veľmi neuvažujú nad tým, akým spôsobom bude naložené s ich fyzickým telom po ich smrti. Veď napokon, potom im to môže byť jedno, pretože podľa ich názoru už nebudú aj tak nič cítiť. Omyl! Zásadný a osudný! Ide o omyl, spôsobený našim bezduchým materializmom, ktorý žiaľ prinesie mnohým ľuďom obrovské utrpenie.

Celý článok


Čím odrádza chovanie kresťanov od kresťanstva?

🕔 22.5.2017

Skúsme sa na chvíľu vžiť do postavenia človeka, pokúšajúceho sa zorientovať v súčasnej nepriehľadnej spleti rôznych duchovných smerov a učení. Do postavenia človeka, ktorý sa v zmesi toho všetkého snaží nájsť to pravé. Ak bude mať šťastie, po mnohých peripetiách napokon narazí na kresťanstvo a jeho hodnoty. Pozná ho ako vrchol všetkých duchovných snáh a začne so záujmom skúmať základy tohto, pre neho úplne nového učenia.

Celý článok

Nijaký zapadákov neexistuje!

🕔 17.5.2017

To je ale zapadákov! To je ale nuda! Veď sa tu vôbec nedá kam ísť a niet čo robiť! Takto hovoria a uvažujú mnohí mladí ľudia na dedinách, alebo v malých mestečkách. Skutočný, pravý a plnohodnotný život je podľa nich iba vo veľkých mestách so všetkými ich možnosťami, zábavou a rozptýlením. A preto neraz natrvalo odchádzajú so „zapadákova“ svojho rodiska, aby si užili svojho života tam, kde to naozaj žije.

Celý článok


Iný, nový, oveľa drsnejší pohľad na podstatu Stvoriteľa

🕔 8.5.2017

Existujú obdobia v roku, ako napríklad Vianoce, alebo Veľká Noc, kedy sa v Európe, ako nejaký archaický pozostatok jej kresťanskej minulosti zvykne oveľa intenzívnejšie vyslovovať slovné spojenie: Božia Láska. A táto Láska vraj miluje absolútne všetkých bez rozdielu, čím v pohodlných a konzumných ľuďoch dneška vytvára ilúziu akejsi neobmedzenej láskyplnosti, prúdiacej ku ním od Stvoriteľa.

Celý článok

Len do žatvy priatelia! Pamätajte na to!

🕔 1.5.2017

Len do žatvy! Tieto slová visia nad ľudstvom ako Damoklov meč! Sú výstrahou! Sú upozornením na to, že na zemi nebude pospolu dobro a zlo donekonečna, čo znamená definitívny koniec pre všetkých, ktorí stoja na strane zla. Znamená to ich záhubu! Ich zničenie!

Celý článok


Prečo je ľudská smrť krutá?

🕔 24.4.2017

Kto prežil stratu niekoho veľmi blízkeho bude asi vedieť, o čom je reč. Kto totiž stratil človeka, ktorého si vážil, ktorému rozumel, ktorý bol jeho oporou, ktorého miloval a ktorý bol preňho nepostrádateľný, ten určite pozná ten pocit, akoby sa náhle zrútil svet. Akoby náhle zastal čas a všetko stratilo svoj zmysel. Akoby dostal ťažký úder.

Celý článok

Fascinujúce tajomstvá: láska a vzostup ducha!

🕔 16.4.2017

V predchádzajúcom článku sme hovorili o fatálnej osobnostnej tragédii väčšiny ľudí, ktorí vo svojej nevedomosti premrhávajú zásadný zlomový moment vlastného života. Je ním obdobie rannej mladosti, kedy sa v nich začína prebúdzať pohlavná sila. Jej pravým účelom je pozdvihnutie a povznesenie ducha! Má sa stať mocnou podporou našej duchovnej osobnosti, aby sa prostredníctvom nej mohla ako na krídlách vyšvihnúť k výšinám čistoty a ušľachtilosti. Tam nás to totiž práve v období rannej mladosti podvedome ťahá.

Celý článok


Fascinujúce tajomstvá: pohlavná sila a vzostup ducha!

🕔 10.4.2017

Žijeme v univerze, ktoré je duchovné. A preto absolútne všetko, čo sa v ňom nachádza má slúžiť a má byť nápomocné rozvoju ducha. No a nie inak je tomu i v prípade takej intenzívnej sily, akou je sila pohlavná. Ale keďže ľudstvo skutočný účel pohlavnej sily nikdy nepoznalo, iba máloktorí jedinci boli schopní využiť jej potenciálu k vzostupu vlastného ducha, zatiaľ čo absolútna väčšina ním iba plytvá a vybíja ho v pohlavnom pude.

Celý článok

Autorita dnešného učiteľa: katastrofa!

🕔 3.4.2017

Od pádu socializmu žijeme v slobode. Avšak žiaľ, sloboda nám priniesla aj mnoho negatív, pretože stále existuje veľký počet ľudí, ktorí si ju vysvetľujú nesprávnym spôsobom. Vysvetľujú si ju ako svojvoľnosť. A pokiaľ majú dostatok peňazí a určité postavenie, o to viac sa utvrdzujú vo svojom falošnom názore, pretože peniaze im naozaj zaručujú oveľa vyššiu mieru beztrestnej svojvoľnosti. A keďže ryba smrdí od hlavy, stačí sa v tomto smere pozrieť trebárs na jednanie mnohých súčasných politikov.

Celý článok


Prečo Stvoriteľ dopúšťa vojny a iné nešťastia?

🕔 27.3.2017

Ako to vôbec môže Stvoriteľ dopustiť!? Ako sa vôbec môže na niečo takéhoto hrozného dívať!? Veď keby existoval, nebolo by možné, aby sa diali takéto veci! Ľudia, ba dokonca aj takí, ktorí nikdy neverili v Boha často vyslovujú podobné slová, keď bývajú vystavení nešťastiu a rozličným tragédiám. Ako je to ale v skutočnosti? Prečo Stvoriteľ dopúšťa mnohé hrozné veci a prečo sa na ne pokojne díva?

Celý článok

Úvaha o probléme rozlíšenia dobra od zla

🕔 20.3.2017

Čo sa zdá byť jednému dobré môže naopak niekto iný vnímať ako zlé. A subjektivita tohto vnímania môže byť až taká veľká a tak rozdielna, že sa dvaja ľudia, chcejúci dobro môžu až do krvi pohádať. A nie len pohádať! Ako nám teda život ukazuje, cesta k rozpoznaniu dobra a zla nevedie cez subjektívne názory ľudí. Naopak, je to takmer istá cesta ku zmätku, chaosu a následne ku vzájomným konfliktom.

Celý článok


Zachránime sa expanziou do vesmíru, keď zdevastujeme Zem?

🕔 13.3.2017

Slávny britský astrofyzik Stephen Hawking vyslovil názor, že naša civilizácia musí vyvinúť v pomerne krátkom čase také technológie, prostredníctvom ktorých sa stane schopná kolonizovať okolitý vesmír. Inak podľa neho nemá ľudský druh šancu prežiť, pretože súčasný spôsob života bude mať za následok postupnú devastáciu planéty. Blížia sa k nám totiž výzvy takého druhu, či už prírodné, alebo i spoločenské, ktoré jednoducho nebude možné zvládať v rámci súčasnej úrovne technologických, ako i ekonomických možností.

Celý článok

Zrkadlenie múdrosti a vznešenosti ducha

🕔 6.3.2017

Ako hore, tak i dolu! Ako na nebesiach, tak i na zemi! Ako sa v noci na nehybnej hladine jazera zrkadlí celá veľkoleposť hviezdnej oblohy, presne tak sa môže v našom vnútri a mysli zrkadliť múdrosť ducha.

Celý článok


Zobuďme sa! Otčenáš nikdy nebol len modlitbou!

🕔 27.2.2017

Modlitba Otčenáš nebola nikdy tým, za čo ju ľudia po celé stáročia považovali. Nikdy totiž nebola iba modlitbou, to jest niečím, čo má byť odriekané v domnení, že práve používaním týchto slov sa správne modlíme. Otčenáš je v skutočnosti niečím oveľa väčším! Je to praktický návod, ako má človek žiť a o aké hodnoty má vo svojom živote usilovať.

Celý článok

Konečné účtovanie! Či chceme, alebo nie, raz príde!

🕔 20.2.2017

Niet absolútne ničoho, za čo by sme raz nemuseli zaplatiť účet. A takýto účet bude raz musieť každý z nás vyrovnať i voči svojmu Tvorcovi za to, akým spôsobom zaobchádzal so svojim bytím. Či dobre, alebo zle. Či správne, alebo nesprávne. Ide o neodvratnú skutočnosť, pred ktorou ľudstvo dôrazne varujú takmer všetky náboženstvá. Skutočnosť, ktorá raz celkom určite príde.

Celý článok


Pohlavné uspokojenie a uspokojenie duchovné

🕔 13.2.2017

Možno neuveríte, ale tieto dva druhy našej potreby po uspokojení majú k sebe veľmi blízko. Tak veľmi blízko, že väčšine ľudí sa zlievajú dokopy, čoho dôsledkom však je, že práve kvôli tomu zostávajú po celý svoj život nenaplnení a neuspokojení. Svojim priam horúčkovitým a nadmerným uspokojovaním telesnosti sa totiž nevedome a podvedome snažia uspokojiť i svoje potreby duchovné. To ale možné nie je a preto ich duchovná zložka osobnosti zostáva trvalo neuspokojená, čoho nevyhnutným dôsledkom je pociťovanie nenaplnenia celého svojho bytia.

Celý článok

Človeče buď človekom! Aj v intimite!

🕔 6.2.2017

Vopred upozorňujem, že tento text je určený iba ľuďom, ktorí akceptujú duchovný rozmer bytia. Mnohí z nich sa totiž domnievajú, že ak uzavrú cirkvou posvätený manželský zväzok znamená to, že pri uspokojovaní svojej telesnosti môžu v rámci neho robiť absolútne čokoľvek. Že úplne všetko, čo činia pri plnení svojich manželských povinností je tým pádom prípustné a počestné.

Celý článok


Spamätajme sa! Všednosť neexistuje!

🕔 30.1.2017

Duchovne usilujúci ľudia zvyknú navštevovať pobožnosti, zúčastňovať sa rôznych stretnutí, čítať hodnotné duchovné texty, alebo sa inak duchovne vzdelávať. Všetky tieto užitočné a potrebné podnety však v skutočnosti vypĺňajú iba nepatrný zlomok celkového času ich pozemského bytia, pretože jeho absolútnu väčšinu tvorí najobyčajnejšia, každodenná všednosť.

Celý článok

Duchovný pohľad na nutnosť hovoriť spisovne

🕔 23.1.2017

Každý národ na svete má určitý počet dialektov. Často sa tieto dialekty pestujú, ako kultúrne dedičstvo a mnohí ľudia na ne nedajú dopustiť. Hovoria preto nárečím, považujúc to za miestny patriotizmus. Ak sa ale pozrieme na vec z duchovného hľadiska, všetci príslušníci národa by mali hovoriť predovšetkým spisovnou rečou. Prečo?

Celý článok


Ľudská nahota a závažné otázky s ňou súvisiace

🕔 16.1.2017

V tomto texte budeme rozoberať z duchovného hľadiska niekoľko otázok, súvisiacich so vzťahom ľudí k vlastnej nahote. Hneď prvá otázka teda znie: Prečo nás Stvoriteľ stvoril nahých, keď je nahota z hľadiska jeho vlastných morálnych kritérií v podstate nemravná?

Celý článok

Postkoitálna depresia z duchovného hľadiska

🕔 9.1.2017

Žijeme v dobe prepiateho nadhodnocovania telesnosti, v ktorej na nás to pudovo zmyselné dolieha takmer zo všetkých strán. Z filmov, z reklamy, z internetu, z novín, z časopisov, prostredníctvom módy, a tak ďalej, a tak ďalej. No a zavŕšením všetkého tohto nie je samozrejme nič iného, ako telesné spojenie. Ako akt telesného spojenia dvoch pohlaví, ktorý je ľuďmi vo všeobecnosti považovaný za určitý vrcholný a veľmi príjemný zážitok.

Celý článok


O vzbure prírodného sveta voči modernému človeku

🕔 2.1.2017

Býva už takmer pravidlom, že akonáhle niekde vo svete dôjde k prírodnej katastrofe, okamžite sa ozývajú hlasy, ktoré to zľahčujú tvrdiac, že predsa záplavy, zemetrasenie, hurikány, požiare a iné živelné katastrofy tu boli vždy a od nepamäti. Nikto sa ale nechce hlbšie zamyslieť nad ich frekvenciou, ktorá nebola nikdy taká, ako je v súčasnosti. Časové rozmedzie medzi jednotlivými katastrofami sa totiž povážlivo zmenšuje a kto tieto veci sleduje uvedomuje si, že naozaj začína ísť o niečo mimoriadneho. O čosi, či tu v takejto miere doteraz ešte nebolo.

Celý článok

Bolestné stránky katolíckej cirkvi: pedofilné aféry

🕔 26.12.2016

Niet nijakého dôsledku bez tomu zodpovedajúcej príčiny. A tak je to aj s pedofíliou v katolíckej cirkvi, ktorá musí mať svoje hlboké, skryté, negatívne príčiny. A tou príčinou je nesprávny náhľad na celibát a jeho uplatňovanie, na základe čoho sa nevyhnutne vytvára čosi nezdravé, čo nemôže vo svojom konečnom dôsledku prinášať nič dobrého.

Celý článok


Kresťanstvo! Stojí naozaj na pevných základoch?

🕔 19.12.2016

Medzi základy kresťanstva sa vo všeobecnosti považuje Desatoro prikázaní. Veľkou otázkou však zostáva, nakoľko sú prikázania samotnými kresťanmi dodržiavané. Žiaľ, práve v laxnosti prístupu k týmto základným pilierom vlastnej vierouky sa skrýva fatálna nepevnosť, na základe ktorej sa celé celé kresťanstvo navonok javí ako stavba síce mohutná, ale na hlinených nohách. Na chabých základoch, na ktorých sa povážlivo chvejú vysoké múry.

Celý článok

Blíži sa čas pochybností o schopnostiach ľudstva

🕔 4.12.2016

V súčasnosti je ľudstvo presvedčené o svojich mimoriadnych schopnostiach, ktorých potvrdenie nachádza v úspechoch vedy, techniky a v mnohých iných oblastiach. Získali sme značné sebavedomie, ktoré sa pretransformovalo až do určitého kultu. Do kultu veľkosti človeka, v ktorom je práve to ľudské stredobodom všetkých záujmov a mierou všetkých vecí. Čosi také, ako záujem o Stvoriteľa, či jeho Vôľu je preto už len vecou absolútne okrajovou, ktorá pre mnohých z nás nemá vôbec nijaký význam a od ktorej napokon skôr alebo upustia úplne všetci.

Celý článok


Zvrátenosť nedeľného predaja! Ale aj iných vecí

🕔 28.11.2016

Predstavme si, že by sa prostredníctvom otvorenej brány v čase náhle v nedeľu objavil starozákonný prorok pred bránami Tesca, či iného z podobných supermarketov. Čo by asi tak povedal na adresu tých stoviek ľudí, ktorí vo svojom konzumnom spôsobe života a honbe za materiálnymi vecami rúhavo znesväcujú deň sviatočný? Čo by asi povedal nám ľuďom modernej doby, ktorí sa svojim chovaním priam vysmievajú všetkým prikázaniam Stvoriteľa?

Celý článok

V čom podstatnom sa mýli kresťanstvo a všetky jeho cirkvi?

🕔 21.11.2016

Omyl spočíva v ich kľúčovom tvrdení, že Kristus spasil náš svet prostredníctvom svojej smrti na kríži a následného vzkriesenia. Ovocím tohto omylu je klamlivá istota vlastnej spásy, ktorá sa žiaľ nezakladá na pravde a zhubným dôsledkom tejto nepravdy je prehlbovanie krízy duchovnosti, ale i krízy morálky a mravnosti na našej zemi.

Celý článok


Nikto sa nevyhne zodpovednosti za svoje konanie

🕔 14.11.2016

Sme ľudia, obdarovaní slobodnou vôľou a môžeme ju teda využívať tak, ako sa nám zapáči. K dobrému, k menej dobrému, alebo vyslovene k zlému. Je len samozrejmé, že každé takéto naše rozhodnutie bude mať svoje dôsledky. Či už pre nás, alebo pre naše okolie. Týmto dôsledkom svojich vlastných rozhodnutí sa totiž nemôže vyhnúť nikto z nás.

Celý článok

Tajomstvo nepretržitej modlitby

🕔 7.11.2016

Hodnota človeka sa odvíja od miery jeho spojenia so Svetlom. Bez tohto spojenia sme totiž iba živočíchmi. Živočíchmi, vzdialenými od Svetla a jeho hodnôt. Až týmto spojením, alebo prinajmenšom úsilím oň sa stávame ľuďmi a približujeme sa k veľkosti vlastného človečenstva.

Celý článok


K zmene k lepšiemu nepríde zhora od politických špičiek

🕔 17.10.2016

Tisíce občanov žije v ilúzii, že ak dokážu zvoliť tú najlepšiu politickú stranu a tých najlepších vládnych predstaviteľov môžu oprávnene dúfať, že prostredníctvom ich kvalifikovaného vedenia štátu dôjde k zlepšeniu kvality života spoločnosti. Najmä preto sa práve voľby považujú za jeden z vrcholných momentov súčasného demokratického princípu takzvanej vlády ľudu.

Celý článok

Prečo nám chce Tvorca vziať slobodnú vôľu?

🕔 10.10.2016

Stvoriteľ nám daroval slobodnú vôľu. Môžme ju užívať po svojom, čiže žiť v hriechu, alebo žiť podľa jeho prikázaní. Ibaže prikázania sú vlastne konkrétne pravidlá. Zákony ako správne žiť. Musíme ich dodržiavať, ak chceme byť spasení, teda úplne sa im podriadiť. Prestať žiť podľa svojej vôle a začať žiť podľa Vôle Božej. Dobrovoľne sa vzdať vlastnej vôle a úplne sa podriadiť niečomu vyššiemu. Vzdať sa svojho práva rozhodovať o vlastnom živote a prijať fakt, že sme bezmocne vydaní napospas niekomu inému. Nie je to definícia otroctva? Aj keď zrejme myslená v dobrom? Stvoriteľ nám teda na jednej strane slobodnú vôľu daroval, ale v skutočnosti chce, aby sme sa jej zriekli a úplne sa mu podriadili. Ako je to teda?

Celý článok


Učme sa poznávať, ako funguje naša psychika 2

🕔 2.10.2016

Ako sme už hovorili, pre každého človeka je priam životne nevyhnutné mať aspoň akú takú predstavu o spôsobe fungovania a hierarchickej stavbe svojho vnútorného života a to z toho prostého dôvodu, aby sa mohol vedome riadiť práve tou zložkou, ktorá stojí v hierarchii najvyššie a aby sa naopak nepodliehal tým zložkám vlastnej osobnosti, ktoré stoja rádovo nižšie.

Celý článok

Učme sa poznávať, ako funguje naša psychika 1

🕔 26.9.2016

Takzvaní moderní ľudia vykazujú jeden mimoriadne zvláštny paradox. Na jednej strane doslova ohromujú množstvom najrozmanitejších poznatkov, avšak na druhej strane ohromujú fatálnou neznalosťou seba samých. Svojej vlastnej psychiky, čiže pochodov svojho vlastného vnútorného života.

Celý článok


Kritika nesprávneho spôsobu vzdelávania a návrh vhodného riešenia

🕔 19.9.2016

Súčasný školský vzdelávací systém je nezdravo jednostranný a preto tiež produkuje nezdravo jednostranne orientovaných jedincov. Jedincov s rozvinutým rozumom a silne zanedbanými ostatnými zložkami osobnosti, pretože to ostatné bolo v školskej výuke vždy druhoradé a tým pádom odsunuté na vedľajšiu koľaj.

Celý článok

Úvaha o tom, ako sa prenajímanie nehnuteľností priblížilo k otvorenému zlodejstvu

🕔 12.9.2016

Ak máte nejakú nehnuteľnosť a prenajímate ju, skúste si urobiť nasledovný malý test svojej osobnosti, aby ste zistili, čo ste vlastne zač. A kto nehnuteľnosť nemá a neprenajíma, môže si tento test urobiť s predstavou, akoby ich mal, aby aj on zistil, čo je v skutočnosti zač.

Celý článok


Profanácia slova „svätý“!

🕔 29.8.2016

Je slovo „svätý“ používané veriacimi vo svojom správnom význame? Trebárs vo vzťahu k „svätému“ otcovi, čiže pápežovi? Nebolo by práve v tomto prípade vhodnejšie úplne iné slovo? Je vari možné stať sa „svätým“ už iba tým, že niekto prijme nejaký úrad? A koniec koncov neprotirečí takéto niečo priamo proti praxi Vatikánu, ktorý až na základe zdĺhavého procesu „svätorečenia“ po smrti dotyčného určuje, či sa stane „svätým“?

Celý článok

Telesné odhaľovanie a jeho vplyv na vývoj civilizácie

🕔 22.8.2016

Málokto zo súčasných moderných ľudí by asi predpokladal, že práve náš stud patrí k najrozhodujúcejším faktorom pokroku našej civilizácie. A predsa je to tak! Miera pociťovania a rešpektovania studu totiž priamo odzrkadľuje mieru vnútornej kvality jednotlivca, ako i každej spoločnosti. Mieru duchovnej kvality jednotlivca a duchovnej kvality spoločnosti.

Celý článok


Ľudským formám zábavy chýba to najdôležitejšie: čistota!

🕔 15.8.2016

Čistota mysle a čistota života! Len ňou je človek skutočne človekom! Naopak bez nej je takmer bezcenné všetko, čo vytvárame, pretože je to viac alebo menej nečisté. Viac alebo menej skazené a zlé. Kto však seje nečistotu, skazenosť a zlo, musí nevyhnutne zlo a skazu zožať. Nejedna civilizácia v dejinách už predsa padla kvôli svojej morálnej a mravnej skazenosti. Kvôli hlbokému prepadu skutočných hodnôt, spomedzi ktorých najdôležitejšou je práve čistota.

Celý článok

Nadhodnocovanie vedy a techniky! Nie je to vôbec to najdôležitejšie.

🕔 8.8.2016

Ako je vnímavým ľuďom až príliš očividné, naša civilizácia sa nestala lepšou rozvojom vedy a techniky. Prvé naopak, dostala tým do rúk iba výkonnejšie možnosti vzájomného vyvražďovania sa, čo poukazuje na deficit rozvoja iného, omnoho dôležitejšieho smeru ľudského vývoja. Smeru, ktorý bol fatálne zanedbávaný a je zanedbávaný doposiaľ, čoho dôsledkom môže dôjsť k tomu, že nás nakoniec výdobytky modernej vedy a techniky zničia

Celý článok


Malá úvaha o zmysle nášho života

🕔 1.8.2016

Nikto z nás nepochybuje o tom, že jeho život má určitý zmysel. Veľkou otázkou iba zostáva aký? Mnoho ľudí je presvedčených, že spočíva v peniazoch a v tom, aby si čo najviac užili. Iní ho vidia vo svojom potomstve, ďalší vo svojej kariére, získavaní moci, popularite, sláve a tak ďalej a tak ďalej.

Celý článok

Nevedomosť? Egoizmus? Bláznovstvo? Alebo všetko dohromady?

🕔 25.7.2016

Nezvykle tvrdým spôsobom budeme hovoriť o probléme, ktorý dokonale odhaľuje mieru ľudského odtrhnutia od prírody a tým od schopnosti chápať a porozumieť tomu najjednoduchšiemu a najprirodzenejšiemu dianiu okolo nás.

Celý článok


Nepremrhajme svoje životy! Všetko je inak!

🕔 18.7.2016

Myslíte, že existujú nešťastní bohatí ľudia? Že existujú roztrpčení a sklamaní boháči, ktorí sú presvedčení o tom, že svoj život premrhali a prežili naprázdno? Znie to možno neuveriteľne, ale je ich oveľa viac, než by sa vôbec považovalo za možné. Tieto skutočnosti sa však na verejnosti veľmi nešíria. Ide totiž o tajomstvo, spojené s poslednými dňami bohatých, o ktorom vedia iba oni sami a ich najbližší. Tí ale nemajú záujem, aby sa čosi takého dostalo na verejnosť.

Celý článok

Prečo ma iritujú predpovede kolapsu civilizácie?

🕔 11.7.2016

Prednedávnom som sa na internete stretla s textom, ktorý hovoril o možnostiach prežitia po kolapse civilizácie. Článok bol napísaný formou testu. Podľa počtu získaných bodov dostal čitateľ určitý komplexný obraz o možnostiach svojho osobného prežitia, alebo neprežitia takejto krízovej situácie.

Celý článok


O nesprávnom pohľade kresťanského sveta na poslanie Spasiteľa

🕔 4.7.2016

Človek je človek a preto je mu akosi prirodzené prispôsobovať si všetko okolo seba vlastným ľudským kritériám. A najmä vlastnej pohodlnosti! No a žiaľ, presne takýmto spôsobom pristupuje taktiež kresťanský svet k osobe i k poslaniu Ježiša Krista. V jeho pôsobení totiž nechce vidieť to, čím ono naozaj bolo, ale hlavne to, čo vyhovuje ľuďom.

Celý článok

Nuansy fungovania osudu, alebo karmy

🕔 27.6.2016

To, čo nazývame osudom nie je nijaká náhoda. Ide o zákonitý dej, fungujúci približne na takomto princípe: Ak sú naše myšlienky, slová a činy dobré, rozsievame dobro, ktoré sa ku nám vráti. A úplne identické je to aj so zlom, ktoré nás dostihne, ak naše myšlienky, slová a skutky boli zlé. Čo kto totiž zasieva, to aj nevyhnutne zožne!

Celý článok


Súčasník v konfrontácii s mocou Stvoriteľa

🕔 20.6.2016

V Biblii sa nachádza veľké množstvo príkladov toho, ako je možné zvíťaziť i proti obrovskej presile. Ako je v prenesenom slova zmysle možné úspešne zdolávať i veci, na prvý pohľad nemysliteľné a z hľadiska bežnej materialistickej logiky absolútne nemožné.

Celý článok

Problémy, strasti a rany osudu

🕔 13.6.2016

Každý z nás sa vo svojom živote sporadicky stretáva s rôznymi väčšími, alebo menšími strasťami a ťažkosťami. A keď sa práve nachádzame v takom období, býva nám neraz veľmi ťažko. Často si potom prajeme, aby nás nič podobného nebolo bývalo nikdy postretlo.

Celý článok


To najdôležitejšie v našom živote

🕔 6.6.2016

Čo je tým najdôležitejším v našom živote, na čo by sme mali dbať predovšetkým? Dbať ako na prvoradé a bdieť nad tým so všetkou svojou silou?

Celý článok

Náš zúfalý boj proti všetkému

🕔 31.5.2016

V minulosti sme boli konfrontovaní s triednym bojom, dnes tu máme boj konkurenčný. Okrem toho ešte boj o najlukratívnejšie zákazky, boj o čo najvyššie zisky, boj o trhy, boj politickú moc a popri tom všetkom boj tisícov ľudí o svoje holé, každodenné prežitie.

Celý článok


Je správne pestovať optimizmus. Ale pravý!

🕔 23.5.2016

Kritikom súčasného spoločenského systému a celkového momentálneho ľudského usporiadania vecí sa často zvykne vytýkať nedostatok optimizmu. Bývajú často konfrontovaní s otázkou, či je správne neustále odhaľovať nové chyby a nedostatky? Či také niečo iba neprispieva k prehlbovaniu krízy a post modernej depresie? A nie je vari to, čo dnes najviac potrebujeme práve optimizmus?

Celý článok

Neobvyklý obraz Stvoriteľa, ktorý požaduje

🕔 9.5.2016

Existuje niekoľko veľmi vážnych skutočností, ktoré by si mal človek dneška zvlášť uvedomiť. V prvom rade fakt, že existuje Stvoriteľ, z ktorého Vôle všetko vzniklo a ktorého Vôľou je všetko udržiavané. Jeho Vôľa je z tohto dôvodu určujúca a rozhodujúca pre všetko, čo jestvuje vo stvorení.

Celý článok


Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace 2

🕔 19.4.2016

Všetci, vrátane jasnovidných ľudí samotných by si mali uvedomiť, že ak je niekto vidiaci, nie je zároveň vševediaci. Lebo vidieť a mať určitú schopnosť zrenia do jemnejších úrovní je jedna vec a vedieť, čiže blížiť sa k poznaniu Pravdy a k poznaniu Zákonov vo stvorení je vec druhá.

Celý článok

Jasnovidci a nástrahy s nimi súvisiace

🕔 11.4.2016

To, čo by malo byť ako prvé odstránené zo vzťahu k takto obdarovaným ľuďom je gloriola niečoho výnimočného a nadprirodzeného. Vidieť jemnejšiu realitu nie je totiž vôbec nič nadprirodzeného. Je úplne normálne, že určití jedinci majú túto schopnosť.

Celý článok


Tvrdá a ostrá kritika materializmu

🕔 4.4.2016

Ak sa detailnejšie pozrieme na najrozličnejšie odvetvia spoločenského, ekonomického a kultúrneho života, nájdeme veľké množstvo vecí, ktoré nie sú dobré. Vecí, ktoré spôsobujú problémy, pnutia a konflikty. A to platí nie len v rámci našej spoločnosti, ale aj medzi národmi, či náboženstvami. Na základe toho potom často dochádza k prejavom nespokojnosti, násilia a teroru. Dochádza k lokálnym ozbrojeným stretom, ba v súčasnosti narastá i hrozba opätovného, veľkého celosvetového vojnového konfliktu. A to už nie je žiadna maličkosť!

Celý článok

Nedocenená potreba zmeny spôsobu myslenia

🕔 31.3.2016

Kľúč k tajomstvu šťastného a mieruplného ľudského života leží ukrytý v našom vnútri. Skrýva sa v našom vnútornom živote. V kvalite nášho vnútorného života! V dobre, čistote, spravodlivosti a ušľachtilosti, ktoré vo svojom vnútri vedome pestujeme a podporujeme. V tom, že sa už vo svojom vnútri stránime každého zla, každej nečistoty a každej nespravodlivosti.

Celý článok


Posledný súd a tisícročná ríša

🕔 21.3.2016

Doba vývoja ľudského ducha v tomto stvorení je presne vymedzená. Počas časovo pomerne dlhého obdobia má každý z nás napokon dospieť k poznaniu, že iba dobrovoľné podriadenie sa dokonalej Vôli Najvyššieho, reprezentovanej duchovnými Zákonmi vloženými do stvorenia nám môže priniesť skutočné šťastie.

Celý článok

Veľkonočná úvaha o skutočnom zmysle misie Krista

🕔 11.3.2016

Kristus pre nás priniesol veľkú obetu, ktorej význam sme neboli schopní doteraz doceniť. Jeho obeta spočívala v znížení majestátu Božieho až dolu k ľuďom, a to prostredníctvom fyzického príchodu jeho Syna na našu zem.

Celý článok


Ako sa zbaviť hmotárskeho zotročenia?

🕔 29.2.2016

Pre mnohých ľudí bude pravdepodobne veľmi zaujímavou praktická otázka, ako môže byť v dnešnej materialistickej dobe slobodným a nezávislým človek, usilujúci o duchovné hodnoty?

Celý článok

Príčina tajomnej formulácie duchovných textov

🕔 18.2.2016

Pre duchovné texty rôznych náboženstiev je príznačná určitá tajomnosť. Akoby v nich zostávalo niečo nedopovedané, niečo zvláštnym spôsobom záhadné, niečo nie presne ohraničené. Duchovné texty teda nebývajú prvoplánovo priamočiare. Z tohto dôvodu vznikla v náboženských systémoch potreba ich výkladu a interpretácie, čo sa stalo jednou z hlavných úloh kňazov, kazateľov a duchovných učiteľov.

Celý článok


My a náš pitný režim

🕔 15.2.2016

Pitný režim je pojem, ktorý sa v posledných rokoch skloňuje veľmi často. Mnohým ľuďom to ale pripadá ako absurdná móda, alebo opakovanie samozrejmosti. Veď načo o tom treba vôbec toľko mudrovať? Keď mám smäd, tak sa jednoducho napijem, nie?

Celý článok