Vox bloguli: Michal Révay

To najlepšie z blogov od Michal Révay


Mediácia nie je právna služba.

🕔 11.1.2018

Verím, že pochopenie podstaty povedie k lepšiemu využívaniu mediácie verejnosťou a k výbornej spolupráci medzi advokátmi a mediátormi.

Celý článok

Súdne konania sú opäť dlhšie.

🕔 6.3.2017

Padajú historické rekordy v priemernej dĺžke súdneho konania. Nové čísla za minulý rok veru nie sú príjemné čítanie. Čo môže pomôcť v dostupnosti súdnych rozhodnutí?

Celý článok


Spoločnosť ako stvorená na mediáciu.

🕔 13.2.2017

Kultúra, ako ju poznáme dnes, nevie reagovať na nový stav a to spôsobuje neistotu. A neistota, ako vieme, je prostredím, v ktorom sa darí strachu a iracionalite. Prispôsobenie kultúry nás nevyhnutne čaká. Pôjde o veľký tresk a bezprecedentný zásah v našich zákonoch, zvykoch a tradíciách. O tomto však nebude stačiť diskutovať. Budeme sa musieť dohodnúť.

Celý článok

Časté otázky o mediácii.

🕔 10.2.2017

Hoci je mediácia ukotvená v našom právnom systéme od roku 2004, povedomie verejnosti o takomto riešení sporov stále nie je dostatočné. Súdy sú stále zavaľované prípadmi, kedy je lacnejšie, rýchlejšie a prospešnejšie urovnanie situácie bez sudcov a advokátov, kedy je žiadúca obnova komunikácie a medziľudských vzťahov. To spôsobuje predlžovanie ostatných konaní, kde je naopak, rozhodnutie súdu potrebné a "blbú" náladu v spoločnosti. Na základe skúseností z praxe mediátora preto uvádzam odpovede na najčastejšie otázky verejnosti o mediácii.

Celý článok


Mediácia sporov na ochranu osobnosti

🕔 20.12.2016

Žaloba je pohodlný, drahý a zdĺhavý spôsob, ako sa zbaviť zvyškov zodpovednosti za seba samého, ako sa pripraviť o možnosť vzájomne sa pochopiť a obnoviť korektné medziľudské vzťahy.

Celý článok

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vo finančných službách.

🕔 24.10.2016

V prípade sporu medzi poskytovateľom finančnej služby a finančným spotrebiteľom je možné využiť alternatívne, mimosúdne riešenia takéhoto sporu. Výhodou takéhoto riešenia spočíva v cene, rýchlosti a výsledku konania.

Celý článok


Mediácia (4. časť)

🕔 1.8.2016

Štvrtá, záverečná časť príbehu z mediačnej praxe. Podarí sa Števovi a Paľovi nájsť riešenie? Bude mediácia úspešná? Opísaná situácia a spor sú reálne. Mená, miesta a niektoré ďalšie skutočnosti sú pozmenené.

Celý článok

Mediácia. (3. časť)

🕔 18.7.2016

Tretie pokračovanie prípadu z mediačnej praxe, v ktorom sa dozviete či Paľo prijme pozvanie k mimosúdnemu riešeniu sporu a niektoré ďalšie informácie o mediácii. Opísaná situácia a spor sú reálne. Mená, miesta a niektoré ďalšie skutočnosti sú pozmenené.

Celý článok


Mediácia. (2. časť)

🕔 1.7.2016

Druhá časť zo série blogov o mediácii. Dozviete sa v nej ako prebiehalo stretnutie Števa s mediátorom, ku ktorému sa odhodlal po naliehaní jeho snúbenice Jany. Opísaná situácia a spor sú reálne. Mená, miesta a niektoré ďalšie informácie sú pozmenené.

Celý článok

Mediácia. (1. časť)

🕔 28.6.2016

Prvá časť zo série blogov o mediácii, v ktorej sa dozviete základné informácie o sporných stranách, predmete sporu a okolnostiach jeho vzniku a kontext vzniknutej situácie. Opísaná situácia a spor sú reálne. Mená, miesta a niektoré ďalšie skutočnosti sú pozmenené.

Celý článok