Vox bloguli: Michal Patarák

To najlepšie z blogov od Michal Patarák


Psychiatri by sa nemali vyjadrovať k Trumpovmu duševnému zdraviu

🕔 13.12.2017

Ani k duševnému zdraviu iných politikov.

Celý článok

Žena z rebra: tomistický a hlbinne-psychologický pohľad

🕔 17.11.2017

Svätý Tomáš Akvinský si vo svojom rozsiahlom teologickom diele kládol aj otázku, prečo bola žena stvorená z Adamovho rebra. To, čo my chápeme ako milú metaforu alebo ako kultúrne determinovanú rodovú nerovnosť hneď v úvode Biblie, bolo kedysi predmetom racionálnej teologickej a prírodovednej analýzy.

Celý článok


Spoločné súvislosti medzi liekmi od bolesti a kanabinoidmi

🕔 7.11.2017

Ide o na prvý pohľad prekvapivú súvislosť, ale vieme o nej už niekoľko rokov.

Celý článok

Robotická žena sa stala občiankou Saudskej Arábie

🕔 29.10.2017

Je to humanoidný robot so ženskou tvárou, ktorú oslovujú v ženskom rode, takže predpokladajme, že je ženského rodu.

Celý článok


Pán Boh zaplať za sekularizmus

🕔 25.10.2017

Sigmund Freud povedal, že civilizácia sa začala vtedy, keď prvý nahnevaný človek hodil namiesto skaly slovom. Hoci by sa aj takto pekne zrodila, predsa len to bol impulz utlmenia nepriateľstva a predsa len pritom neostala.

Celý článok

Der Mann Luther a jeho i naše pochybnosti

🕔 16.10.2017

Pochybovanie je mnohokrát kráčaním k viere.

Celý článok


Keď ešte nebola psychiatria (psychiatriou)

🕔 9.10.2017

10. októbra je svetový deň duševného zdravia a pri tej príležitosti by som si chcel trochu zaspomínať na to, čo som nikdy sám nezažil - čo je obecne niečo, na čo sa spomína najlepšie - pretože sa to obvykle v ľudskej mysli rôzne koloruje a dokresľuje do podoby, v akej nás to najviac fascinuje. Ide o históriu psychiatrie, keď ešte vlastne nebola žiadnou psychiatriou.

Celý článok

Transrodovosť už onedlho nebude duševnou poruchou

🕔 5.10.2017

Najmä vďaka rôznym odborným pomenovaniam a postojom k sexuálnym identitám a orientáciám je širokej verejnosti to, že sa klasifikácia v psychiatrii neustále mení, dobre známe. Najnovšia americká vyšla v roku 2013 pod názvom DSM-5, a celosvetová, záväzná pre 194 členských štátov WHO, je zatiaľ pod kategóriou F v ICD-10, pričom je platná od roku 1992. Jej revidovaná verzia, ICD-11, je už takmer upečená a z ohňa sa má vytiahnuť niekedy v máji 2018. Bude v nej transrodovosť ešte psychiatrickou poruchou? Zrejme nie.

Celý článok


Pozitívny dôsledok legalizácie marihuany na zdravie jej konzumentov

🕔 9.9.2017

Ak by bola marihuana legalizovaná, bolo by možné regulovať trh s ňou, a tak obmedziť obsah tetrahydrokanabinolu na pre zdravie únosnú mieru, avšak tak, aby napriek tomu bola zabezpečená „plnohodnotná“ intoxikácia, a zároveň stanoviť povinnú kvótu pre prospešné kanabinoidy, akým je kanabidiol.

Celý článok

Gaya a lesbu ich stvoril

🕔 19.8.2017

Žiadne babylonské pomätenie pohlaví a rodov, ale variabilita života vôkol nás.

Celý článok


Vražda otcov a ich vzkriesenie

🕔 10.8.2017

Malá esej o tom, ako sme zabudli na to, že ak má muž deti, má sa stať aj ich otcom.

Celý článok

K teológii homosexuality

🕔 28.6.2017

Dostávame sa do zaujímavej situácie, pretože môžeme legitímne tvrdiť, že súčasné kresťanské názory na homosexualitu sú len istou interpretáciou Biblie, interpretáciou, ktorej paradigmu by sme teoreticky mohli posunúť alebo dokonca zmeniť.

Celý článok


Štyri problémy v diskusii s extrémizmom

🕔 6.5.2017

Každý si môže povedať svoj názor. Ale ktorý názor je bližšie k pravde? To nás začalo trápiť, zdá sa, až pomerne nedávno.

Celý článok

Akoby som sa stále dookola krútil

🕔 14.4.2017

Pripadám si ako antický Grék, do staroveku vracajú sa moje kruhy, niekde v žilách koluje mi krv i tejto polyteistickej kultúry, kde náboženstvo bolo na každom rohu, ale nebolo spojené s negatívnou mravnosťou typu toto nesmieš, toto nemôžeš, toto nerob, lebo ťa stihne trest. Kdeže, ako Grék som si mohol v minulom živote krásne užívať – jasné, že som sa musel ein bischen dobre narodiť, ale to je tak v každej spoločnosti – len som si dával pozor, aby som neurazil to-ktoré božstvo, proste, žiadne že budeš mať len jedného Boha a tak ďalej.

Celý článok


Komplexy z nevyriešeného

🕔 21.3.2017

Nie je možné, aby kumulácia nevyriešených káuz a kriminálnych činov nedoliehala na duševné zdravie spoločnosti a nedeformovala jej postoje. Ale za to, čo sa okolo nás deje, má zodpovednosť každý z nás. Ak sa zavrieme do svojej izby, nezvíťazili sme, ale prehrali. Robíme iba to isté, čo sa kedysi robilo za socializmu.

Celý článok

Premeny smrti a jej dejín

🕔 19.3.2017

Profesionalizácia a medicinalizácia smrti nás tlačí k tomu, aby sme svoju smrť alebo smrť svojich blízkych prenechávali niekomu, kto sa o ňu dobre postará, a samozrejme, kto má za ňu zaplatené. Smrť neuniká mechanizmom trhu, ani komercii.

Celý článok


Parkinsonizmus Adolfa Hitlera

🕔 8.2.2017

O Adolfovi Hitlerovi sa v poslednom období hovorí naozaj mnoho. Skúsme sa na jeho osobnosť pozrieť aj očami medicíny, respektíve neuropsychiatrie.

Celý článok

Zlepšenie presnosti pamäti stimuláciou mozgu

🕔 7.2.2017

Mozog už dávno nechápeme ako mapu centier pre rôzne funkcie, ako napríklad centra pre slasť, pre chuť do jedla, či pre pamäť. Mozog pracuje ako veľmi dobre vyvinutý a efektívny súbor sietí, v ktorých sú zahrnuté rôzne, vzájomne spolupracujúce, časti centrálneho nervového systému.

Celý článok


Antidepresívum, ktoré zlepšuje učenie a pamäť

🕔 22.1.2017

Dnes to bude o lieku, ktorý už nie je žiadnym mladým výhonkom, hoci ide stále o najnovšie antidepresívum na našom trhu. Jedná sa o vortioxetín.

Celý článok

Atomizmus fyzických trestov detí

🕔 13.1.2017

Chcem len naozaj krátko zareagovať na článok o zákaze fyzických trestov detí vo Francúzsku, ktoré sú už pritom zakázané vo viacerých krajinách sveta, a pridať sa k diskusii o tomto probléme.

Celý článok


Adamova reč

🕔 8.1.2017

Málo mám času. Jeden z miliónov Adamov, neisto kráčam po moste, ktorý si každým krokom staviam.

Celý článok

Winnetou 2016: Boj o novú civilizáciu

🕔 31.12.2016

Ak sa chcete vyhnúť spoilerom, prosím nečítajte. Ak si však chcete utriediť alebo porovnať vlastné dojmy z práve videného, a máte trochu času, ste možno na správnom mieste.

Celý článok


Bolo alebo nebolo miesto?

🕔 24.12.2016

Samotné kresťanstvo sa ukrýva v príbehu, ktorý je dospelý, odvážny, miestami šialený a vášnivý, a ktorý neprináša na podnose predpisy na život, skôr len večný sled otázok.

Celý článok

Koniec paranoidného antisemitizmu (v nedohľadne)

🕔 18.12.2016

Riešenie antisemitizmu nespočíva v tom, aby sme sa presvedčili, že Židia nie sú takí, ako ich vykresľujeme, ale v tom, že ich tak jednoducho prestaneme vykresľovať.

Celý článok


Ako maľba fabuluje neorealitu

🕔 3.12.2016

Je to skutočne neexistujúca fajka, ktorá sa vznáša v medzipriestore maliarovej fantázie a na plátne obrazu, či v hĺbke divákovho vnímania. V žiadnom prípade sa však nestotožňuje s predmetom, na ktorý sa podobá vo vonkajšej skutočnosti.

Celý článok

Do baru vtrhol bandita

🕔 19.11.2016

Skutočne rozumný a skutočne slobodný si Krajniaka prečíta, a potom, čo chvíľu vytrešťuje oči, sa azda aj pousmeje, a povie svoje jednoznačné nie.

Celý článok


Sloboda nám musí chutiť

🕔 17.11.2016

Neberte to ako temné proroctvo, apokalyptické blúznenie psychiatra. Veď vidíme, čo sa okolo nás deje. Berte to ako vyznanie lásky chutnej a večne sviežej slobode. Lebo skutočná sloboda nemôže nikdy ostarnúť.

Celý článok

Usmej sa na svoju veselú smrť

🕔 29.10.2016

Nevzpierajme sa, nebojujme s tým. Sme krehké živé bytosti, ktoré majú svoj prirodzený koniec. A nie je na tom nič zvláštne. Naopak, je to všetko v úplnom poriadku.

Celý článok


V ovocnej záhrade psychiatrie

🕔 5.10.2016

Pár úvah o psychiatrii, psychoterapii a podstate duševných porúch, zrejme pre nemnohých.

Celý článok

Robert Nagypál: Nad Afrikou je to isté slnko, čo svieti aj na nás.

🕔 21.9.2016

Robert Nagypál je mladý slovenský lekár, ktorého očividne oslovila humanitárna medicína. Narodil sa v roku 1990 v Třebíči, študoval na 3. lekárskej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a so svojou manželkou momentálne žije v Revúckej Lehote. Napriek tomu sú väčšinu spoločného času na cestách a misiách. Medzi nimi má špeciálne miesto Rwanda, kde strávili päť mesiacov vďaka projektu profesora Krčméryho a Vysokej škole svätej Alžbety.

Celý článok


Ja, kresťan

🕔 18.8.2016

Článok venujem všetkým, ktorí sa neboja odhaľovať tajomstvá, ukryté vo svojich temných baniach, a vynášať ich na denné svetlo.

Celý článok

Budú mať raz stroje vedomie?

🕔 4.8.2016

Keby raz počítače nadobudli vedomie, išlo by o skutočný a zásadný prielom. Som presvedčený, že je to teoreticky možné. Otázne však je, či sa to niekedy aj naozaj udeje.

Celý článok


Rodový nesúlad s vlastným telom: moje, ktoré nemusí byť moje

🕔 1.8.2016

Snaha pochopiť situáciu transrodových ľudí by mala prebiehať na kolektívnej úrovni.

Celý článok

Tao vojny

🕔 30.7.2016

Pýta sa, či sa dá predpovedať, že nejaký mladík bude útočiť. Pýta sa však potom, čo už útočil.

Celý článok


Nielen sedem hláv draka

🕔 25.7.2016

Nehovorme stále o tom, že by sme si priali, aby z našich detí vyrástli dobrí ľudia. Veďme ich k tomu, aby si to priali aj oni sami.

Celý článok

Ale veď ho nechajte

🕔 8.6.2016

Je dvanásť miliónov a krytie zo strany najvyšších skutočne iba provinčnou záležitosťou?

Celý článok


V zelenom úbore s anténkami stanem sa Marťanom

🕔 29.5.2016

Jednoducho, dieťa by premenu pohlavia na základe prezliekania bralo ako magickú. Preto nechápem dospelých, ktorí si myslia, že táto mágia má naozaj reálny účinok.

Celý článok


Nech už konečne poriadne narazí

🕔 23.5.2016

Problémy, na ktoré sa upriamuje Moravčík, proste neexistujú! Kňazi nie sú trestaní za názor a mladí muži v seminároch nie sú do seba zahľadení ruženčiari...

Celý článok

Revízia teórie lopaty?

🕔 20.5.2016

To, čo Grof tvrdí o zážitkoch blízkych smrti, o vedomí, ktoré vie opustiť telo a o mimozmyslovom vnímaní slepých od narodenia, sa týka živých ľudí, pretože stav blízky smrti ešte nie je stavom smrti.

Celý článok


Umenie musí mať silu

🕔 14.5.2016

Nejde len o prázdnu estetiku. Umenie musí mať silu. Inak je predsa nanič.

Celý článok

Náš svet je multi-kulti: je západný a triezvy.

🕔 11.5.2016

Náš svet je svetom liberálnej demokracie. Nie je to nejaký šťastný svet, zaliaty medom, v ktorom by sme chodili po koberci z voňavých kvetov. Ale je náš a má neskutočnú cenu.

Celý článok


Zomrel docent Kunda, no o život neprišiel.

🕔 5.5.2016

Predvčerom zapadla ďalšia hviezda slovenskej psychiatrie, docent Stanislav Kunda.

Celý článok

Zopár obscénnych teologických úvah o exkrementoch v Biblii

🕔 12.4.2016

Niekde medzi pokusom o humor a serióznou teológiou. Nevhodné pre čitateľa s mravnou kazajkou.

Celý článok


Ako budeme ďalej liečiť schizofrénie?

🕔 6.4.2016

Niels Bohr vraj povedal: „Žiadny paradox - žiadny pokrok“. Myslím, že pre schizofrenológiu to platí kapitálne.

Celý článok

Čo je horšie ako holokaust?

🕔 14.3.2016

V povolebných debatách možno sledovať vytáčky predstaviteľov strany Naše Slovensko ohľadne témy holokaustu. Takéto vykrúcanie je však prinajmenšom bagatelizáciou svojho druhu. A to už je na našom Slovensku, nakoľko ide o zľahčovanie genocídy, trestným činom!

Celý článok


Kotleba je symptóm

🕔 11.3.2016

Kotleba bol zvolený hlavne na základe svojho pozlátka, nie obsahu. Je to čisto povrchová štruktúra, s ktorou sa tu potýkame, štruktúra, ktorá je proti systému, ale ktorá je práve týmto systémom umožnená.

Celý článok

Heterosexuálne feminity a gilotíny feminizmov

🕔 5.3.2016

Nehovorím, že feminizmus je zlý. Hovorím, že by sme nemali spadnúť do tekutého piesku, v ktorom by nám nejaký teoretický koncept diktoval čo sa smie a čo nesmie vravieť, čo je ešte korektné a čo už nie. Naše teórie by nemali byť na míle vzdialené od našich životov.

Celý článok


Afrodita internetovej pornografie

🕔 2.3.2016

Skutočná Afrodita na nás čaká v offline svete, ktorý sa pred nami roztvorí hneď, ako vypneme počítač.

Celý článok

Sexuálne násilie voči ženám používané v reklame

🕔 27.2.2016

Článok o tom, ako sa objektivizácia ženského tela a sexualizácia násilia využíva v reklame.

Celý článok


Filozof, čo vyskočil z okna

🕔 24.2.2016

„Nech si vymyslíš akýkoľvek filozofický systém, nikdy nebude kompletný.“

Celý článok

Púšť v človeku…a človek na púšti

🕔 18.2.2016

Pôst ako bubnovanie a pôst, ktorý je na smiech.

Celý článok


Balkónová lovestory

🕔 15.2.2016

Samozrejme, že je to nemravné.

Celý článok

Manželstvo ako celkom slušný psychothriller

🕔 9.2.2016

Môj chabý surrealistický príspevok k týždňu manželstva.

Celý článok


Čo píše Aljazeera o ženskej genitálnej mutilácii

🕔 7.2.2016

Pre ženu to nie je len jazva na pohlaví, ale aj ťažké zranenie sebaúcty, ktorú už nikdy nemusí získať späť.

Celý článok

Absurdné kolotoče okolo sesterských výpovedí

🕔 3.2.2016

Držme palce našim sestrám. Zaslúžia si to!

Celý článok


Absurdný kruh okolo sesterských výpovedí

🕔 3.2.2016

Držme palce našim sestrám. Zaslúžia si to!

Celý článok

Jasné, že máme slobodnú vôľu…

🕔 29.1.2016

Tvrdenia o tom, že by sme sa mali vzdať slobodnej vôle a že práve to by prospelo trestnému systému, by sa v médiách nemali objavovať len tak. Ide o vážne tvrdenia, a podľa mňa priam nezmysly.

Celý článok


Doteraz najhorší článok o Merkelovej Nemecku vôbec

🕔 28.1.2016

Napísal ho David P. Goldman a uverejnený bol v denníku Postoj.

Celý článok

Kresťanstvo je perverziou spoločnosti

🕔 23.1.2016

Spoločnosť ne-existuje. Cirkev ne-existuje. Boh ne-existuje.

Celý článok


Voľby ako pôrod dieťaťa

🕔 18.1.2016

Vrcholom občianskeho osvietenia nie je cynizmus a paušálna kritika politikov, ani stotožnenie sa s nimi, ako s rovnakými manipulátormi ako sme my sami. Vrcholom občianskeho osvietenia je to, že napriek tomuto poznaniu si pár z politikov vyberiem na to, aby reprezentovali moju predstavu o našej krajine.

Celý článok

Postava pri mori

🕔 16.1.2016

Stojíme zoči voči živelnosti prírody, ktorá si predsa poradí aj bez nás. Veľmi dobre si poradí.

Celý článok


Srholcove bytie-pre-všetkých

🕔 8.1.2016

Srholec je stopa v snehu, do ktorej sa zrejme nikdy nezmestím.

Celý článok

Robert Spitzer a naše večne revidované klasifikácie

🕔 28.12.2015

Heterosexuálnu adaptáciu jedincom s egodystonickou homosexuálnou orientáciou neodporúčame, no napriek tomu sa pre ňu mnohí rozhodujú sami.

Celý článok


Čoho sme sa to vlastne tak báli?

🕔 26.12.2015

Zrejme len vlastných atráp a projekcií.

Celý článok

Vianočný paradoxalizmus

🕔 12.12.2015

Je to akoby štvorec prijal prirodzenosť kruhu. Je to divoký paradox, ktorý určite nie je pre každého.

Celý článok


Decynizácia: terapia ideológií

🕔 6.12.2015

Liečbou proti ideológii teda nie je iba vhľad a jej pochopenie. To nestačí.

Celý článok


Rada skúseného diabla

🕔 28.11.2015

Poučenie skúseného diabla teda znie: Človeče, nezamýšľaj sa nad ničím. A ak niekomu preskakuje, tak to nie sú islamisti, ale Rusi, alebo politici, ktorí si dovoľujú sprísňovať zákony.

Celý článok

Čo je Európa?

🕔 25.11.2015

Našou chybou, a dúfam, že nie budúcim kameňom úrazu, je individualizmus na úkor spoločného dobra či recipročnej vzájomnosti, a racionalizmus, odhadzujúci zvyšnú, omnoho väčšiu časť našej duše.

Celý článok


Paríž

🕔 14.11.2015

Nie, nie je to vojna. Aspoň nie naša.

Celý článok

Ku koreňom Alexovho ultranásilia

🕔 3.11.2015

Stanleyho Kubrickov film Mechanický pomaranč môžeme od začiatku do konca vnímať ako čisté šialenstvo. Ale veci vnímame väčšinou tak, ako ich chceme vnímať.

Celý článok


Násilie mi nemôže ublížiť

🕔 31.10.2015

Vtedy, keď bola mimo, jej už žiadne násilie nemohlo ublížiť.

Celý článok

Akčný plán pre LGBTI a jeho svojrázne pripomienkovanie

🕔 15.10.2015

Spoločensky legitimizovať svoj vzťah podľa mňa nie je žiadnym mimoriadnym či excentrickým právom. Vlastne by pre demokratickú a otvorenú spoločnosť malo ísť o samozrejmosť.

Celý článok


Dve tváre šalvie

🕔 28.9.2015

Ako to už s mnohými psychoaktívnymi látkami býva, ich účinok je závislý nielen od vonkajších podmienok, ale aj vnútorného stavu, a je inter-individuálne značne rozdielny.

Celý článok

Láskou nenazývaj pokrm pre svoju žiadosť. Láska je skôr hladom.

🕔 3.9.2015

Nekrúž nad ňou ako orol, ale vrhni sa do nej strmhlav.

Celý článok


Chvála monogamii

🕔 24.8.2015

Chvála Ti, monogamia, buď večná!

Celý článok

Problém červenej ryby a problém ľudskej bytosti

🕔 18.8.2015

Je úmyselné prerušenie tehotenstva usmrtením ľudskej bytosti?

Celý článok


Mobilizácia uvedomenia a ľudskosti

🕔 20.7.2015

Zlo nás nestavia ani tak pred otázku, kde sa v človeku vôbec berie (psychológia), alebo aký má vlastne zmysel (metafyzika, viera), ale pred praktickú a mravnú otázku, čo s ním budeme robiť a ako sa s ním vysporiadame.

Celý článok

Čakal niečo výnimočné. No celý čas to mal všetko pred sebou.

🕔 10.7.2015

Venujme sa všetkému výnimočnému, čo sa deje okolo nás práve teraz.

Celý článok


Nie je upálenie Jána Husa aj katolíckym „sviatkom“?

🕔 6.7.2015

Hus bol verným synom cirkvi, ktorú nechcel opustiť. Chcel ju však inú, ako vtedy bola.

Celý článok

Koruna priateľskej psychoterapie

🕔 29.6.2015

Pozorne si vypočujme jeho príbeh a nechrlime radu za radou.

Celý článok


O kresťanskom konzervativizme a o kresťanskom liberalizme

🕔 24.6.2015

Konzervativizmus a liberalizmus: dve vetvičky jedného stromu.

Celý článok

Kauza dobrej smrti

🕔 11.6.2015

Neprihliadnuť radšej na individuálne právo voľby a na individuálnu skúsenosť, do ktorej vôd sa nemôže namočiť nikto iný, okrem jedného jediného človeka?

Celý článok


Možnosti reparačnej terapie (takzvanej liečby homosexuality)

🕔 9.6.2015

Ak je totiž egodystonická homosexualita psychickou poruchou, musíme jedincom, ktorí ňou trpia, ponúkať aj liečbu.

Celý článok

Dávnoveké rituály zasvätenia do mužstva…

🕔 25.5.2015

Dieťa sa učí, že nebezpečenstvo môže byť zábavné, ale zároveň to, že svojmu otcovi môže plne dôverovať.

Celý článok


Pornovavríny Drahomíry Jůzovej a jej žiadostivý dobytok

🕔 10.5.2015

Priťahuje také porno fakt len úchylov? Patrí sexuálne vzrušenie pri pohľade na neplnoleté dievča do oblasti sexuálnych deviácií?

Celý článok

Pracovisko liečby nelátkových závislostí oficiálne otvorené

🕔 29.4.2015

S veľkou radosťou a zadosťučinením môžme konečne povedať, že pracovisko liečby nelátkových závislostí je znova oficiálne otvorené.

Celý článok


Proti mýtom o samovražde

🕔 7.4.2015

Nie je napríklad pravda, že ľudia, ktorí hovoria o svojich samovražedných prianiach, samovraždu nikdy nespáchajú. V skutočnosti patria do veľmi rizikovej skupiny.

Celý článok

Prosím vás, neglorifikujme samovraždy!

🕔 4.4.2015

Kdejaký diskutér-filozof môže samovraždu považovať za autonómny čin, na ktorý má predsa slobodný jedinec právo. Ale nikdy nie psychiater.

Celý článok


Posledné pokušenie Krista

🕔 2.4.2015

V živote sa nič neopakuje. Máme ohromnú zodpovednosť za každý náš krok. Naše križovatky sa totiž nevracajú.

Celý článok

Pišťanek a mnoho iných

🕔 24.3.2015

Nikto z nás sa predsa nechce zabiť. My všetci chceme žiť. Mnohí však nie práve tak, ako žijú, ale inak.

Celý článok


Syndróm vyhorenia

🕔 17.3.2015

Namiesto toho, aby sme sa neustále sústredili na pracovné preťaženie, na to, ako vedieť zvládať stres a ako sa naučiť relaxovať, by sme sa skorej mohli sústrediť na nesúlady, ku ktorým vedie nevhodná organizácia práce na pracovisku. Možno by to prinieslo aj oveľa lepšie výsledky ako individuálne a edukačné intervencie, či psychoterapia, ktorej by sme takýmto zásahom mohli azda aj zabrániť.

Celý článok

Príbeh psychickej bolesti

🕔 9.3.2015

Aj človek s bolesťou môže byť šťastný a môže sa usmievať. Nemusí mať len úporne skrivenú tvár s pochmúrnym výrazom, ktorým ako strašiak plaší a odháňa všetkých naokolo.

Celý článok


Diagnóza „patologické hráčstvo“ a jedna skvelá správa nakoniec

🕔 6.3.2015

I v skutočných príbehoch predsa len existujú dobré konce.

Celý článok

O ateizme náboženskom a o ateizme úbohom

🕔 2.3.2015

Snáď najviac zarážajúce na ateistických filozofiách je to, s akou vervou sa snažia študovať jednu knihu (Biblia) len preto, aby ju mohli čo najkvalifikovanejšie vyvrátiť.

Celý článok


Blokáda opioidových receptorov v liečbe závislosti od alkoholu

🕔 1.3.2015

Naltrexón a nalmefén majú najvýraznejší účinok práve u jedincov so závislosťou od alkoholu, ktorí majú pozitívny rodinný výskyt alkoholizmu, ktorí pociťujú silné baženie po alkohole a ktorým alkohol ponúka skôr príjemné pocity, ako len úľavu od nepríjemných stavov.

Celý článok

Som heretik a barbar

🕔 9.2.2015

Je to moja, priznávam, tak trochu dionýzovská viera, ale neberte mi ju.

Celý článok


Endum refer-endum. Zápas myšlienkových svetov, v ktorom nie je možný konsenzus.

🕔 3.2.2015

Siahodlhým diskusiám, nekonečným facebookovým komentárom a únavným blogom (ktorých vytrvalým pokračovaním je aj tento, ktorý teraz ráčite čítať) o referende bude za chvíľu nadobro koniec. Endum refer-endum. Isté je len to, že je to zápas myšlienkových svetov, v ktorom nenáročný konsenzus nie je možný. A že sa nikdy navzájom plne nepochopíme.

Celý článok

(My) blázni

🕔 31.1.2015

Svet vnímajú pestrejšie, mimo ošúchaných a lenivých kontextov. Sú inšpirovaní alebo inšpiráciou. Ešte stále hovoria a premýšľajú o duši, ako o niečom základnom a jadrovom. Som (s) nimi.

Celý článok


Viac ako ponovembrová sloboda

🕔 16.11.2014

Sloboda vydobytá 17.11.1989 je oslobodením od zväzujúceho „my“. Od „my“, ktoré sa snažilo udržať si primát nad „ja“ i „ty“, nad individuálnou a unikátnou slobodou každého jedinečného človeka. Oslobodením od „my“, ktoré drvilo svojimi cieľmi, pretože ich zamieňalo za sny a túžby jednotlivých „ja“ i „ty“. Od „my“, ktoré tému slobody vlastne ani nepoznalo, pretože ju ako otázku eliminovalo.

Celý článok

Omnoho viac, než ponovembrová sloboda

🕔 16.11.2014

Sloboda vydobytá 17.11.1989 je oslobodením od zväzujúceho „my“. Od „my“, ktoré sa snažilo udržať si primát nad „ja“ i „ty“, nad individuálnou a unikátnou slobodou každého jedinečného človeka. Oslobodením od „my“, ktoré drvilo svojimi cieľmi, pretože ich zamieňalo za sny a túžby jednotlivých „ja“ i „ty“. Od „my“, ktoré tému slobody vlastne ani nepoznalo, pretože ju ako otázku eliminovalo.

Celý článok


Omnoho viac, než ponovembrová sloboda

🕔 16.11.2014

Sloboda vydobytá 17.11.1989 je oslobodením od zväzujúceho „my“. Od „my“, ktoré sa snažilo udržať si primát nad „ja“ i „ty“, nad individuálnou a unikátnou slobodou každého jedinečného človeka. Oslobodením od „my“, ktoré drvilo svojimi cieľmi, pretože ich zamieňalo za sny a túžby jednotlivých „ja“ i „ty“. Od „my“, ktoré tému slobody vlastne ani nepoznalo, pretože ju ako otázku eliminovalo.

Celý článok

Ukrutné obrázky a odpoveď pánovi Bánovi

🕔 7.11.2014

Nedávno Andrej Bán písal o tom, ako sa rozhodnutím o nezobrazovaní popráv obetí islamistov v niektorých britských printových médiách snáď zamedzí šíreniu ich propagandy. Ja by som však ponúkol opačný pohľad a spýtal sa, či zobrazenie popravy, i keď cenzurované, nemá predsa len dôležitejšie efekty, ako prípadnú nežiaducu expanziu propagandy. Nezamýšľam sa pritom iba nad zábermi popráv, ale aj násilia ako takého, ktoré máme tendenciu z médií vytláčať a nahrádzať len slovom a opisom. 

Celý článok


Ukrutné obrázky a odpoveď pánovi Bánovi

🕔 7.11.2014

Nedávno Andrej Bán písal o tom, ako sa rozhodnutím o nezobrazovaní popráv obetí islamistov v niektorých britských printových médiách možno zamedzí šíreniu ich propagandy. Ja by som však ponúkol opačný pohľad a spýtal sa, či zobrazenie popravy, i keď cenzurované, nemá predsa len dôležitejšie efekty, ako prípadnú nežiaducu expanziu propagandy. Nezamýšľam sa pritom iba nad zábermi popráv, ale aj násilia ako takého, ktoré máme tendenciu z médií vytláčať a nahrádzať len slovom a opisom. 

Celý článok

Ambivalencia medzi SME a Projektom-N

🕔 2.11.2014

Možno je to iba príbeh z histórie psychoanalýzy, ktorý vôbec neúvisí s tým, čo sa nedávno udialo v redakcii SME. Ale možno predsa len. 

Celý článok


Ambivalencia medzi SME a Projektom-N

🕔 2.11.2014

Možno je to iba príbeh z histórie psychoanalýzy, ktorý vôbec neúvisí s tým, čo sa nedávno udialo v redakcii SME. Ale možno predsa len. 

Celý článok

Moje blogy o smrti

🕔 31.10.2014

Už je to takmer rok, čo mi zomrel otec. Niekoľko mesiacov pred jeho odchodom som začal intenzívne uvažovať nad smrťou, a to nad jeho konkrétnou, blížiacou sa, ale aj nad smrťou ako kultúrnym a náboženským fenoménom, a nad smrťou, ktorá sa týka mňa a všetkých naokolo. V tom čase som o nej napísal aj niekoľko blogov, zďaleka nevyčerpávajúcich prúdenie mojich myšlienok smerom k druhému brehu. Keďže sa blíži výročie otcovho vykročenia na tento breh a keďže je novembrový čas, ktorý zvláštnym spôsobom spriechodňuje úvahy o konci života a o našich zosnulých, rád by som sa k týmto blogom aspoň na malú chvíľku vrátil.

Celý článok


Moje blogy o smrti

🕔 31.10.2014

Už je to takmer rok, čo mi zomrel otec. Niekoľko mesiacov pred jeho odchodom som začal intenzívne uvažovať nad smrťou, a to nad jeho konkrétnou, blížiacou sa, ale aj nad smrťou ako kultúrnym a náboženským fenoménom, či nad smrťou, ktorá sa týka mňa a všetkých naokolo. V tom čase som o nej napísal aj niekoľko blogov, zďaleka nevyčerpávajúcich prúdenie mojich myšlienok smerom k druhému brehu. Keďže sa blíži výročie otcovho vykročenia na tento breh a keďže je novembrový čas, ktorý zvláštnym spôsobom spriechodňuje úvahy o konci života a o našich zosnulých, rád by som sa k týmto blogom aspoň na malú chvíľku vrátil.

Celý článok

Žijeme a dýchame v SME

🕔 15.10.2014

Názor Alexeja Fulmeka, že je to všetko predčasné, sa zdá byť rozumný, ak rozumnosť uchopíme prakticky a strategicky, teda ako niečo, čo nás brzdí v impulzívnosti, čo zabraňuje, aby sa nám náhle roztrhla preplnená priehrada vášní. Bola by to rozumnosť ako chladná hyena, ktorá čaká na kúsok svojho mäska. Reakciu Matúša Kostolného, ako i mnohých jeho kolegov, osobne chápem skôr srdcom. Nie je to ani tak o vzplanutí, ako o myšlienke. Odchod redaktorov má totiž ideový základ. A práve to mi je nesmierne sympatické. 

Celý článok


Žijeme a dýchame v SME

🕔 15.10.2014

Názor Alexeja Fulmeka, že je to všetko predčasné, sa zdá byť rozumný, ak rozumnosť uchopíme prakticky a strategicky, teda ako niečo, čo nás brzdí v impulzívnosti, čo zabraňuje, aby sa nám náhle roztrhla preplnená priehrada vášní. Bola by to rozumnosť ako chladná hyena, ktorá čaká na kúsok svojho mäska. Reakciu Matúša Kostolného, ako i mnohých jeho kolegov, osobne chápem skôr srdcom. Nie je to ani tak o vzplanutí, ako o myšlienke. Odchod redaktorov má totiž ideový základ. A práve to mi je nesmierne sympatické. 

Celý článok

Alzheimerova demencia stručne a jednoducho

🕔 14.10.2014

So starnutím obyvateľstva narastá aj problematika demencií, z ktorých najčastejšia je práve Alzheimerova demencia. Nejde pritom len o problém postihnutého jedinca, ale aj jeho najbližšieho okolia, ktoré zmenou svojej milovanej osoby neraz trpí ešte viac. Možno i preto ma viacerí ľudia oslovili s prosbou, aby som napísal krátky prehľad práve o tejto duševnej poruche. A hoci na svojom blogu prehľady písať nezvyknem, vzhľadom na svoje skúsenosti s Alzheimerovou demenciou u svojich pacientov, ako aj čoraz diskutovanejšie pole demencií, som teraz trochu povolil.

Celý článok


Alzheimerova demencia stručne a jednoducho

🕔 14.10.2014

So starnutím obyvateľstva narastá aj problematika demencií, z ktorých najčastejšia je práve Alzheimerova demencia. Nejde pritom len o problém postihnutého jedinca, ale aj jeho najbližšieho okolia, ktoré zmenou svojej milovanej osoby neraz trpí ešte viac. Možno i preto ma viacerí ľudia oslovili s prosbou, aby som napísal krátky prehľad práve o tejto duševnej poruche. A hoci na svojom blogu prehľady písať nezvyknem, vzhľadom na skúsenosti s Alzheimerovou demenciou u svojich pacientov, ako aj vzhľadom na čoraz diskutovanejšie pole demencií, som teraz trochu povolil.

Celý článok

V ten deň, keď sme sa rozvádzali...

🕔 25.9.2014

Hneď, ako som sa s ňou dorozprával, musel som odbehnúť a všetko si to starostlivo zapísať, tak ma to vtedy zaujalo. Napriek všetkým vulgarizmom a bolesti som v tom všetkom cítil mäkkosť a nehu. Bolo to v roku 2009. A dnes som ten prepis našiel v počítači. Tá pani už nežije. Chodila k nám so schizoafektívnou poruchou. V rozplývavej nostalgii mi teraz jednoducho nedalo neuviesť jeden deň jej života na blog. Chýbate mi pani V.!

Celý článok


V ten deň, keď sme sa rozvádzali...

🕔 25.9.2014

Hneď, ako som sa s ňou dorozprával, musel som odbehnúť a všetko si starostlivo zapísať, tak ma to vtedy zaujalo. Napriek všetkým vulgarizmom a bolesti som v tom, čo tá staršia pani hovorila, cítil neuveriteľnú mäkkosť a nehu. Bolo to v roku 2009. Čo je s ňou teraz, neviem... Ale k nám chodila so schizoafektívnou poruchou. Práve dnes som ten prepis našiel v počítači. V rozplývavej nostalgii mi to jednoducho nedalo a tento smutný deň z jej života som musel uviesť na blog. Chýbate mi pani V.!

Celý článok

Násilnosť islamských radikálov v kontexte davovej psychológie

🕔 24.9.2014

Znepokojujúce správy o vražednom správaní islamských radikálov a rôznych teroristických skupín skôr narastajú, než by ich ubúdalo. V súvislosti s tým rastie aj naša potreba porozumieť tomu, čo sa vlastne v islamských kruhoch na východe deje. Čo ich agresiu podmieňuje, čo ich tlačí k nepriateľským a antisociálnym formám správania? Na tomto mieste neponúkam globálnu analýzu tohto nesmierne pálčivého a nebezpečného fenoménu, skôr sa naň chcem pozrieť len z istého uhlu. Ako odrazový mostík mi pritom poslúžia javy známe zo psychológie davu.  

Celý článok


Násilnosť islamských radikálov v kontexte davovej psychológie

🕔 24.9.2014

Znepokojujúce správy o vražednom správaní islamských radikálov a rôznych teroristických skupín skôr narastajú, než by ich ubúdalo. V súvislosti s tým vzrastá aj naša potreba porozumieť tomu, čo sa vlastne v islamských kruhoch na východe deje. Čo ich agresiu podmieňuje, čo ich tlačí k nepriateľským a antisociálnym formám správania? Na tomto mieste neponúkam globálnu analýzu tohto nesmierne pálčivého a nebezpečného fenoménu, skôr sa naň chcem pozrieť len z istého uhlu. Ako odrazový mostík mi pritom poslúžia javy známe zo psychológie davu.  

Celý článok

Hľadanie pôvodu zla II. Chatrč a otázky okolo reality zlého.

🕔 20.9.2014

V psychologickej časti predchádzajúcej reflexie o zle sme dospeli ku konštatovaniu, že (medziľudské) zlo je intrapsychický fenomén, ktorý má zdroj v každom z nás. Ak pôvod zla pripisujeme iným (druhým ľuďom, pokušeniu, diablovi), ignorujeme jeho špecificky ľudský charakter a externalizujeme ho. V teologickej časti som si dovolil analyzovať knihu Jób ako svojbytný biblický spis s uzavretým posolstvom. Výsledkom bolo pár metafyzických paradoxov, z ktorých najdôležitejší pre hlavnú tému bol ten, že zlo utrpenia nemá žiadny zmysel samo o sebe. Môže ho získať len následne, keď mu človek nejaký zmysel naštepí. Aktuálny článok je len krátkym intermezzom, kým sa opäť neponoríme hlbšie do psychologických vôd. Potrebujeme totiž preveriť samotnú realitu zlého. Ako mostík nám poslúži v kresťanskom prostredí známa a obľúbená kniha Chatrč.   

Celý článok


Chatrč a otázky okolo reality zlého.

🕔 20.9.2014

V psychologickej časti predchádzajúcej reflexie o zle sme dospeli ku konštatovaniu, že (medziľudské) zlo je intrapsychický fenomén, ktorý má zdroj v každom z nás. Ak pôvod zla pripisujeme iným (druhým ľuďom, pokušeniu, diablovi), ignorujeme jeho špecificky ľudský charakter a externalizujeme ho. V teologickej časti som si dovolil analyzovať knihu Jób ako svojbytný biblický spis s uzavretým posolstvom. Výsledkom bolo pár metafyzických paradoxov, z ktorých najdôležitejší pre hlavnú tému bol ten, že zlo utrpenia nemá žiadny zmysel samo o sebe. Môže ho získať len následne, keď mu človek nejaký zmysel naštepí. Aktuálny článok je len krátkym intermezzom, kým sa opäť neponoríme hlbšie do psychologických vôd. Potrebujeme totiž preveriť samotnú realitu zlého. Ako mostík nám poslúži v kresťanskom prostredí známa a obľúbená kniha Chatrč.   

Celý článok

Chatrč a otázky okolo reality zlého.

🕔 20.9.2014

V psychologickej časti predchádzajúcej reflexie o zle sme dospeli ku konštatovaniu, že (medziľudské) zlo je intrapsychický fenomén, ktorý má zdroj v každom z nás. Ak pôvod zla pripisujeme iným (druhým ľuďom, pokušeniu, diablovi), ignorujeme jeho špecificky ľudský charakter a externalizujeme ho. V teologickej časti som si dovolil analyzovať knihu Jób ako svojbytný biblický spis s uzavretým posolstvom. Výsledkom bolo pár metafyzických paradoxov, z ktorých najdôležitejší pre hlavnú tému bol ten, že zlo utrpenia nemá žiadny zmysel samo o sebe. Môže ho získať len následne, keď mu človek nejaký zmysel naštepí. Aktuálny článok je len krátkym intermezzom, kým sa opäť neponoríme hlbšie do psychologických vôd. Potrebujeme totiž preveriť samotnú realitu zlého. Ako mostík nám poslúži v kresťanskom prostredí známa a obľúbená kniha Chatrč.   

Celý článok


Ľudia, ktorí chodia po štyroch

🕔 9.9.2014

V roku 1917 bola prvýkrát publikovaná správa o človeku, ktorý chodí po štyroch, keď si takéhoto muža všimol britský cestovateľ Childs na ceste po Turecku. Trvalo však pomerne dlho, než si podivuhodné prípady habituálnej štvornohej chôdze všimla aj vedecká obec. Až v roku 2005 opísal turecký profesor Üner Tan syndróm, pri ktorom sa vyskytuje mentálna retardácia, poruchy reči (až jej neprítomnosť) a ako hlavný a najpozoruhodnejší znak chôdza po všetkých štyroch končatinách, teda ľudský kvadrupedalizmus. Porucha dostala názov po svojom objaviteľovi Uner Tanov syndróm (UTS). 

Celý článok

Ľudia, ktorí chodia po štyroch

🕔 9.9.2014

V roku 1917 bola prvýkrát publikovaná správa o človeku, ktorý chodí po štyroch, keď si takéhoto muža všimol britský cestovateľ Childs na ceste po Turecku. Trvalo však pomerne dlho, než si podivuhodné prípady habituálnej štvornohej chôdze všimla aj vedecká obec. Až v roku 2005 opísal turecký profesor Üner Tan syndróm, pri ktorom sa vyskytuje mentálna retardácia, poruchy reči (až jej neprítomnosť) a ako hlavný a najpozoruhodnejší znak chôdza po všetkých štyroch končatinách, teda ľudský kvadrupedalizmus. Porucha dostala názov po svojom objaviteľovi Uner Tanov syndróm (UTS). 

Celý článok


O "primárnych" a "sekundárnych" homosexuáloch a extrémnych názoroch

🕔 3.9.2014

Stret LGBT hnutia a jeho liberálnych podporovateľov s katolíckymi a konzervatívnymi odporcami začína naberať nebývalé dramatické, miestami až teatrálne rysy. Aliancia za rodinu odovzdala prezidentovi Kiskovi viac ako štyristotisíc podpisov a chystá sa na referendum. Medzitým poriadne zvírilo prach Kuffove vyjadrenie o homosexuáloch na .týždni, ktorí sú podľa neho ako masoví vrahovia. 

Celý článok

O "primárnych" a "sekundárnych" homosexuáloch a extrémnych názoroch

🕔 3.9.2014

Stret LGBT hnutia a jeho liberálnych podporovateľov s katolíckymi a konzervatívnymi odporcami začína naberať nebývalé dramatické, miestami až teatrálne rysy. Aliancia za rodinu odovzdala prezidentovi Kiskovi viac ako štyristotisíc podpisov a chystá sa na referendum. Medzitým poriadne zvírilo prach Kuffove vyjadrenie o homosexuáloch na .týždni, ktorí sú podľa neho ako masoví vrahovia. 

Celý článok


Muži

🕔 19.8.2014

Mysleli sme si, že pravda vždycky vyhráva. Hádali sme sa o veciach, ktorých význam sme len nejasne tušili, nie to ešte chápali. Päsťami sme obhajovali názory našich otcov, ktoré sa len tak mimochodom mihli kdesi nad kuchynským stolom. Od dievčat sme odvracali hlavy a tvárili sme sa, akoby nás nezaujímali. Kto z nás sa na ne vedel bez pomykova usmiať? 

Celý článok

Muži

🕔 19.8.2014

Mysleli sme si, že pravda vždycky vyhráva. Hádali sme sa o veciach, ktorých význam sme len nejasne tušili, nie to ešte chápali. Päsťami sme obhajovali názory našich otcov, ktoré sa len tak mimochodom mihli kdesi nad kuchynským stolom. Od dievčat sme odvracali hlavy a tvárili sme sa, akoby nás nezaujímali. Kto z nás sa na ne vedel bez pomykova usmiať? 

Celý článok


Hľadanie pôvodu zla I. Bohom zdrvený Jób.

🕔 12.8.2014

Nie je len mojou skúsenosťou pocit, že aktuálne žijeme vo veľmi krehkom svete na prahu katastrof, vojen, ba až zrútenia. Zarážajúce pľuvance do tváre pokoja komentujú aj viacerí blogeri, či sa to už týka politickej, duchovnej alebo akejkoľvek inej roviny problému, ktorý zvykneme úsečne a jednoducho označovať ako zlo. Dokonca aj Peter Breiner nám ponúkol zamyslenie, naplnené neistotou, sentimentom a obavou, v ktorom nám odporúča lásku a nejaký ten gól vsietený do bránky, lebo za chvíľku už môže byť neskoro. V pridusenej atmosfére dnešných časov naberá zlo doslova planetárne rozmery. Tejto metafory sa pritom vôbec neštítim i navzdory tomu, že podobných etáp v dejinách ľudstva je iste nespočetne veľa, takže má človek dojem, že sa cyklicky až zákonite vracajú. 

Celý článok

Zlo, Tieň a Bohom zdrvený Jób.

🕔 12.8.2014

Nie je len mojou skúsenosťou pocit, že aktuálne žijeme vo veľmi krehkom svete na prahu katastrof, vojen, ba až zrútenia. Zarážajúce pľuvance do tváre pokoja komentujú aj viacerí blogeri, či sa to už týka politickej, duchovnej alebo akejkoľvek inej roviny problému, ktorý zvykneme úsečne a jednoducho označovať ako zlo. Dokonca aj Peter Breiner nám ponúkol zamyslenie, naplnené neistotou, sentimentom a obavou, v ktorom nám odporúča lásku a nejaký ten gól vsietený do bránky, lebo za chvíľku už môže byť neskoro. V pridusenej atmosfére dnešných časov naberá zlo doslova planetárne rozmery. Tejto metafory sa pritom vôbec neštítim i navzdory tomu, že podobných etáp v dejinách ľudstva je iste nespočetne veľa, takže má človek dojem, že sa cyklicky až zákonite vracajú. 

Celý článok


Zlo, Tieň a Bohom zdrvený Jób.

🕔 12.8.2014

Nie je len mojou skúsenosťou pocit, že aktuálne žijeme vo veľmi krehkom svete na prahu katastrof, vojen, ba až zrútenia. Zarážajúce pľuvance do tváre pokoja komentujú aj viacerí blogeri, či sa to už týka politickej, duchovnej alebo akejkoľvek inej roviny problému, ktorý zvykneme úsečne a jednoducho označovať ako zlo. Dokonca aj Peter Breiner nám ponúkol zamyslenie, naplnené neistotou, sentimentom a obavou, v ktorom nám odporúča lásku a nejaký ten gól vsietený do bránky, lebo za chvíľku už môže byť neskoro. V pridusenej atmosfére dnešných časov naberá zlo doslova planetárne rozmery. Tejto metafory sa pritom vôbec neštítim i navzdory tomu, že podobných etáp v dejinách ľudstva je iste nespočetne veľa, takže má človek dojem, že sa cyklicky až zákonite vracajú. 

Celý článok

Láska, smrť a večerné cvrčky

🕔 26.7.2014

Dedinské amplióny trasľavo rozosielajú smutnú správu. Plechový ženský hlas sa len horko-ťažko prediera teplom. Teraz nejdeme kosiť, deti buďte tichšie! Vypneme aj rádio z po-otvoreného auta, ktoré teraz pripomína skôr nejakú zvláštnu stavebnicu, než prostriedok na premiestňovanie. 

Celý článok


Láska, smrť a večerné cvrčky

🕔 26.7.2014

Dedinské amplióny trasľavo rozosielajú smutnú správu. Plechový ženský hlas sa len horko-ťažko prediera teplom. Teraz nejdeme kosiť, deti buďte tichšie! Vypneme aj rádio z po-otvoreného auta, ktoré teraz pripomína skôr nejakú zvláštnu stavebnicu, než prostriedok na premiestňovanie. 

Celý článok

Devalvácia Procházku alebo: rozbíjame nádobku o kôl v plote?

🕔 25.7.2014

Neviem, ako si mentálne modelujete obraz politika vy, ale v zásade je to vaša privátna záležitosť. Každý má svoje vlastné predstavy a svoje osobné skúsenosti a politikov, na ktorých ich môžeme naviazať, je len pár. Preto síce na prvý pohľad existuje len jeden Kotleba, v skutočnosti sú však Kotlebov doslova tisíce. Strašia v našich hlavách tak, ako aj všetci ostatní politici. O tom, či budeme voliť toho alebo onoho, nerozhoduje politik a jeho osobnosť, ale len a len naše presvedčenie o ňom, respektíve to, čo sa mu cez médiá a pridruženú sociálne-reklamno-propagandistickú mašinériu podarí prepašovať do nášho vlastného psychického sveta. Máme na to jedno slovo: sugescia. 

Celý článok


Devalvácia Procházku alebo: rozbíjame nádobku o kôl v plote?

🕔 25.7.2014

Neviem, ako si mentálne modelujete obraz politika vy, ale v zásade je to vaša privátna záležitosť. Každý má svoje vlastné predstavy a svoje osobné skúsenosti a politikov, na ktorých ich môžeme naviazať, je len pár. Preto síce na prvý pohľad existuje len jeden Kotleba, v skutočnosti sú však Kotlebov doslova tisíce. Strašia v našich hlavách tak, ako aj všetci ostatní politici. O tom, či budeme voliť toho alebo onoho, nerozhoduje politik a jeho osobnosť, ale len a len naše presvedčenie o ňom, respektíve to, čo sa mu cez médiá a pridruženú sociálne-reklamno-propagandistickú mašinériu podarí prepašovať do nášho vlastného psychického sveta. Máme na to jedno slovo: sugescia. 

Celý článok

Ako je to teda s tými desiatimi percentami?

🕔 22.7.2014

16.7.2014 uverejnilo SME rozhovor so zaujímavým človekom, Braňom Ondrášikom. Zaujímavým nie preto, že je gay, ale preto, že o tom dokáže verejne a bez obalu hovoriť, čo v našom kultúrnom prostredí nie je vôbec jednoduché. Napokon, sám to v interview opisuje. Čo však viacerým od tohto rozhovoru vŕta v hlave je to, že Ondrášik tvrdí, že homosexuáli tvoria 10% spoločnosti, čo obhajuje aj vo svojom blogu. Odvoláva sa pritom na štúdiu Alfreda Kinseyho, publikovanú v roku 1948. A práve na ňu by som sa teraz chcel v tejto veci zamerať. 

Celý článok


Ako je to teda s tými desiatimi percentami?

🕔 22.7.2014

16.7.2014 uverejnilo SME rozhovor so zaujímavým človekom, Braňom Ondrášikom. Zaujímavým nie preto, že je gay, ale preto, že o tom dokáže verejne a bez obalu hovoriť, čo v našom kultúrnom prostredí nie je vôbec jednoduché. Napokon, sám to v interview opisuje. Čo však viacerým od tohto rozhovoru vŕta v hlave je to, že Ondrášik tvrdí, že homosexuáli tvoria 10% spoločnosti, čo obhajuje aj vo svojom blogu. Odvoláva sa pritom na štúdiu Alfreda Kinseyho, publikovanú v roku 1948. A práve na ňu by som sa teraz chcel v tejto veci zamerať. 

Celý článok

Bláznivý jogín „lieči“ smiechom a sexom

🕔 3.7.2014

Legenda o Dugpa Künlegovi, bláznivom tibetskom mníchovi, ktorý sa neustále smeje z bezduchých tradícií a na znak uštipačnosti máva formalizmu, má v sebe zrno, z ktorého sa dá namlieť mnoho múky aj pre psychiatriu a psychosomatiku. Hoci duchovné knihy by sa mali čítať ako duchovné, tento životopis svojim charakterom už len v názve vybočuje z klasiky. Z knihy o jeho bláznivom putovaní po východných krajoch a ukotvení v erotickom prežívaní reality som sa pokúsil zozbierať pár svojich reflexií, ktoré sa mi kde-tu objavovali pri skúmaní tohto diela. Vynechám podrobnosti textu, poznámky k jeho deju, ako aj k životopisným dátam samotného lámu a prípadných záujemcov o toto provokatívne čítanie tibetskej tantry odkazujem na pôvodný zdroj (1). 

Celý článok


Bláznivý jogín „lieči“ smiechom a sexom

🕔 3.7.2014

Legenda o Dugpa Künlegovi, bláznivom tibetskom mníchovi, ktorý sa neustále smeje z bezduchých tradícií a na znak uštipačnosti máva formalizmu, má v sebe zrno, z ktorého sa dá namlieť mnoho múky aj pre psychiatriu a psychosomatiku. Hoci duchovné knihy by sa mali čítať ako duchovné, tento životopis svojim charakterom už len v názve vybočuje z klasiky. Z knihy o jeho bláznivom putovaní po východných krajoch a ukotvení v erotickom prežívaní reality som sa pokúsil zozbierať pár svojich reflexií, ktoré sa mi kde-tu objavovali pri skúmaní tohto diela. Vynechám podrobnosti textu, poznámky k jeho deju, ako aj k životopisným dátam samotného lámu a prípadných záujemcov o toto provokatívne čítanie tibetskej tantry odkazujem na pôvodný zdroj (1). 

Celý článok

O psychiatrii, ktorá sa usmieva

🕔 25.6.2014

Mladí sa dnes navzájom povzbudzujú, aby boli prirodzení, aby sa prejavili takí, akí sú a tak, ako sa práve cítia. Keď si smutný, buď smutný, keď sa hneváš, tak sa hnevaj, keď si veselý, buď veselý. Nemám nič proti prirodzenosti. Naopak, práve nad ňou vychádza naše žiarivé vnútorné slnko. Len si netreba zamieňať prirodzenosť s automatizmom, teda s tým, že bez reflexie a bez zásahu vychrlím to, čo sa mi objaví kdesi na dne. To by bol nedostatok kultivovanosti na strane indivídua a nedostatok kultúry na úrovni spoločnosti. Dokonca sám Freud by bol proti takejto úľave. Zároveň ide o správanie príliš pasívne, bez aktívnejšieho vstupu a zákroku zo strany jedinca. Človek je v ňom len otvoreným kanálom, ktorým sa dejú (vypúšťajú) jeho pocity. 

Celý článok


O psychiatrii, ktorá sa usmieva

🕔 25.6.2014

Mladí sa dnes navzájom povzbudzujú, aby boli prirodzení, aby sa prejavili takí, akí sú a tak, ako sa práve cítia. Keď si smutný, buď smutný, keď sa hneváš, tak sa hnevaj, keď si veselý, buď veselý. Nemám nič proti prirodzenosti. Naopak, práve nad ňou vychádza naše žiarivé vnútorné slnko. Len si netreba zamieňať prirodzenosť s automatizmom, teda s tým, že bez reflexie a bez zásahu vychrlím to, čo sa mi objaví kdesi na dne. To by bol nedostatok kultivovanosti na strane indivídua a nedostatok kultúry na úrovni spoločnosti. Dokonca sám Freud by bol proti takejto úľave. Zároveň ide o správanie príliš pasívne, bez aktívnejšieho vstupu a zákroku zo strany jedinca. Človek je v ňom len otvoreným kanálom, ktorým sa dejú (vypúšťajú) jeho pocity. 

Celý článok

Mnohoraké druhy prázdna

🕔 5.6.2014

Existuje veľa druhov prázdna. Prázdno nie je vždy len jednoducho prázdnom. Má rôzne kvality. Môže ísť o prázdnotu nudy, o prázdnotu depresie alebo tiché prázdno pred samovražedným skutkom, v ktorom sa svet ozýva človeku tak, že ho už viacej nechce počuť. Poznáme prázdno pri depersonalizácii, teda pri pocitoch odcudzenia od seba samého, či derealizácii, pocitoch odcudzenia od vonkajšieho sveta. Môže ísť o prázdno, v ktorom sa zastaví čas v rámci intoxikácie, či prázdno psychotického bludu, v ktorom je pacient presvedčený, že má vysaté všetky vnútornosti alebo dokonca že už neexistuje. Takéto prázdna si žiadajú psychiatrickú diagnostiku a v tesnom závese napokon i psychiatrickú liečbu. 

Celý článok


Mnohoraké druhy prázdna

🕔 5.6.2014

Existuje veľa druhov prázdna. Prázdno nie je vždy len jednoducho prázdnom. Má rôzne kvality. Môže ísť o prázdnotu nudy, o prázdnotu depresie alebo tiché prázdno pred samovražedným skutkom, v ktorom sa svet ozýva človeku tak, že ho už viacej nechce počuť. Poznáme prázdno pri depersonalizácii, teda pri pocitoch odcudzenia od seba samého, či derealizácii, pocitoch odcudzenia od vonkajšieho sveta. Môže ísť o prázdno, v ktorom sa zastaví čas v rámci intoxikácie, či prázdno psychotického bludu, v ktorom je pacient presvedčený, že má vysaté všetky vnútornosti alebo dokonca že už neexistuje. Takéto prázdna si žiadajú psychiatrickú diagnostiku a v tesnom závese napokon i psychiatrickú liečbu. 

Celý článok

Úsvit a kultúrne zákulisia vedy o sexe. Prípad masturbácie I.

🕔 5.5.2014

Sexualita je vždy tak trochu háklivá a tabuizovaná téma. O to viac masturbácia. Mnohí o nej nechcú ani len všeobecne hovoriť, nieto ju ešte aj spájať so svojou osobou. Ak si však o nej chcete len čo to prečítať, prípadne si aj trochu za-polemizovať, ponúkam drobný prehľad niekoľkých historických diel, ktoré sa jej venovali vskutku serióznym spôsobom. Kým v 19. storočí bola masturbácia vnímaná ako ťažko vykoreniteľný zdroj vážnych slabostí a chorôb, koniec 20. storočia ju zbavil takmer všetkých negatívnych účinkov, dokonca ju niektorí začali chváliť (viac kniha Chvála masturbácie, 1) alebo k nej stimulovať (články ženských časopisov). Každopádne, dnes opadla celková úzkosť a pocity viny, či seba-ublíženia, ktoré onaniu v minulosti tesne obklopovali. Niekde medzi vytýčenými časovými hranicami sa však nakrátko zrodilo obdobie, v ktorom sa masturbácii venovali významní lekári a psychiatri, a v ktorom sa tešila veľaváženému medicínskemu záujmu. Keďže táto krátka etapa sa už nikdy nevráti a jej zápal pre vec v zvetraných zákutiach času už dávno vyprchal, chcem len pripomenúť pár autorov, na ktorých urputné snahy by sme podľa mňa nemali zabudnúť.

Celý článok


Úsvit a kultúrne zákulisia vedy o sexe. Prípad masturbácie.

🕔 5.5.2014

Sexualita je vždy tak trochu háklivá a tabuizovaná téma. O to viac masturbácia. Mnohí o nej nechcú hovoriť ani len všeobecne, nie ju ešte aj spájať so svojou osobou. Kým v 19. storočí bola masturbácia vnímaná ako ťažko vykoreniteľný zdroj vážnych slabostí a chorôb, koniec 20. storočia ju zbavil takmer všetkých negatívnych účinkov, dokonca ju niektorí začali chváliť (viac kniha Chvála masturbácie, 1) alebo k nej stimulovať (články ženských časopisov). Každopádne, dnes opadla celková úzkosť a pocity viny, či seba-ublíženia, ktoré onaniu v minulosti tesne obklopovali. Niekde medzi týmito vytýčenými časovými hranicami sa však nakrátko zrodilo obdobie, v ktorom sa masturbácii venovali významní lekári a psychiatri, a v ktorom sa tešila veľaváženému medicínskemu záujmu. Táto krátka historická etapa sa už nikdy nevráti a jej zápal pre vec v zvetraných zákutiach času dávno vyprchal. Práve preto si však zaslúži špecifickú pozornosť, nakoľko je spojená so vznikom samotnej vedy o sexe. 

Celý článok

Úsvit a kultúrne zákulisia vedy o sexe. Prípad masturbácie.

🕔 5.5.2014

Sexualita je vždy tak trochu háklivá a tabuizovaná téma. O to viac masturbácia. Mnohí o nej nechcú hovoriť ani len všeobecne, nie ju ešte aj spájať so svojou osobou. Kým v 19. storočí bola masturbácia vnímaná ako ťažko vykoreniteľný zdroj vážnych slabostí a chorôb, koniec 20. storočia ju zbavil takmer všetkých negatívnych účinkov, dokonca ju niektorí začali chváliť (viac kniha Chvála masturbácie, 1) alebo k nej stimulovať (články ženských časopisov). Každopádne, dnes opadla celková úzkosť a pocity viny, či seba-ublíženia, ktoré onaniu v minulosti tesne obklopovali. Niekde medzi týmito vytýčenými časovými hranicami sa však nakrátko zrodilo obdobie, v ktorom sa masturbácii venovali významní lekári a psychiatri, a v ktorom sa tešila veľaváženému medicínskemu záujmu. Táto krátka historická etapa sa už nikdy nevráti a jej zápal pre vec v zvetraných zákutiach času dávno vyprchal. Práve preto si však zaslúži špecifickú pozornosť, nakoľko je spojená so vznikom samotnej vedy o sexe. 

Celý článok


Možnosť zneužitia psychiatrie v prípade Hedvigy Malinovej-Žákovej

🕔 26.4.2014

Nebolo to tak dávno, čo jej reálne hrozila hospitalizácia na psychiatrii, teda scenár, ktorý pripomína film z kategórie thrillerov. Jej prípad už od začiatku susedí so psychiatriou. Najprv s jej záchrannou zložkou, ktorá jej pomáhala v liečbe postraumatickej stresovej poruchy, neskôr však s opatreniami, ktoré zaváňajú skôr nátlakom až represiou. Nebojím sa otvorene hovoriť o potenciálnom politickom zneužití psychiatrie, ktorého sme sa v podobe nútenej hospitalizácie Hedvigy Malinovej-Žákovej našťastie nedožili. Som presvedčený, že k tomu pomohlo aj zreteľné stanovisko Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktoré v nasledujúcom článku uvádzam, pričom sa súčasne pokúšam sumarizovať jednotlivé kroky našej a medzinárodnej psychiatrie, ktoré s týmto vyjadrením súvisia.

Celý článok

Možnosť zneužitia psychiatrie v prípade Hedvigy Malinovej-Žákovej

🕔 26.4.2014

Nebolo to tak dávno, čo jej reálne hrozila hospitalizácia na psychiatrii, teda scenár, ktorý pripomína film z kategórie thrillerov. Jej prípad už od začiatku susedí so psychiatriou. Najprv s jej záchrannou zložkou, ktorá jej pomáhala v liečbe postraumatickej stresovej poruchy, neskôr však s opatreniami, ktoré zaváňajú skôr nátlakom až represiou. Nebojím sa otvorene hovoriť o potenciálnom politickom zneužití psychiatrie, ktorého sme sa v podobe nútenej hospitalizácie Hedvigy Malinovej-Žákovej našťastie nedožili. Som presvedčený, že k tomu pomohlo aj zreteľné stanovisko Slovenskej psychiatrickej spoločnosti, ktoré v nasledujúcom článku uvádzam, pričom sa súčasne pokúšam sumarizovať jednotlivé kroky našej a medzinárodnej psychiatrie, ktoré s týmto vyjadrením súvisia.

Celý článok


Znepokojujúce úvahy o zmŕtvychvstaní

🕔 14.4.2014

Už na začiatku sa obraciam s prosbou smerom k veriacim kresťanom, aby si nasledujúcu esej nevykladali ako vulgárnu provokáciu, takisto, ako k iskrivo ladeným ateistom, aby ju nebrali len ako ďalší materiál k výstavbe svojej anti-veriacej veže. Konieckoncov, nezamýšľam sa nad vierou a nevierou, aj keď sa dotýkam vysoko citlivých miest pre obe strany. Krajné tábory však nerád vytyčujem a v akýchkoľvek dualistických pozíciách sa cítim akosi stiesnene. Preto bude predmetom môjho skúmania iba zmŕtvychvstanie a jeho nanajvýš tajomný, i keď všade známy subjekt - Ježiš z Nazaretu. Termín subjekt sa veľmi dobre hodí aj preto, lebo ako objekt dejín je Ježiš osobou pomerne málo preskúmanou, a ešte horšie je to s jeho vzkriesením. Zaujímajú ma najmä pochybnosti. Pochybnosť by mohla byť aj matkou viery. Veď viera nie je o neochvejnej istote a to, čo nazývame fanatizmom, je z hlbinne-psychologického pohľadu vlastne len príliš kompenzovanou pochybnosťou.

Celý článok

Znepokojujúce úvahy o zmŕtvychvstaní

🕔 14.4.2014

Už na začiatku sa obraciam s prosbou smerom k veriacim kresťanom, aby si nasledujúcu esej nevykladali ako vulgárnu provokáciu, takisto, ako k iskrivo ladeným ateistom, aby ju nebrali len ako ďalší materiál k výstavbe svojej anti-veriacej veže. Konieckoncov, nezamýšľam sa nad vierou a nevierou, aj keď sa dotýkam vysoko citlivých miest pre obe strany. Krajné tábory však nerád vytyčujem a v akýchkoľvek dualistických pozíciách sa cítim akosi stiesnene. Preto bude predmetom môjho skúmania iba zmŕtvychvstanie a jeho nanajvýš tajomný, i keď všade známy subjekt - Ježiš z Nazaretu. Termín subjekt sa veľmi dobre hodí aj preto, lebo ako objekt dejín je Ježiš osobou pomerne málo preskúmanou, a ešte horšie je to s jeho vzkriesením. Zaujímajú ma najmä pochybnosti. Pochybnosť by mohla byť aj matkou viery. Veď viera nie je o neochvejnej istote a to, čo nazývame fanatizmom, je z hlbinne-psychologického pohľadu vlastne len príliš kompenzovanou pochybnosťou.

Celý článok


Zmysel ženského orgazmu z pohľadu evolučných vied

🕔 9.4.2014

Z evolučne-psychologického hľadiska existujú v súčasnosti dva základné pohľady na ženský orgazmus. Podľa jedného je len vedľajším produktom evolúcie, nakoľko je ho u žien oproti mužom ťažšie navodiť, nie je nutný na počatie (a teda ani na zachovanie rodu/druhu) a ľahšie sa indukuje masturbáciou, než pohlavným stykom. Týmto by orgazmus žien nepredstavoval významnejšiu evolučnú výhodu. Naopak, alternatívna hypotéza hovorí o ženskom orgazme ako o adaptačnej výhode, ktorá pôsobí v zmysle prírodného výberu. Navodzuje pocity odmeny zo sexu, posilňuje párovú väzbu, zvyšuje pravdepodobnosť počatia a slúži ako mechanizmus na výber vhodného partnera. Nemusím ani uvádzať, že orgazmus žien sa od toho mužského výrazne líši, a to nielen v intenzite, lokalizácii a v zmyslových, či pocitových kvalitách, ale aj v možnosti zažiť ho v krátkom čase niekoľkokrát za sebou. Okolo ženského orgazmu sa tak vyvinula celá evolučná veda, ktorú chcem v nasledujúcom článku aspoň trochu nahryznúť.

Celý článok

Zmysel ženského orgazmu z pohľadu evolučných vied

🕔 9.4.2014

Z evolučne-psychologického hľadiska existujú v súčasnosti dva základné pohľady na ženský orgazmus. Podľa jedného je len vedľajším produktom evolúcie, nakoľko je ho u žien oproti mužom ťažšie navodiť, nie je nutný na počatie (a teda ani na zachovanie rodu/druhu) a ľahšie sa indukuje masturbáciou, než pohlavným stykom. Týmto by orgazmus žien nepredstavoval významnejšiu evolučnú výhodu. Naopak, alternatívna hypotéza hovorí o ženskom orgazme ako o adaptačnej výhode, ktorá pôsobí v zmysle prírodného výberu. Navodzuje pocity odmeny zo sexu, posilňuje párovú väzbu, zvyšuje pravdepodobnosť počatia a slúži ako mechanizmus na výber vhodného partnera. Nemusím ani uvádzať, že orgazmus žien sa od toho mužského výrazne líši, a to nielen v intenzite, lokalizácii a v zmyslových, či pocitových kvalitách, ale aj v možnosti zažiť ho v krátkom čase niekoľkokrát za sebou. Okolo ženského orgazmu sa tak vyvinula celá evolučná veda, ktorú chcem v nasledujúcom článku aspoň trochu nahryznúť.

Celý článok


Tvrdá láska epilepsia

🕔 26.3.2014

Dnes sa mu to stalo už druhýkrát.

Celý článok

Tvrdá láska epilepsia

🕔 26.3.2014

Dnes sa mu to stalo už druhýkrát.

Celý článok


Ako jednať pri posteli chorého: psychológia návštev v nemocnici

🕔 22.3.2014

Každá rodina má raz niekoho v nemocnici alebo opatruje svojho ťažko chorého člena. Napokon, všetkým nám niekto milovaný aj za nejakú dobu navždy odíde. Choroba i smrť patria k životu a nemocnici sa tak jednoducho nevyhneme. Počas návštev sa v nej cítime nejako cudzo a náš intímny vzťah s chorým má zrazu akúsi oficiálnu, ba až obradnú podobu. Okrem toho, že sa chorý v nemocnici často cíti ako iba objekt vyšetrení, laboratórnych testov a chladnej medicínskej starostlivosti, neraz je aj bezradnou obeťou našich siahodlhých návštev, dobroprajných rád a večne ustarostených otázok. Ak by ste prijali niekoľko tipov na správanie sa počas návštevy u ťažko chorého, niekoľko tipov na to, ako sa s ním skutočne stretnúť a nezavaliť ho len kilom banánov a džúsmi, ktoré aj tak ledva pregĺga, skúste si prečítať nasledujúci článok.

Celý článok

Ako jednať pri posteli chorého: psychológia návštev v nemocnici

🕔 22.3.2014

Každá rodina má raz niekoho v nemocnici alebo opatruje svojho ťažko chorého člena. Napokon, všetkým nám niekto milovaný aj za nejakú dobu navždy odíde. Choroba i smrť patria k životu a nemocnici sa tak jednoducho nevyhneme. Počas návštev sa v nej cítime nejako cudzo a náš intímny vzťah s chorým má zrazu akúsi oficiálnu, ba až obradnú podobu. Okrem toho, že sa chorý v nemocnici často cíti len ako objekt vyšetrení, laboratórnych testov a chladnej medicínskej starostlivosti, neraz je aj bezradnou obeťou našich siahodlhých návštev, dobroprajných rád a večne ustarostených otázok. Ak by ste prijali niekoľko tipov na správanie sa počas návštevy u ťažko chorého, niekoľko tipov na to, ako sa s ním skutočne stretnúť a nezavaliť ho len kilom banánov a džúsmi, ktoré aj tak ledva pregĺga, skúste si prečítať nasledujúci článok.

Celý článok


Muž násilník a plačúca žena. Rodové prejavy závislé od kontextu.

🕔 20.2.2014

Dobrý deň. Ďalším textom o rodových témach budem nadväzovať na svoje predchádzajúce články o gender a transgender fenoménoch. Keď som sa k nim nedávno trochu vrátil, uvedomil som si, že v nich nekritizujem samotnú rodovú filozofiu, ale že ide o kritiku radikálnych pozícií v rámci nej, tak, ako aj o kritiku extrémnych postojov proti rodovej rovnosti. V prvom kritizovanom okruhu sa nachádzajú ašpirácie rodovej rovnosti votkať sa do politického súkna, aby jej bolo umožnené vykonštruovať gender neorealitu. Na druhej strane sa nachádzajú najmä cirkevní radikáli a určité skupiny ľudí, ktorých hlavným rysom tu nie je ani tak konzervativizmus, ako nepochopenie gender teórií a snaha im za každú cenu vzdorovať. Gender teórie sa tu stavajú do antagonizmu ku kresťanskej viere, čo podľa mňa nie je nutné, ani správne (na to by som snáď poukázal v inom článku). V týchto kruhoch sa vytvára atmosféra toho, čo som už dávnejšie nazval homoparanojou a odmietol tak kultúrne usadený termín homofóbie. Pripomínam, že k téme sa vyjadrujem ako psychiater, pričom neskrývam nádej, že sa aj na našom odbornom poli rozvlní o gender plodná debata.

Celý článok

Muž násilník a plačúca žena. Rodové prejavy závislé od kontextu.

🕔 20.2.2014

Dobrý deň. Ďalším textom o rodových témach budem nadväzovať na svoje predchádzajúce články o gender a transgender fenoménoch. Keď som sa k nim nedávno trochu vrátil, uvedomil som si, že v nich nekritizujem samotnú rodovú filozofiu, ale že ide o kritiku radikálnych pozícií v rámci nej, tak, ako aj o kritiku extrémnych postojov proti rodovej rovnosti. V prvom kritizovanom okruhu sa nachádzajú ašpirácie rodovej rovnosti votkať sa do politického súkna, aby jej bolo umožnené vykonštruovať gender neorealitu. Na druhej strane sa nachádzajú najmä cirkevní radikáli a určité skupiny ľudí, ktorých hlavným rysom tu nie je ani tak konzervativizmus, ako nepochopenie gender teórií a snaha im za každú cenu vzdorovať. Gender teórie sa tu stavajú do antagonizmu ku kresťanskej viere, čo podľa mňa nie je nutné, ani správne (na to by som snáď poukázal v inom článku). V týchto kruhoch sa vytvára atmosféra toho, čo som už dávnejšie nazval homoparanojou a odmietol tak kultúrne usadený termín homofóbie. Pripomínam, že k téme sa vyjadrujem ako psychiater, pričom neskrývam nádej, že sa aj na našom odbornom poli rozvlní o gender plodná debata.

Celý článok


Mozoček nie je len orgánom pohybov, ale aj myslenia a pocitov

🕔 4.2.2014

Už ako chlapec na prvom stupni základnej školy som si viedol zošitky, do ktorých som si farebne zakresľoval svoje vedecké objavy. Teda, neboli celkom moje. Ponachádzal som ich v knihách zo zvolenskej knižnice. Doteraz tvrdím, že v skutočnosti takmer nikto veľmi neobjavuje, len nedôsledne číta vedeckú literatúru. Zo všetkých tých kníh ma v detských rokoch najviac zaujala zdravoveda. Odkresľoval a odpisoval som z nej takmer všetko. Snažil som sa pochopiť, o čo pri tej-ktorej chorobe ide a pamätám si, že mi to ktovieako nešlo. Mrazivú fascináciu som však zažil až pri pohľade na nákres mozgu, z ktorého som matne tušil, že je tým najdôležitejším v ľudskom tele. Niečím, čo všetko riadi a čo keď sa pokazí, tak to nie je ľahké opraviť. Na jeho priečnom reze bolo okrem iného vidieť mozoček a na na ňom jemne rozvetvenú štruktúru, pri ktorej bol popis „strom života".

Celý článok

Mozoček nie je len orgánom pohybov, ale aj myslenia a pocitov

🕔 4.2.2014

Už ako chlapec na prvom stupni základnej školy som si viedol zošitky, do ktorých som si farebne zakresľoval svoje vedecké objavy. Teda, neboli celkom moje. Ponachádzal som ich v knihách zo zvolenskej knižnice. Doteraz tvrdím, že v skutočnosti takmer nikto veľmi neobjavuje, len nedôsledne číta vedeckú literatúru. Zo všetkých tých kníh ma v detských rokoch najviac zaujala zdravoveda. Odkresľoval a odpisoval som z nej takmer všetko. Snažil som sa pochopiť, o čo pri tej-ktorej chorobe ide a pamätám si, že mi to ktovieako nešlo. Mrazivú fascináciu som však zažil až pri pohľade na nákres mozgu, z ktorého som matne tušil, že je tým najdôležitejším v ľudskom tele. Niečím, čo všetko riadi a čo keď sa pokazí, tak to nie je ľahké opraviť. Na jeho priečnom reze bolo okrem iného vidieť mozoček a na na ňom jemne rozvetvenú štruktúru, pri ktorej bol popis „strom života".

Celý článok


Jed, čo zranil Izdubara

🕔 22.1.2014

Izdubar prichádza z Východu, kým Jung zo Západu. Stretávajú sa v Jungovej vlastnej fantázii, nakoľko celý zážitok má podobu vízie a odohráva sa pred Jungovým vnútorným zrakom. Izdubar je meno, ktorým sa neskôr označoval Gilgameš (pôvodne išlo o zlý preklad), známy zo starodávneho sumerského príbehu, v ktorom tento hrdina hľadal nesmrteľnosť. Aj tu Izdubar túži ísť za Slnkom, na Západ, aby našiel večný život. Jung mu však rozpráva o tom, ako je zem guľatá, vesmír prázdny a že Slnko nezapadá za morom, ale v skutočnosti sa Zem točí okolo neho. K Slnku sa teda žiadny smrteľník dostať nemôže, znie zostručnené posolstvo Izdubarovi. Poznanie, že Slnko nie je možné dosiahnuť a že sa nedá dospieť k nesmrteľnosti Izdubara nielen zdesí, ale aj smrteľne raní.

Celý článok

Jed, čo zranil Izdubara

🕔 22.1.2014

Izdubar prichádza z Východu, kým Jung zo Západu. Stretávajú sa v Jungovej vlastnej fantázii, nakoľko celý zážitok má podobu vízie a odohráva sa pred Jungovým vnútorným zrakom. Izdubar je meno, ktorým sa neskôr označoval Gilgameš (pôvodne išlo o zlý preklad), známy zo starodávneho sumerského príbehu, v ktorom tento hrdina hľadal nesmrteľnosť. Aj tu Izdubar túži ísť za Slnkom, na Západ, aby našiel večný život. Jung mu však rozpráva o tom, ako je zem guľatá, vesmír prázdny a že Slnko nezapadá za morom, ale v skutočnosti sa Zem točí okolo neho. K Slnku sa teda žiadny smrteľník dostať nemôže, znie zostručnené posolstvo Izdubarovi. Poznanie, že Slnko nie je možné dosiahnuť a že sa nedá dospieť k nesmrteľnosti Izdubara nielen zdesí, ale aj smrteľne raní.

Celý článok


O mystickom tele, hornej cirkvi a troch bodkách za Bezákom

🕔 8.1.2014

Čoraz častejšie počuť, že kauza arcibiskupa Róberta Bezáka sa zbytočne živí a že sa ňou slovenská katolícka cirkev neosožne drobí a oslabuje. Že jej mediálne rozpitvávanie bolo chybou, lebo všetko malo ostať v cirkvi, ako v jednej veľkej rodine. A že už by sme toho Bezáka mali nechať tak, život ide predsa ďalej. V takýchto názoroch však nevidím nič iné, len snahu o falošný pokoj.

Celý článok

O mystickom tele, hornej cirkvi a troch bodkách za Bezákom

🕔 8.1.2014

Čoraz častejšie počuť, že kauza arcibiskupa Róberta Bezáka sa zbytočne živí a že sa ňou slovenská katolícka cirkev neosožne drobí a oslabuje. Že jej mediálne rozpitvávanie bolo chybou, lebo všetko malo ostať v cirkvi, ako v jednej veľkej rodine. A že už by sme toho Bezáka mali nechať tak, život ide predsa ďalej. V takýchto názoroch však nevidím nič iné, len snahu o falošný pokoj.

Celý článok


Hedviga odchádza a je to hanba nás všetkých

🕔 29.12.2013

Kdesi v mojom vnútri našiel svoje vystlané miesto rastúci pocit hanby. Iste, je rozdiel medzi hanbou tých, ktorí ju sedem rokov nespravodlivo sužujú a vystavujú verejnosti ako bábku moci a medzi hanbou tých, ktorí sa tomu prizerajú a nezasiahnu. K tým druhým však patríme my všetci. Hoci máme ostré jazyky a zdravé ruky, dostatočne sme ju nebránili. Nezastali sme sa jej tak, aby sa to všetko skončilo. V rovine, kde sme všetci zodpovední za všetkých (Dostojevskij), sme zlyhali. A hanbíme sa, lebo sme skutočne vinní. My sme dopustili, aby Ficova strana zase vládla, napriek všetkým svojim praktikám, ktoré sme dovtedy poznali. Tak sme sa podieľali na osudnom kolotoči, z ktorého sa teraz Hedviga snaží vystúpiť.

Celý článok

Hedviga odchádza a je to hanba nás všetkých

🕔 29.12.2013

Kdesi v mojom vnútri našiel svoje vystlané miesto rastúci pocit hanby. Iste, je rozdiel medzi hanbou tých, ktorí ju sedem rokov nespravodlivo sužujú a vystavujú verejnosti ako bábku moci a medzi hanbou tých, ktorí sa tomu prizerajú a nezasiahnu. K tým druhým však patríme my všetci. Hoci máme ostré jazyky a zdravé ruky, dostatočne sme ju nebránili. Nezastali sme sa jej tak, aby sa to všetko skončilo. V rovine, kde sme všetci zodpovední za všetkých (Dostojevskij), sme zlyhali. A hanbíme sa, lebo sme skutočne vinní. My sme dopustili, aby Ficova strana zase vládla, napriek všetkým svojim praktikám, ktoré sme dovtedy poznali. Tak sme sa podieľali na osudnom kolotoči, z ktorého sa teraz Hedviga snaží vystúpiť.

Celý článok


Vianoce sú state of mind

🕔 22.12.2013

Chvíľka z predvianočného nakupovania v potravinách. Značne nervózny chlap na konci šoru zahlási: „To sa skôr dočkám smrti, ako toho, že sa dostanem na rad!" Predavačka na to promptne: „Tak ste mali čakať doma!" Ale doma by to zrejme nebolo ono. V kníhkupectve zas stojím za pánom, ktorý nedáva svojmu synovi zrovna najlepší príklad. Podráždenosť z davu prejavuje každým svojím pohybom. Zrazu sa stane niečo fatálneho. Upachtená predavačka opustí svoju pozíciu pri pulte. Pán sa rozkrikuje, že kde je nejaká náhrada, že prečo nič nepovedala, kde sa podela komunikácia, že ako dlho tu bude musieť trčať a čo teraz máme my všetci v rade robiť. „Nič. Musíme len čakať", znela moja, neviem či pochopená, psychiatrická intervencia. Seňor opúšťa kolónu a dravo sa včleňuje do iného konvoja. Predavačka je onedlho na svojom vyhriatom miestečku a ja si z obchodu odnášam svoj knižný darček ako prvý. Pánko zas len zazerá.

Celý článok

Vianoce sú state of mind

🕔 22.12.2013

Chvíľka z predvianočného nakupovania v potravinách. Značne nervózny chlap na konci šoru zahlási: „To sa skôr dočkám smrti, ako toho, že sa dostanem na rad!" Predavačka na to promptne: „Tak ste mali čakať doma!" Ale doma by to zrejme nebolo ono. V kníhkupectve zas stojím za pánom, ktorý nedáva svojmu synovi zrovna najlepší príklad. Podráždenosť z davu prejavuje každým svojím pohybom. Zrazu sa stane niečo fatálneho. Upachtená predavačka opustí svoju pozíciu pri pulte. Pán sa rozkrikuje, že kde je nejaká náhrada, že prečo nič nepovedala, kde sa podela komunikácia, že ako dlho tu bude musieť trčať a čo teraz máme my všetci v rade robiť. „Nič. Musíme len čakať", znela moja, neviem či pochopená, psychiatrická intervencia. Seňor opúšťa kolónu a dravo sa včleňuje do iného konvoja. Predavačka je onedlho na svojom vyhriatom miestečku a ja si z obchodu odnášam svoj knižný darček ako prvý. Pánko zas len zazerá.

Celý článok


Súčasné možnosti priamej komunikácie medzi dvoma mozgami

🕔 3.12.2013

Tento rok sa uskutočnili tri dych vyrážajúce experimenty, v ktorých vedci prepojili mozgy dvoch potkanov, mozog človeka s mozgom potkana a napokon vytvorili komunikačné rozhranie medzi mozgami dvoch ľudí. Už dávnejšie sa pritom testovali rozhrania medzi mozgom a počítačom alebo mozgom a určitým zariadením, ktoré vykonávalo príkazy na základe aktivity snímanej z mozgu. Tohoročné výskumy sú však oproti nim zásadným skokom ďalej. Nejde o žiadnu telepatiu, ani o nejaké čítanie myslí. Je to priama komunikácia medzi dvoma mozgami, bez použitia iných komunikačných podnetov okrem počítačom upraveného neuronálneho signálu.

Celý článok

Súčasné možnosti priamej komunikácie medzi dvoma mozgami

🕔 3.12.2013

Tento rok sa uskutočnili tri dych vyrážajúce experimenty, v ktorých vedci prepojili mozgy dvoch potkanov, mozog človeka s mozgom potkana a napokon vytvorili komunikačné rozhranie medzi mozgami dvoch ľudí. Už dávnejšie sa pritom testovali rozhrania medzi mozgom a počítačom alebo mozgom a určitým zariadením, ktoré vykonávalo príkazy na základe aktivity snímanej z mozgu. Tohoročné výskumy sú však oproti nim zásadným skokom ďalej. Nejde o žiadnu telepatiu, ani o nejaké čítanie myslí. Je to priama komunikácia medzi dvoma mozgami, bez použitia iných komunikačných podnetov okrem počítačom upraveného neuronálneho signálu.

Celý článok


Láska ako závislosť, milovaný ako droga

🕔 26.11.2013

Už dávnejšie som písal o láske ako o šialenstve a o podobnostiach medzi láskou a psychózou. Nejde pritom o môj súkromný výmysel, veď už od starovekých čias hovoria básnici a umelci o láske, ako o niečom bláznivom, blúznivom, maniakálnom a šialenom. I dnes sa v populárnych pesničkách spieva o posadnutosti láskou, o nutkavých myšlienkach na milovaného a o tom, že láska je vlastne závislosťou. V láske sme totiž skutočne od druhého človeka doslova závislí. Medzi láskou a závislosťou sa črtá paralela nielen v metaforickom, ale i v klinickom a psychiatrickom zmysle. Je to podobnosť, ktorá v žiadnom prípade nie je náhodná a ktorá má svoje psychologické i biologické opodstatnenia. A práve týmto analógiám sa venujem v nasledujúcom texte.

Celý článok

Láska ako závislosť, milovaný ako droga

🕔 26.11.2013

Už dávnejšie som písal o láske ako o šialenstve a o podobnostiach medzi láskou a psychózou. Nejde pritom o môj súkromný výmysel, veď už od starovekých čias hovoria básnici a umelci o láske, ako o niečom bláznivom, blúznivom, maniakálnom a šialenom. I dnes sa v populárnych pesničkách spieva o posadnutosti láskou, o nutkavých myšlienkach na milovaného a o tom, že láska je vlastne závislosťou. V láske sme totiž od druhého človeka skutočne závislí. Medzi láskou a závislosťou sa črtá paralela nielen v metaforickom, ale i v klinickom a psychiatrickom zmysle. Je to podobnosť, ktorá v žiadnom prípade nie je náhodná a ktorá má svoje psychologické i biologické opodstatnenia. A práve týmto analógiám sa venujem v nasledujúcom texte.

Celý článok


Škrvna a jeho malé škrvnky

🕔 8.11.2013

Z fotografií trochu pripomína Brada Pitta. Najprv túžil byť maliarom, no napokon sa zabával so škvrnami atramentu. Už v detstve mu vraj hovorili „Škvrna", lebo ho fascinovalo, ako sa dá z rôznorodých machulí sformovať rozpoznateľný obraz. Ktovie koľko času strávil ich odtláčaním do papiera a koľko ich vlastne vytvoril, než sa zrodilo tých slávnych desať. Zomrel necelý rok po tom, čo svoj test uverejnil a tak mu už nebolo dopriate vidieť, ako sa jeho atramentových hier chopil celý psychiatrický svet. Google si dnes pripomína 129. výročie jeho narodenia a Rorschachov test sa dodnes používa, ba čo viac - je najrozšírenejším projektívnym testom vôbec.

Celý článok

Škrvna a jeho malé škrvnky

🕔 8.11.2013

Z fotografií trochu pripomína Brada Pitta. Najprv túžil byť maliarom, no napokon sa zabával so škvrnami atramentu. Už v detstve mu vraj hovorili „Škvrna", lebo ho fascinovalo, ako sa dá z rôznorodých machulí sformovať rozpoznateľný obraz. Ktovie koľko času strávil ich odtláčaním do papiera a koľko ich vlastne vytvoril, než sa zrodilo tých slávnych desať. Zomrel necelý rok po tom, čo svoj test uverejnil a tak mu už nebolo dopriate vidieť, ako sa jeho atramentových hier chopil celý psychiatrický svet. Google si dnes pripomína 129. výročie jeho narodenia a Rorschachov test sa dodnes používa, ba čo viac - je najrozšírenejším projektívnym testom vôbec.

Celý článok


Trochu o slasti, trochu o odmene a trochu o šťastí

🕔 5.11.2013

Solomonova teória protikladných procesov hovorí, že po pozitívnom hedonickom stave nasleduje negatívny hedonický stav. Niečo, čo vnímame ako slastné, by malo vystriedať niečo, čo pociťujeme averzívne. Neplatí to zrejme všeobecne, i keď na užívanie psychoaktívnych látok sa tento koncept vcelku hodí. Dokladá to opica, ktorú tak často zažívame po alkoholickej opitosti. Mnoho ľudí má aj zakorenené presvedčenie, že keď je niekto príliš šťastný, onedlho padne tvrdo na zem. Dokonca môže byť šťastie chápané aj ako niečo mimo normál, teda ako nenormálna skúsenosť. Odráža Solomonova teória aj tento obyčajne nereflektovaný, ale v mnohých z nás prítomný pocit? A čo je to vlastne slasť? Čo je šťastie? A, ak vôbec, ako spolu tieto dva fenomény súvisia?

Celý článok

Trochu o slasti, trochu o odmene a trochu o šťastí

🕔 5.11.2013

Solomonova teória protikladných procesov hovorí, že po pozitívnom hedonickom stave nasleduje negatívny hedonický stav. Niečo, čo vnímame ako slastné, by malo vystriedať niečo, čo pociťujeme averzívne. Neplatí to zrejme všeobecne, i keď na užívanie psychoaktívnych látok sa tento koncept vcelku hodí. Dokladá to opica, ktorú tak často zažívame po alkoholickej opitosti. Mnoho ľudí má aj zakorenené presvedčenie, že keď je niekto príliš šťastný, onedlho padne tvrdo na zem. Dokonca môže byť šťastie chápané aj ako niečo mimo normál, teda ako nenormálna skúsenosť. Odráža Solomonova teória aj tento obyčajne nereflektovaný, ale v mnohých z nás prítomný pocit? A čo je to vlastne slasť? Čo je šťastie? A, ak vôbec, ako spolu tieto dva fenomény súvisia?

Celý článok


Smrť

🕔 28.10.2013

Čaká na každého z nás. Najzaručenejšia istota, ktorú máme všetci pred sebou. I tak nám trvá pomerne dlho, než si to uvedomíme a než sa na ňu pomaly začneme pripravovať. Je však možné, že na ňu ani nebudeme chcieť myslieť, že sa ju pokúsime namočiť do prameňa zabudnutia a možno ju aj voľne pustíme dole riečnym prúdom. Však ona sa zas pripomenie... Azda ju môžeme aj popierať, ale nie donekonečna. Ani svoju vlastnú, ani smrť tých druhých. Po najväčších slastiach i tak nebadane vstúpi do našich myšlienok a my sa zarazíme, ako keby na nich nikdy nesedela a nikdy im nekraľovala. Veď práve ona je za všetkými našimi úzkosťami a neistotami. Jej dych nasýtený chladnou parou vedie k našej potrebe bezpečia, k snahe udomácniť sa v našom osobnom malom každodennom mikrosvete. K snahe, ktorá nás v obývačke, či za plným kuchynským stolom núti podľahnúť ilúzii, že náš privátny vesmír je spoľahlivým a trvalým miestom.

Celý článok

Smrť

🕔 28.10.2013

Čaká na každého z nás. Najzaručenejšia istota, ktorú máme všetci pred sebou. I tak nám trvá pomerne dlho, než si to uvedomíme a než sa na ňu pomaly začneme pripravovať. Je však možné, že na ňu ani nebudeme chcieť myslieť, že sa ju pokúsime namočiť do prameňa zabudnutia a možno ju aj voľne pustíme dole riečnym prúdom. Však ona sa zas pripomenie... Azda ju môžeme aj popierať, ale nie donekonečna. Ani svoju vlastnú, ani smrť tých druhých. Po najväčších slastiach i tak nebadane vstúpi do našich myšlienok a my sa zarazíme, ako keby na nich nikdy nesedela a nikdy im nekraľovala. Veď práve ona je za všetkými našimi úzkosťami a neistotami. Jej dych nasýtený chladnou parou vedie k našej potrebe bezpečia, k snahe udomácniť sa v našom osobnom malom každodennom mikrosvete. K snahe, ktorá nás v obývačke, či za plným kuchynským stolom núti podľahnúť ilúzii, že náš privátny vesmír je spoľahlivým a trvalým miestom.

Celý článok


Päťdesiate výročie úmrtia E. Mortona Jellineka, otca alkohológie

🕔 22.10.2013

Jaroslav Skála v roku 1987 napísal, že alkoholizmus je kombináciou nedisciplinovanosti a choroby. Nedisciplinovanosť pritom často ostáva aj vtedy, keď už jedinec nepije, preto by abstinent mal neustále pracovať na svojej sebakontrole. Na alkoholizmus sa pritom biologický model choroby nehodí, vhodný a osvedčený je však koncept bio-psycho-sociálny. Spočiatku alkohol svojho užívateľa viac odmeňuje ako trestá, ale s prekročením dverí závislosti sa z užívateľa stane otrok a z odmeny urputný trest. S takouto závislosťou pracujeme ako s duševnou poruchou, o ktorej opis a štúdium sa nemálo zaslúžil Elvin Morton Jellinek. Práve dnes, 22. októbra 2013, si pripomíname päťdesiate výročie úmrtia tohto otca alkohológie.

Celý článok

Päťdesiate výročie úmrtia E. Mortona Jellineka, otca alkohológie

🕔 22.10.2013

Jaroslav Skála v roku 1987 napísal, že alkoholizmus je kombináciou nedisciplinovanosti a choroby. Nedisciplinovanosť pritom často ostáva aj vtedy, keď už jedinec nepije, preto by abstinent mal neustále pracovať na svojej sebakontrole. Na alkoholizmus sa pritom biologický model choroby nehodí, vhodný a osvedčený je však koncept bio-psycho-sociálny. Spočiatku alkohol svojho užívateľa viac odmeňuje ako trestá, ale s prekročením dverí závislosti sa z užívateľa stane otrok a z odmeny urputný trest. S takouto závislosťou pracujeme ako s duševnou poruchou, o ktorej opis a štúdium sa nemálo zaslúžil Elvin Morton Jellinek. Práve dnes, 22. októbra 2013, si pripomíname päťdesiate výročie úmrtia tohto otca alkohológie.

Celý článok


História hypnózy II. (Hystéria, Anna O. a zrod psychoterapie)

🕔 16.10.2013

V prvej časti, venovanej histórii hypnózy, išlo o jej dejiny od osemnásteho až po koniec devätnásteho storočia. Hlavnou postavou bol obdivovaný a idealizovaný Mesmer a jeho neslávny koniec a pád. Dnes nadviažeme na už povedané, pričom pôjde najmä o velikánov ako bol Liebault, Bernheim, Charcot a napokon Jozef Breuer a Sigmund Freud. Centrom však bude pacientka, nikto iný ako Anna O., ktorá je zrejme jedinou psychiatrickou pacientkou, ktorá sa dostala aj na grafiku poštových známok.

Celý článok

História hypnózy II. (Hystéria, Anna O. a zrod psychoterapie)

🕔 16.10.2013

V prvej časti, venovanej histórii hypnózy, išlo o jej dejiny od osemnásteho až po koniec devätnásteho storočia. Hlavnou postavou bol obdivovaný a idealizovaný Mesmer a jeho neslávny koniec a pád. Dnes nadviažeme na už povedané, pričom pôjde najmä o velikánov ako bol Liebault, Bernheim, Charcot a napokon Jozef Breuer a Sigmund Freud. Centrom však bude pacientka, nikto iný ako Anna O., ktorá je zrejme jedinou psychiatrickou pacientkou, ktorá sa dostala aj na grafiku poštových známok.

Celý článok


Perly rodovej terminológie a antiandrocentrické bitky

🕔 12.10.2013

Glosár rodovej terminológie je internetová stránka, ktorá objasňuje rodové termíny v slovenskom jazyku. Na svojom portáli ho ponúka združenie Aspekt, feministická a vzdelávacia organizácia, respektíve prvá feministická organizácia na Slovensku. Aspekt je okrem iného aj dôkazom toho, že koncept rodovej rovnosti je pretláčaný hlavne feministickými kruhmi a že rodová rovnosť nie je ničím iným, než filozofiou. Od iných filozofií sa však vyčleňuje zásadným spôsobom: z feministických koreňov prechádza do legislatívy. Škoda len, že v zákonoch nenachádza svoju lóžu i nejaká tá altruistická filozofia, ktorá by občanov a štát motivovala k ľudomilnosti, či filozofia existenciálna, ktorá by stimulovala k reflektovaniu zmyslu ľudského života. Isteže, hovorím s nadsádzkou. Namiesto tejto (užitočnejšej) nadsádzky si však stále vytvárame nové umelé pojmy a nové umelé ciele a humanitu pokrývame svojským dáždnikom, ktorý by mal našu spoločnosť definitívne ochrániť pred násilím páchaným na ženách, využívaním žien a potláčaním ich práv. Rodová rovnosť totiž na svoje prepašovanie do spoločenského povedomia využíva práve agendu rovnoprávnosti, rovnosti príležitostí a eliminácie diskriminácie.

Celý článok

Perly rodovej terminológie a antiandrocentrické bitky

🕔 12.10.2013

Glosár rodovej terminológie je internetová stránka, ktorá objasňuje rodové termíny v slovenskom jazyku. Na svojom portáli ho ponúka združenie Aspekt, feministická a vzdelávacia organizácia, respektíve prvá feministická organizácia na Slovensku. Aspekt je okrem iného aj dôkazom toho, že koncept rodovej rovnosti je pretláčaný hlavne feministickými kruhmi a že rodová rovnosť nie je ničím iným, než filozofiou. Od iných filozofií sa však vyčleňuje zásadným spôsobom: z feministických koreňov prechádza do legislatívy. Škoda len, že v zákonoch nenachádza svoju lóžu i nejaká tá altruistická filozofia, ktorá by občanov a štát motivovala k ľudomilnosti, či filozofia existenciálna, ktorá by stimulovala k reflektovaniu zmyslu ľudského života. Isteže, hovorím s nadsádzkou. Namiesto tejto (užitočnejšej) nadsádzky si však stále vytvárame nové umelé pojmy a nové umelé ciele a humanitu pokrývame svojským dáždnikom, ktorý by mal našu spoločnosť definitívne ochrániť pred násilím páchaným na ženách, využívaním žien a potláčaním ich práv. Rodová rovnosť totiž na svoje prepašovanie do spoločenského povedomia využíva práve agendu rovnoprávnosti, rovnosti príležitostí a eliminácie diskriminácie.

Celý článok


Sexualita v ohrození

🕔 28.9.2013

To bol názov X. Lábadyho sexuologických dní, ktoré sa konali v dňoch 26.9.-28.9.2013 v Trnave. V čom alebo kým by mala byť sexualita ohrozená, kto to bol vlastne Lábady a prečo bola táto odborná konferencia v istom zmysle historická, píšem v tejto krátkej správe z (pre mňa krásnych) uplynulých troch dní. Tiež zrnko o sadomasochistoch a dámach, čo by chceli konzumovať vlastnú placentu.

Celý článok

Sexualita v ohrození

🕔 28.9.2013

To bol názov X. Lábadyho sexuologických dní, ktoré sa konali v dňoch 26.9.-28.9.2013 v Trnave. V čom alebo kým by mala byť sexualita ohrozená, kto to bol vlastne Lábady a prečo bola táto odborná konferencia v istom zmysle historická, píšem v tejto krátkej správe z (pre mňa krásnych) uplynulých troch dní. Tiež zrnko o sadomasochistoch a dámach, čo by chceli konzumovať vlastnú placentu.

Celý článok


Mužskosť a ženskosť ako sociálne implantáty?

🕔 24.9.2013

Kníhkupectvá celého sveta sú plné kníh o vzťahoch, o prístupe mužov a prístupe žien, o mužskom a ženskom princípe, či o tom, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. V literatúre, v mýtoch a v duchovných tradíciách východu i západu sú celé moria príbehov o ženách a mužoch a starostlivo rozpletených klbkách ciest, ktorými k sebe nachádzajú cestu. Aj mnoho psychoterapeutických klasikov i súčasných autorov sa zaoberá fenoménom maskulinity, feminity a naviguje obe pohlavia k namáhavému cieľu vzájomného zblíženia a pochopenia. Medzitým však stále viac silnejú prúdy rodovej rovnosti a rodových teórií, ktoré obmývajú mužské a ženské brehy a naznačujú, že rieka medzi nimi ani neexistuje. Že je tu len jeden most, na ktorom stojíme všetci, že jin a jang sú len ilúziou. Že sú len sociálnym implantátom k nášmu biologickému ja. Je možné, že je to naozaj tak? Majú tieto teórie nejaké diery? A ako je to s otcovstvom a materstvom? V nasledujúcom texte sa snažím preskúmať práve takto vytýčené otázky.

Celý článok

Mužskosť a ženskosť ako sociálne implantáty?

🕔 24.9.2013

Kníhkupectvá celého sveta sú plné kníh o vzťahoch, o prístupe mužov a prístupe žien, o mužskom a ženskom princípe, či o tom, že muži sú z Marsu a ženy z Venuše. V literatúre, v mýtoch a v duchovných tradíciách východu i západu sú celé moria príbehov o ženách a mužoch a starostlivo rozpletených klbkách ciest, ktorými k sebe nachádzajú cestu. Aj mnoho psychoterapeutických klasikov i súčasných autorov sa zaoberá fenoménom maskulinity, feminity a naviguje obe pohlavia k namáhavému cieľu vzájomného zblíženia a pochopenia. Medzitým však stále viac silnejú prúdy rodovej rovnosti a rodových teórií, ktoré obmývajú mužské a ženské brehy a naznačujú, že rieka medzi nimi ani neexistuje. Že je tu len jeden most, na ktorom stojíme všetci, že jin a jang sú len ilúziou. Že sú len sociálnym implantátom k nášmu biologickému ja. Je možné, že je to naozaj tak? Majú tieto teórie nejaké diery? A ako je to s otcovstvom a materstvom? V nasledujúcom texte sa snažím preskúmať práve takto vytýčené otázky.

Celý článok


O gender, transgender, sexuálnej výchove a krádeži detstva

🕔 21.9.2013

Hneď na začiatku chcem pripomenúť, že je rozdiel medzi diskrimináciou a pozitívnou diskrimináciou a tiež to, že niečím iným je spoločenský a legislatívny, a niečím iným psychologický a medicínsky pohľad. Verím, že tí, čo tento článok budú čítať, si dané rozdiely dobre uvedomujú, pretože ich čiastočne beriem ako východisko. K debate okolo gender chcem prispieť z pozície psychiatra, zaoberajúceho sa okrem iného aj sexuológiou, ale aj z pozície občana, teda niekoho, kto žije v spoločnosti a má právo sa k spoločenským veciam vyjadrovať. Neskrývam, naopak, otvorene priznávam, že moje postoje k radikálnej gender ideológii, ako aj sexuálnej výchove na prvom stupni základných škôl, sú značne kritické.

Celý článok

O gender, transgender, sexuálnej výchove a krádeži detstva

🕔 21.9.2013

Hneď na začiatku chcem pripomenúť, že je rozdiel medzi diskrimináciou a pozitívnou diskrimináciou a tiež to, že niečím iným je spoločenský a legislatívny, a niečím iným psychologický a medicínsky pohľad. Verím, že tí, čo tento článok budú čítať, si dané rozdiely dobre uvedomujú, pretože ich čiastočne beriem ako východisko. K debate okolo gender chcem prispieť z pozície psychiatra, zaoberajúceho sa okrem iného aj sexuológiou, ale aj z pozície občana, teda niekoho, kto žije v spoločnosti a má právo sa k spoločenským veciam vyjadrovať. Neskrývam, naopak, otvorene priznávam, že moje postoje k radikálnej gender ideológii, ako aj sexuálnej výchove na prvom stupni základných škôl, sú značne kritické.

Celý článok


Marihuana nie je afrodiziakom

🕔 18.9.2013

Nie každý v našom geografickom a kultúrnom prostredí to síce počul, ale marihuana je mnohými považovaná za afrodiziakum. Niektorí výskumníci sa snažia zhromaždiť početné dôkazy o tom, že to tak je. Siahajú po dátach o jej používaní v Indii, v stredoveku počas čarodejníckych sabatov, v oriente, ale aj v dnešnej severnej Afrike, kde sa s ňou veľakrát začína práve z tohto dôvodu.

Celý článok

Marihuana nie je afrodiziakom

🕔 18.9.2013

Nie každý v našom geografickom a kultúrnom prostredí to síce počul, ale marihuana je mnohými považovaná za afrodiziakum. Niektorí výskumníci sa snažia zhromaždiť početné dôkazy o tom, že to tak je. Siahajú po dátach o jej používaní v Indii, v stredoveku počas čarodejníckych sabatov, v oriente, ale aj v dnešnej severnej Afrike, kde sa s ňou veľakrát začína práve z tohto dôvodu.

Celý článok


História hypnózy I. (Živočíšne magnetizovanie a sila sugescie)

🕔 16.9.2013

Mnoho autorov, či už ide o profesionálnych hypnoterapeutov alebo fanúšikov hypnózy, podáva útržkovité správy o hypnóze v rozličných dejinných bodoch Homo sapiens. Robia tak v snahe legitimizovať jej existenciu vo svetle histórie, existenciu pod inými menami a so spirituálnym ošatením, ale predsa len existenciu. Práve premiešanie hypnotických fenoménov s duchovnými alebo špiritistickými, hypnóze v očiach modernej vedy značne uškodilo, takže sa musela pred jej tvárou prácne a s úsilným lopotením rehabilitovať. Z historického hľadiska je problematické analyzovať určitý fenomén ako hypnotický alebo hypnoidný, lebo na základe dochovaných prameňov máme k dispozícii len mentálne rekonštrukcie rozličných rituálov alebo praktík.

Celý článok

História hypnózy I. (Živočíšne magnetizovanie a sila sugescie)

🕔 16.9.2013

Mnoho autorov, či už ide o profesionálnych hypnoterapeutov alebo fanúšikov hypnózy, podáva útržkovité správy o hypnóze v rozličných dejinných bodoch Homo sapiens. Robia tak v snahe legitimizovať jej existenciu vo svetle histórie, existenciu pod inými menami a so spirituálnym ošatením, ale predsa len existenciu. Práve premiešanie hypnotických fenoménov s duchovnými alebo špiritistickými, hypnóze v očiach modernej vedy značne uškodilo, takže sa musela pred jej tvárou prácne a s úsilným lopotením rehabilitovať. Z historického hľadiska je problematické analyzovať určitý fenomén ako hypnotický alebo hypnoidný, lebo na základe dochovaných prameňov máme k dispozícii len mentálne rekonštrukcie rozličných rituálov alebo praktík.

Celý článok


Môj chlapec masturbuje nad pornom. Čo mám robiť?

🕔 23.8.2013

Takúto takmer zúfalú otázku položila dvadsaťročná slečna doktorke Debby Herbenickovej, ktorá na množstvo podobných odpovedá na www.kinseyconfidential.org. Ďalej píše: „Mám chlapca rok a pol a žijem s ním posledných šesť mesiacov. Hovorí, že ma miluje a že nechce byť s nikým iným. Problémom pre mňa je, že istú chvíľu so mnou nechcel mať sex, povedal, že naň stratil chuť. To ma zranilo, pretože po celý ten čas stále masturboval nad pornom a chcel to skryť! Teraz už máme sex dva-tri razy do týždňa, ale do sprchy si skoro každý deň berie mobilný telefón. Celkom rozumiem tomu, prečo muži masturbujú, ale keď som s ním doma?...Cítim sa neistá...povedala som mu, ako sa cítim, keď masturbuje doma, keď som tam s ním, ale neprestal. Povedal mi na to, že som sprostá a že som sa zbláznila."

Celý článok

Môj chlapec masturbuje nad pornom. Čo mám robiť?

🕔 23.8.2013

Takúto takmer zúfalú otázku položila dvadsaťročná slečna doktorke Debby Herbenickovej, ktorá na množstvo podobných odpovedá na www.kinseyconfidential.org. Ďalej píše: „Mám chlapca rok a pol a žijem s ním posledných šesť mesiacov. Hovorí, že ma miluje a že nechce byť s nikým iným. Problémom pre mňa je, že istú chvíľu so mnou nechcel mať sex, povedal, že naň stratil chuť. To ma zranilo, pretože po celý ten čas stále masturboval nad pornom a chcel to skryť! Teraz už máme sex dva-tri razy do týždňa, ale do sprchy si skoro každý deň berie mobilný telefón. Celkom rozumiem tomu, prečo muži masturbujú, ale keď som s ním doma?...Cítim sa neistá...povedala som mu, ako sa cítim, keď masturbuje doma, keď som tam s ním, ale neprestal. Povedal mi na to, že som sprostá a že som sa zbláznila."

Celý článok


Malá glosa o veľkej pravde

🕔 23.8.2013

Pravda víťazí, počúval som už ako malý chlapec. Pomaly a nevtieravo som nadobúdal nejasné presvedčenie, že kde sa používa toto slovo, tam je aj bitka. Pravda silnejšieho a pravda slabšieho, pravda spravodlivého, pravda, ktorá nakoniec vždycky vyjde najavo. Pravda, ako predmet boja, objekt sporu. Ako jazero, na ktoré všetci hľadíme, ale každý z iného stanoviska a do ktorého neprestajne hádžeme kamene, len aby sme ho uviedli do pohybu, aby sme sa jej dovolali, aby sme dali do činnosti ju samotnú. Akoby sa nemohla len ticho a nenáhlivo trblietať na pokojnej hladine.

Celý článok

Malá glosa o veľkej pravde

🕔 23.8.2013

Pravda víťazí, počúval som už ako malý chlapec. Pomaly a nevtieravo som nadobúdal nejasné presvedčenie, že kde sa používa toto slovo, tam je aj bitka. Pravda silnejšieho a pravda slabšieho, pravda spravodlivého, pravda, ktorá nakoniec vždycky vyjde najavo. Pravda, ako predmet boja, objekt sporu. Ako jazero, na ktoré všetci hľadíme, ale každý z iného stanoviska a do ktorého neprestajne hádžeme kamene, len aby sme ho uviedli do pohybu, aby sme sa jej dovolali, aby sme dali do činnosti ju samotnú. Akoby sa nemohla len ticho a nenáhlivo trblietať na pokojnej hladine.

Celý článok


Objav potvrdený gréckym písmenom psí

🕔 20.8.2013

Trávil som chvíle s človekom, ktorý kedysi dávno, v sedemdesiatomdruhom roku, prišiel s flintou na chrbte na fantastický objav. Prišiel na to, prečo človek bdie, prečo spí, prečo naň prichádza choroba a prečo zomiera. Tento revolučný prevrat v náhľade na človeka však ostal nepovšimnutý a hoci zaň dostal dve štátne Nobelove ceny, nikto v okolí o ňom nikdy nepočul. I vedecké články o ňom mlčia. Pár slov o okolnostiach tohto objavu a jeho obsahu je mojim príspevkom k chvále na ľudskú myseľ a jej reliéfy, ktoré niekedy zdolávať ťažšie, ako vzdialené a neúprosné horské masívy.

Celý článok

Objav potvrdený gréckym písmenom psí

🕔 20.8.2013

Trávil som chvíle s človekom, ktorý kedysi dávno, v sedemdesiatomdruhom roku, prišiel s flintou na chrbte na fantastický objav. Prišiel na to, prečo človek bdie, prečo spí, prečo naň prichádza choroba a prečo zomiera. Tento revolučný prevrat v náhľade na človeka však ostal nepovšimnutý a hoci zaň dostal dve štátne Nobelove ceny, nikto v okolí o ňom nikdy nepočul. I vedecké články o ňom mlčia. Pár slov o okolnostiach tohto objavu a jeho obsahu je mojim príspevkom k chvále na ľudskú myseľ a jej reliéfy, ktoré niekedy zdolávať ťažšie, ako vzdialené a neúprosné horské masívy.

Celý článok


Ako ma včera požehnalo slniečko

🕔 15.8.2013

Slniečko bol muž s okuliarmi, ktoré boli starostlivo a bezpečne ukryté za maskou v podobe leva. V ďalšom, cielenejšom pohľade, to však nebola hriva, ale slnečné lúče rozliezajúce sa okolo jeho veľkej hlavy. Namiesto prstov mal mäkké zlatisté lúče slnka, ktorými sa dotýkal všetkého navôkol. Celý bol v žltom a stál pred svojim malým domčekom, kam pozýval všetkých okoloidúcich. Kto mohol odolať hlasitej ponuke vstúpiť do jeho príbytku?

Celý článok

Ako ma včera požehnalo slniečko

🕔 15.8.2013

Slniečko bol muž s okuliarmi, ktoré boli starostlivo a bezpečne ukryté za maskou v podobe leva. V ďalšom, cielenejšom pohľade, to však nebola hriva, ale slnečné lúče rozliezajúce sa okolo jeho veľkej hlavy. Namiesto prstov mal mäkké zlatisté lúče slnka, ktorými sa dotýkal všetkého navôkol. Celý bol v žltom a stál pred svojim malým domčekom, kam pozýval všetkých okoloidúcich. Kto mohol odolať hlasitej ponuke vstúpiť do jeho príbytku?

Celý článok


Sám sebe som sa stal otázkou

🕔 9.8.2013

Pred vyše šiestimi rokmi som sa šiel prejsť večerným Havířovom. Práve keď som prechádzal popri kostole, kráčal oproti mne mladík, ktorý vypadal značne nervózne. Aj keď sme už tesne minuli, cítil som, že si máme niečo povedať. Otočil som sa za ním a práve vtedy sa on tiež otáčal za mnou a hlasno sa spýtal: "Můžu za to, že jsem materialista?" Ja som bez váhania odpovedal: "Myslím, že áno!" A to bola celá diskusia. Ďalej sme šli každý svojou cestou. Neznámeho som nikdy odvtedy nevidel, zmizol v tme, ale jeho otázka ma ešte dlho obhrýzala. Nielen prečo sa to spýtal a prečo práve mňa, ale aj prečo som hneď tak odpovedal a prečo som mu povedal práve to, čo som povedal, ale hlavne: pochopil som, že ja sám som materialista, hoci som si to o sebe dovtedy nemyslel. A že si za to môžem sám. (Akoby bol ten nervózny mladík mojím nevedomým ja, čo sa v tom okamihu stretlo so svojou vedomou podobou.) Nič dnes totiž nie je ľahšie, ako byť materialista.

Celý článok

Sám sebe som sa stal otázkou

🕔 9.8.2013

Pred vyše šiestimi rokmi som sa šiel prejsť večerným Havířovom. Práve keď som prechádzal popri kostole, kráčal oproti mne mladík, ktorý vypadal značne nervózne. Aj keď sme už tesne minuli, cítil som, že si máme niečo povedať. Otočil som sa za ním a práve vtedy sa on tiež otáčal za mnou a hlasno sa spýtal: "Můžu za to, že jsem materialista?" Ja som bez váhania odpovedal: "Myslím, že áno!" A to bola celá diskusia. Ďalej sme šli každý svojou cestou. Neznámeho som nikdy odvtedy nevidel, zmizol v tme, ale jeho otázka ma ešte dlho obhrýzala. Nielen prečo sa to spýtal a prečo práve mňa, ale aj prečo som hneď tak odpovedal a prečo som mu povedal práve to, čo som povedal, ale hlavne: pochopil som, že ja sám som materialista, hoci som si to o sebe dovtedy nemyslel. A že si za to môžem sám. (Akoby bol ten nervózny mladík mojím nevedomým ja, čo sa v tom okamihu stretlo so svojou vedomou podobou.) Nič dnes totiž nie je ľahšie, ako byť materialista.

Celý článok


O zložitosti a komplexnosti pohlavnej identity

🕔 18.7.2013

Ako psychiater prichádzam do intímnejšieho styku s témou pohlavnej identity a sexuálnej orientácie človeka, ktorá sa mi nepredkladá len ako námet na teoretický diškurz, ale v podobne konkrétnej ľudskej bytosti, volajúcej po pomoci. Mnohokrát si ľudia mýlia dve kriticky odlišné premenné, ako je sexuálna orientácia a pohlavná identita. V článku ponúkam ich základné odlíšenie, ako aj niektoré zložitejšie biologické otázky, ktoré sa týkajú pohlavnej identity.

Celý článok

O zložitosti a komplexnosti pohlavnej identity

🕔 18.7.2013

Ako psychiater prichádzam do intímnejšieho styku s témou pohlavnej identity a sexuálnej orientácie človeka, ktorá sa mi nepredkladá len ako námet na teoretický diškurz, ale v podobne konkrétnej ľudskej bytosti, volajúcej po pomoci. Mnohokrát si ľudia mýlia dve kriticky odlišné premenné, ako je sexuálna orientácia a pohlavná identita. V článku ponúkam ich základné odlíšenie, ako aj niektoré zložitejšie biologické otázky, ktoré sa týkajú pohlavnej identity.

Celý článok


Vy, čo z chudoby prichádzate ku mne

🕔 17.7.2013

Chudoba kríva s otlakom na nohe,

Celý článok

Vy, čo z chudoby prichádzate ku mne

🕔 17.7.2013

Chudoba kríva s otlakom na nohe,

Celý článok


Dobrý lekár musí byť skôr zvedavec ako vedec

🕔 15.7.2013

Po prečítaní kratučkého vedeckého stĺpčeka Petra Celeca o tom, ako dobrý lekár musí byť aj vedcom, som chvíľu ostal nemo sedieť a zízať do rozsvietenej plochy monitora. Zrejme preto, že napriek názvu článoček predsa len mení poradie povedaného a medzi textom hovorí, že len vedec môže byť dobrý lekár.

Celý článok

Len zopár letno-psychologických receptíkov

🕔 9.7.2013

Zvykol som si uvažovať o psyché voľnejšie a slobodnejšie, akoby sa netýkala len ľudí, ale aj vecí naokolo, toho čo nás obklopuje i presahuje. V tom zmysle často citujem Freuda, ktorý tvrdil, že aj národy majú svoju psychológiu a pridávam k tomu len to, že svoju psychológiu majú podľa mňa i ročné obdobia. Staré porekadlo, hovoriace o tom, že časy sa menia a my s nimi, neplatí len pre politické prevraty a historické epochy, ale aj pre jednoduché a prosté striedanie sa ročných období. A tak tu teda máme letnú psychológiu a v nej pár receptov na udržanie pohody, nálady a úsmevu.

Celý článok


Tvoj tlkot prekrojenej dyne

🕔 9.7.2013

Len tichým vánkom pomedzi zoslabnuté lístie povieš,

Celý článok

Kriminalizácia, mravnosť lekára a pohľad na jeseň 2011

🕔 14.5.2013

Približne od januára tohto roku zachytávam informácie o príprave legislatívnych úprav, podľa ktorých by lekárovi, ktorý odmietne pracovať počas núdzového stavu, hrozila pokuta alebo väzenie. Zdá sa, že rozporuplným cieľom týchto návrhov je znemožniť lekárovi vykonávať svoje povolanie, ak sa dopustí trestného činu. To niekto azda môže vnímať ako legitímnu snahu ministerstva o "morálnu očistu" lekárskeho stavu garantovanú zákonom a ako využitie moci v prospech občana, ktorý by bol v prípade, že lekári opäť začnú s protestmi, ohrozený v práve na zdravotnú starostlivosť. Po istej zdržanlivosti voči týmto návrhom mám však dojem, že ide len o pokračovanie arogancie moci, ktorá si chce zastrašením lekárskej obce („bububu, nieže vám niekedy zase napadne protestovať...") zaistiť cestu k zdravotníctvu a k jeho prípadným manipuláciám. Zároveň je tu široký priestor pre iróniu, v ktorej sa môžeme pýtať, prečo podobná morálna očista neexistuje aj pre iné profesie, povedzme poslancov NR SR alebo rôznych verejných činiteľov. Vieme dobre, ako dopadol nevinný Škripekov pokus iba čo sa týka zákazu alkoholu v parlamente.

Celý článok


Ak vstupujeme do duše, musíme byť bosí

🕔 3.4.2013

V prvom rade chcem podotknúť, že záujmom môjho blogu nie je prísť do rozporu alebo konfliktu so znalcom Miroslavom Čerňanom. Súdni znalci z prípadu strelca z Hurbanova sú v nezávideniahodnej situácii už len tým, že posudzovali duševný stav obvineného v kauze, ktorá môže pôsobiť isté turbulencie vo vzťahu k menšinám na Slovensku. Miroslav Čerňan je pod drobnohľadom verejnosti (ako to ukazuje aktuálny vývoj názorov na znalecký posudok) i preto, že je súdnym znalcom v už toľkokrát medializovanom, spolitizovanom a priveľmi naťahovanom prípade Hedvigy Malinovej-Žákovej, o ktorý sa v súčasnosti zaujíma už i medzinárodná psychiatria. Dovolím si len stručný komentár k súdno-znaleckému posudzovaniu ako takému.

Celý článok

Strelec z Hurbanova, psychiatri a malé rozpletenie pojmov

🕔 26.3.2013

Dnes súdni znalci v odbore psychiatria a psychológia vystúpili pred špecializovaným súdom vo veci známeho strelca z Hurbanova, Milana Juhásza. Viaceré internetové portály (vrátane SME) už ponúkajú akési, v kondenzovanej forme zhrnuté, závery znalcov, kde o početné odborné termíny nie je núdza. Pokúsim sa v krátkosti vysvetliť, na čo naši znalci prišli, pričom dopredu upozorňujem, že nemôžem komentovať samotný prípad, nakoľko nie som ani súdny znalec, ani (samozrejme) nedisponujem informáciami z vyšetrovacieho spisu.

Celý článok


Nový katolícky disent (príslušnosť k neviditeľnej cirkvi)

🕔 13.3.2013

V ešte stále nie tak dávnom totalitnom režime mal disent svoje nezastupiteľné miesto. Ako bašta hodnôt, ako skryté, takmer neviditeľné, no napriek tomu mocné hnutie proti oficiálnej komunistickej ideológii. V protipohybe k marxisticko-leninistickému materializmu a k potieraniu slobody vystúpila mohutná vlna kresťanov nielen ako duchovná alternatíva, ale doslova protisila, ktorá sa napokon u nás veľkou mierou zaslúžila o pád socializmu. Vždy som si disent predstavoval ako nutné spevnenie stromu proti prudkému vetru, ktorý ho šľahá a pachtí po jeho vykorenení. Aj keď sa pár konárov podarilo zlomiť, strom ako taký zmohutnel a dokonca vietor utíšil. O to viac ma mätie, že som na Slovensku zaregistroval niečo znepokojivé, niečo, čo ma núti zamyslieť sa nad ďalším druhom vetra. Je to disent, ktorý možno rovnako nazvať katolícky, ako ten bývalý. Rozdiel je len v tom, že dnes vzniká v rámci samotnej katolíckej cirkvi a spevňuje a ohradzuje sa proti jej mocenským eštebáckym praktikám.

Celý článok

Pápežovo odstúpenie nie je dobrou správou pre veriacich

🕔 12.2.2013

Viera katolíkov uschopňuje aj v umení "vydržať", pričom nejde len o "vytrvalosť viery" a vernosť, ale aj schopnosť každodenného zápolenia s vlastnou slabosťou a schopnosť zvládať utrpenie. Práve prílišné centrovanie na utrpenie býva Katolíckej cirkvi vyčítané zo strany protestantských a letničných cirkví, či spoločenstiev. Patrí však k starobylej tradícii, ktorú je možno vystopovať až k prvotnej cirkvi, ktorá rástla z krvi mučeníkov. Ďalším, možno i podstatnejším duchovným znakom je spoliehanie sa na Božiu milosť a nie na vlastné sily...

Celý článok


Hedvige pomohla psychiatria. Má jej zas teraz ublížiť?

🕔 8.2.2013

Hedviga Malinová-Žáková bola v roku 2006 cestou na skúšku z maďarského jazyka prepadnutá dvojicou mužov, čo by bolo otrasným zážitkom pre všetkých z nás. Napriek tomu práve toto nebola traumatická udalosť, pre ktorú vyhľadala psychiatra. To chladne-mrazivé, nepochopiteľné a demokracii ne-svedčiace malo len prísť. Z pohľadu románopisca by boli jej ďalšie zážitky bohatým námetom na detektívku, ktorá by mala zaručený úspech aj bez toho, že by musel čokoľvek prikrášľovať. Z pohľadu jej rodiny však išlo o katastrofu, z ktorej sa len veľmi ťažko zviechala, a to aj za pomoci psychiatra Jozefa Hašta a psychoterapeutky Hany Vojtovej.

Celý článok

Telefonická linka pre patologických hráčov môže byť prvým obväzom

🕔 4.2.2013

Patologické hráčstvo, ako i mnoho iných psychiatrických porúch, je smrteľné. Človek sa neteší z hrania, nie je jeho záľubou, netrpí nejakou vášňou. Je skôr zotročený nutnosťou hrať až tak, že nie je pomaly schopný iného vzrušenia, len toho neskutočne krátkeho, ktorý je medzi okamihom vloženia mince a okamihom zastavenia koliesok, medzi prijatím a vyložením kariet. Na toto vzrušenie potrebuje peniaze. Kdekoľvek a kedykoľvek s nimi teda príde do styku, začne ich prepočítavať na hru. Diabolsky mu blikajú pred očami ako vábivé automatové svetielka. Pár eur v dlani je prísľubom konečnej megavýhry, ktorá bude dôkazom jeho hráčskych schopností, jeho finálnou rajskou odmenou. Preto peniaze už ani nemíňa na svoje každodenné potreby a už vôbec nie na svoje niekdajšie koníčky, tie už vlastne ani nepozná. Podvádza, aby ich získal. Zadlžuje sa u známych. Napokon kradne. Z hry ako problému vyrastie život ako problém a človek premýšľa, či to za to vlastne všetko stojí.

Celý článok