Vox bloguli: Michal Andrej Molnár

To najlepšie z blogov od Michal Andrej Molnár


Štvrtý mýtus o liberálnej demokracii

🕔 1.1.2018

Základnou chybou meštianskej liberálnej perspektívy je, že sa pozerá na svet z ideálneho stavu a píše zákony a normy pre tento ideálny svet.

Celý článok

Ukradnuté Vianoce

🕔 25.12.2017

Vianoce sú sviatkami pokoja a mieru. Ako aj pri darčekoch, aj rozdelenie pokoja a sviatkov je nerovné.

Celý článok


Pokračovanie normalizácie a masové sledovanie v digitálnom veku.

🕔 24.12.2017

Žijeme ešte stále v normalizácii a čo znamená toto tvrdenie? Čo bolo definujúce pre normalizáciu a ktoré z jej fenoménov prežili dodnes?

Celý článok

Čo definuje totalitu

🕔 24.12.2017

Napriek rozsiahlemu používaniu tohto označenia nie je jasné, aké kritériá skutočne musia byť splnené pre jeho správne použitie. Možno však približne konštatovať, že definujúcou činnosťou totalitného režimu je totalitne, teda bez výnimky meniť život svojich „poddaných“, proti ich vôli a pre svoj vlastný prospech.

Celý článok


Návrat do barbarizmu

🕔 20.12.2017

O fašizme sa všeobecne vyhlasuje, že to je popretie kapitalizmu a liberálnej demokracie, dokonca že to je len hnedý brat komunizmu. V skutočnosti je fašizmus návrat do klasického liberalizmu v postoji voči pracujúcej triede kombinovaný s opustením fasády liberálnej demokracie a ľudských práv.

Celý článok

Z čoho vznikol kapitalizmus

🕔 18.12.2017

“Trh” je modlou dnešného náboženstva. Je to vraj priestor slobody a rovnosti.

Celý článok


Druhý mýtus o liberálnej demokracii

🕔 17.12.2017

"Liberálnodemokratické" štáty sú úplne antidemokratické v ohľade svojej ústavy, o ktorej zakazujú demokratickú diskusiu a rozhodovanie a uplatňujú štátnu represiu proti všetkým, ktorí s touto neschválenou ústavou nesúhlasia.

Celý článok

Sharing ako monopol

🕔 16.12.2017

Zdieľaná ekonomika je skrytá forma monopolizácie a vyvlastňovania pracujúceho obyvateľstva.

Celý článok


Mýty o "liberálnej demokracii"

🕔 12.12.2017

O "liberálnej demokracii" sa rozširujú mnohé mýty a klamstvá.

Celý článok

Extrémizmus v krajine s extrémistickou vládou

🕔 10.12.2017

Logickým dôsledkom prirovnávania stalinizmu s fašizmom je všeobecné zavedenie konceptu "extrémizmu" a protiextrémistického boja v postfašistických (dnes aj poststalinistických) krajinách.

Celý článok


Každý deň bližšie k apokalypse

🕔 9.12.2017

Jedni hovoria „Koniec sa blíži!“, Bohom privolaný, druhí „Všetko bude dobre“, Bohom zariadené. Čo si má človek vybrať?

Celý článok

Dejiny triednej spoločnosti od praveku po vznik kapitalizmu

🕔 6.12.2017

Vznik triednej spoločnosti sa neodohráva v ideálnych podmienkach, ale v tých, ktoré nachádza v spoločnosti, je preto nerovnomerný, s prerušovaním, s neúspechmi. Rovnako sa úplne odohráva v činnosti spoločnosti a v jej každodennom živote, kde premeny prichádzajú pomaly a sú vysvetliteľné ekonómiou sebeckosti a konkrétnymi podmienkami.

Celý článok


Triedna spoločnosť od jej začiatku až dodnes a budúcnosť človeka

🕔 4.12.2017

Triedna spoločnosť sa začína stvorením človeka a uzatvára sa stvorením Boha.

Celý článok

Stalinisti si nasadzujú antistalinistickú masku

🕔 27.11.2017

Stalinistické a latentne stalinistické skupiny a osoby sa dostávajú do svojej "ľavicovej" fázy. Na výročie 17. novembra zrazu po 30 rokoch objavujú prieskumy verejnej mienky a o tom, že November bol prevrat organizovaný Štb a ukradnutá revolúcia.

Celý článok


Ekonómia sebeckosti

🕔 26.11.2017

Existujú v podstate dve etické pohľady, že ľudia sú egoisti a individualisti alebo že sú nesebeckí anjeli. Ľudia sú sebeckí, ale pre uspokojenie tejto sebeckosti potrebujú druhých, potrebujú byť "nesebeckí".

Celý článok

Keď sa ľudia stávajú Bohovia, a ľudia zvieratá

🕔 25.11.2017

Existencia vládnucej triedy bola doteraz založená najmä na dvoch výhodách a skutočnostiach: na dedičstve a na násilí.

Celý článok


Program ekologickej praxe v súlade s ekonomickosťou a sebeckosťou ľudí

🕔 19.11.2017

Zelené hnutie zlyháva kvôli tomu, že nedokáže skĺbiť boj za ekológiu s ekonomickými záujmami ľudí. Naproti tomu bojuje proti ekonomickosti ako takej, proti automobilom a proti industrializácii.

Celý článok

Otázka moci a prax ekológie

🕔 5.11.2017

V júni tohto roku sa odohral historicky prvý štrajk v podniku vyrábajúcom autá pre Volkswagen, udalosť, ktorá otvára horizont pre možné riešenie imperializmu a ekológie.

Celý článok


Progresívny rast existuje

🕔 3.11.2017

Článok Tomáša Profanta mylne identifikuje hlavnú prekážku vo vybudovaní udržateľnej spoločnosti. Nie je to hospodársky rast, ani industrializácia per se, ale kapitálová akumulácia a nerovnosť v sebeckosti v triednej spoločnosti. Progresívny rast existuje, ale nie je kapitalistický.

Celý článok

Ilúzie o fašizme

🕔 2.11.2017

Vo vládnucej ideológii prevládajú mnohé ilúzie o fašizme. Asi najväčšia z nich je, že fašizmus bol nepozorovaný a nepredvítateľný vstup „totalitných síl“, ktoré si demagógiou získali pracujúce masy na svoju stranu a napokon viedli politiku pre silný štát, „socializmus“ a proti záujmom kapitalistov.

Celý článok


Fašizmus a nemecký štát I.

🕔 31.10.2017

Je rozšírenou predstavou, že liberálnodemokratické štáty sa od konca vojny snažia robiť a robia všetko pre porazenie fašizmu a že medzi komunizmom a fašizmom neexistujú žiadne preferencie. Určite si nikto nepredstavuje, že by ich štáty niekedy kooperovali alebo dokonca pomáhali fašistom v ich terore a zločinoch. Bohužiaľ, skutočnosť je iná.

Celý článok

O pôvode rasizmu, eugeniky a šovinizmu

🕔 29.10.2017

V dnešnej spoločnosti prevláda predstava, že rasizmus a iné reakčné ideológie (tu presvedčenia o nadradenosti a podradenosti) sú nejaké prírodné úkazy alebo náhodné fenomény neznámeho pôvodu, v horšom prípade dôsledok hlúpych más. Malthusova teória a škola, ktorá z neho vznikla, dokazuje opak.

Celý článok


O populizme

🕔 26.10.2017

„Populizmus“ je dnes jeden z tých zaklínacích hesiel, ktoré oponenta hneď presunú do sveta diabla.

Celý článok

Kto môže za návrat fašistov a víťazstvo populistov v Česku?

🕔 24.10.2017

Výsledky parlamentných volieb v Česku sú súčasne vyjadrením principiálne jazykovej podstaty politického boja a falošného, reformistického triedneho vedomia, ktoré v časoch krízy kapitálovej akumulácie nachádza populistické a reakčné vyjadrenia.

Celý článok


Charakter povstaní proti stalinizmu

🕔 22.10.2017

Napriek dnešným antikomunistickým predstavám mali všetky povstania a revolúcie proti stalinizmu proletársky alebo študentský charakter a boli namierené v prvom rade na dosiahnutie politickej demokracie a slobody vrámci plánovaného hospodárstva.

Celý článok

Ekonomické problémy stalinizmu a ich pôvod

🕔 21.10.2017

Minulý režim byrokratickej diktatúry je mylne identifikovaný s marxistickým konceptom komunizmu. V tomto článku ide o to skúmať deformácie stalinistického hospodárstva.

Celý článok


Triedna spoločnosť ako začiatok jazyka, etiky-zákona a náboženstva

🕔 20.10.2017

Exkurz do starovekého Egypta, Grécka a kresťanskej teológie odhaľuje triedny pôvod jazyka, filozofie, etiky a náboženstva.

Celý článok

Kto môže za návrat fašistov v Rakúsku?

🕔 17.10.2017

Najnovšie voľby v Rakúsku potvrdzujú celosvetové ťaženie reakčných a krajnepravicových síl k moci a neschopnosť tých existujúcich ich zastaviť. Podobne ako v Nemecku, vo Francúzsku a v ďalších krajinách sa jedná o najviac pravicový parlament v povojnovej perióde.

Celý článok


Takto vyzerá demokracia

🕔 2.10.2017

Keď štát zabraňuje ľuďom hlasovať v krajinách, ktoré sú slobodným svetom označené ako "totalitné" a "antidemokratické", je to dôkazom ich antidemokratického charakteru. Keď sa to isté či horšie veci dejú v "slobodnom svete", je to obrana demokracie a vlády zákona.

Celý článok

Kráľovstvo a sláva II.

🕔 30.9.2017

Piata kniha od Giorgia Agambena v sérii Homo Sacer, štvrtá chronologicky, sa zaoberá analýzou pôvodu mnohých konceptov v kresťanskej teológii.

Celý článok


Kto môže za návrat fašistov do Nemecka?

🕔 28.9.2017

Po zdrvujúcom výsledku nemeckých volieb, v ktorých prvý krát po Druhej svetovej vojne vstupuje do parlamentu strana s jasnými spojeniami a členmi fašistických organizácií a fašistickej ideológie, prinajlepšom subverzívne krajnepravicová strana, sa začína (väčšinou už ukončil) hon na vinníkov.

Celý článok

Kráľovstvo a sláva I.

🕔 28.9.2017

Piata kniha od Giorgia Agambena v sérii Homo Sacer, štvrtá chronologicky, sa zaoberá analýzou pôvodu mnohých konceptov v kresťanskej teológii.

Celý článok


Pozostatky Auschwitzu. Svedok a archív.

🕔 26.9.2017

Siedma kniha od Giorgia Agambena v sérii Homo Sacer, druhá chronologicky, má ako tému mnohé aspekty nepopísateľnej Shoah, najmä sa zaoberajúc rozšíreným a popredným fenoménom v táboroch, zvaným v Auschwitze "Musulmänner".

Celý článok

Ako by vyzerala komunistická spoločnosť

🕔 24.8.2017

Na úvod treba povedať, že komunizmus nie je minulý režim a nie je to diktatúra strany, avantgardy alebo byrokracie. Komunistická spoločnosť naopak je plne kompatibilná s pluralitnou viacstraníckou demokraciou, práveže ju viac potrebuje, ak má byť hospodárstvo politicky riadené. Komunistická má byť taká spoločnosť, v ktorej bude každému jednotlivcovi garantovaná čo najväčšia sloboda a možnosť kreatívneho rozvoja, v ktorom bude oslobodený od dnešnej úmornej námezdnej práce, rovnako bude oslobodený od útlaku a nedostatku. Súčasne to má byť omnoho demokratickejšia spoločnosť, v ktorej demokracia a politika prenikne a prepletie sa s hospodárstvom, hospodárske rozhodnutia majú byť čo najviac demokraticky riešené, ako to je možné.

Celý článok


Čo je vlastne fašizmus a prečo k nemu opäť smerujeme (ale iným spôsobom)

🕔 23.8.2017

Popri celej spoločenskej diskusii o fašizme sme si nevyjasnili a neodsúhlasili základné pojmy. Aj tí, ktorí definíciu fašizmu ovládajú, ju používajú a chápajú príliš rigidne, alebo sa fašizmus používa ako nadávka. Hlbšia analýza je potrebná, aby sme pochopili, čo to je a kde sa vo vzťahu k nemu dnes nachádzame.

Celý článok

Postfašizmus a militantná demokracia – zlá kombinácia

🕔 21.8.2017

Minulé roky sme zažili rozvoj postfašistických hnutí a režimov, teda reakčných hnutí, ktoré opúšťajú dve hlavné charakteristiky fašistických hnutí a to sú polovojenské jednotky a antidemokratizmus, no zostávajú s podobnými cieľmi a režimy, ktoré rozoberajú liberálnodemokratické inštitúcie zvnútra, pomocou liberálnej demokracie.

Celý článok


Fašistický teror vraždí ďalej. Nesmieme sa pozerať preč.

🕔 14.8.2017

Charlottesville je pripomienka pre našu spoločnosť a pre štátne štruktúry, že zatiaľ čo sa pripravujú na deportáciu moslimov kvôli teroristickým útokom od malej časti z nich, zatiaľ čo sa rozčuľujú a pripravujú nárast represie proti „ľavicovému extrémizmu“, ktorý je zodpovedný za zapálené barikády, neprikladajú dostatočnú pozornosť alebo dokonca ignorujú teroristov vovnútri našej rasistickej spoločnosti.

Celý článok

Ako odreformovať kapitalizmus...

🕔 11.8.2017

Ľavici sa častokrát oprávnene vyčíta, že popri všetkej kritike nemá skutočne presnú predstavu o tom, čím tento systém nahradiť. Nie je však pravda, že nemá žiadnu šajnu.

Celý článok


Senzácia so simuláciou, nie simulácia so senzáciou

🕔 7.8.2017

Nový film od Christophera Nolana, Dunkirk, nedokáže vyriešiť rozpor medzi tým, čím chce byť a tým, čím má byť. Niektorými označený ako jeden z najlepších vojnových filmov a proti tvrdeniam druhých, je práve príliš málo z neho simulácia a príliš veľa z neho klasická ideologická dráma. Obsahuje spoilery.

Celý článok

Nie, nacizmus nebola drogová mánia, ani výplod sexuálneho útlaku, ani „zlo“

🕔 5.8.2017

Už sedemdesiat rokov trápi veľká väčšina ideologického spektra a verejnosti to, čo bol nacizmus, prečo k nemu mohlo dôjsť a či k nemu môže znovu dôjsť. Jediných, ktorých táto otázka netrápi, sú asi nacisti. Nová kniha od Normana Ohlera sa pokúša vysvetliť Hitlerovo správanie a niektoré aspekty nacizmu užívaním drog.

Celý článok


Keď je hádzanie kameňov horšie ako vražda utečencov

🕔 2.8.2017

Počas protestov v Hamburgu viaceré pravicové médiá hovorili o tom, že krajná ľavica je minimálne rovnako hrozná, alebo horšia, než krajná pravica. Ak je tomu tak, potom je obrana pred policajným násilím, resp. napadnutie polície kameňmi horšie než zabíjanie utečencov a cudzincov, čo by len odhaľovalo rasizmus dnešnej spoločnosti a štátnych zložiek.

Celý článok

Keď je demokracia totalitou a totalita demokraciou

🕔 31.7.2017

V dnešnej spoločnosti a vládnucej ideológii je len liberálny parlamentarizmus v kapitalistickom hospodárstve označovaný ako „demokracia“, všetko ostatné je totalita. Ak sa tieto liberálnodemokratické štáty začnú používať proti skupinám s inými a správnejšími chápaniami demokracie „stalinistické“ (otvorená politická represia) a fašistické metódy (zabíjanie), budeme tu mať absurdnú situáciu, kde proti radikálnym demokratom budú používané diktatoriálne metódy a celé to bude znázornené ako boj za „demokraciu“.

Celý článok


Kapitalizmus je zlo

🕔 23.7.2017

Logika dnešného systému je v skutočnosti pesimizmus, cynickosť, oslava chamtivosti a utrpenia a odmietanie dobrého života pre masochistický workoholizmus.

Celý článok

Psychológia a interná ideológia buržoázie

🕔 22.7.2017

Verejnú diskusiu a „trh myšlienok“ v súčasnosti dominujú osobné myšlienky a postoje buržoázie. Napriek tomu, že ich postoje sú legitímne, ako každého iného človeka, ich životná skúsenosť a poznanie je veľmi odlišné od skúsenosti a poznania „normálnych“ ľudí. Ich životné prostredie je častokrát na svety ďaleko od prostredia, v ktorom žijú tí druhí. Preto je nutné vytvoriť proporcionálnu rovnosť medzi myšlienkami pracujúcich a buržoázie, no najmä poukázať na to, že niečo také ako myšlienky buržoázie existujú a že svet sa nekončí na hranici ich vily.

Celý článok


Klamstvo o plnej ochrane ľudských práv

🕔 17.7.2017

Jednou z hlavných oslavných výkrikov, ktoré liberálna demokracia prisudzuje len sebe a z ktorej vyvodzuje svoju nadradenosť a benevolenciu, je ochrana ľudských práv. Od začiatku republikánskeho zriadenia sú ale ľudské práva ochraňované len vo verejnom priestore pred zásahom štátu, nie v súkromnom priestore, vo vzťahoch medzi občanmi.

Celý článok

Klamstvo o rovnom práve na spravodlivý súdny proces

🕔 15.7.2017

Triedne nerovné vzťahy ovplyvňujú a dostávajú sa do každej oblasti života, pretože nežijeme vo viacerých životoch a realitách, ale jednej. V právnych vzťahoch medzi občanmi sa triedna nerovnosť ukazuje rovnako, alebo viac, než v ostatných.

Celý článok


Propaganda našej doby: Hamburg

🕔 13.7.2017

Kapitalistické médiá stupňujú svoju protiľavicovú kampaň a začínajú otvorene volať po represii proti „ľavicovým extrémistom“, pričom hovoria, že sú ako nacisti alebo „možno horší“. Materiál pre ňu im poskytli incidenty v Hamburgu, keď došlo k zapáleniu niekoľkých civilných áut a vyrabovaniu jedného obchodu.

Celý článok

Štátna represia a ochrana demokracie

🕔 3.7.2017

Raz za čas sa ukazuje postoj príslušníkov represívneho aparátu k zákonu. Narozdiel od predstáv sú asi jediní, ktorí nemajú pred ním žiadny rešpekt, lebo ho považujú ako svoj majetok a jedni z mála vedia, že zákon bez výkonu nemá žiadnu hodnotu a je len kus papiera.

Celý článok


Klamstvo o rovnosti slobody prejavu

🕔 1.7.2017

Jedna z hlavných hrdostí liberálnej demokracie, ktoré vystavuje a vykrikuje, keď je konfrontovaná s diktatúrami, je sloboda prejavu. Ako to je ale s tým, kto smie hovoriť, kto dostane priestor a čo sa povie?

Celý článok

Politická korektnosť na príklade sionizmu a „nového antisemitizmu“

🕔 27.6.2017

Koncept nového antisemitizmu napriek tomu, že má kus pravdy, je používaný k umlčaniu legitímnej kritiky Izraelu a opozícii voči existencii Izraela a je to príklad politickej korektnosti, v ktorom dochádza antirasistickými argumentami k nepotrebnej tvorbe neslobodnej atmosféry pre diskusiu.

Celý článok


Postfašizmus, rôzne typy fašizmu a liberálne pokrytectvo

🕔 25.6.2017

Nová krajná pravica, ktorá dokáže dosiahnuť svoje ciele a dostať sa do vlády bez toho, že by vykrikovala svoje pravé úmysly a ktorá dokáže dekonštruovať základné práva bez toho, že by siahla k dekonštrukcii parlamentarizmu, sa stáva mainstreamom a súčasne sa prepája s povojnovým liberalizmom v strategickom spojenectve proti ľavici.

Celý článok

Antidemokratický liberalizmus

🕔 23.6.2017

Súčasný ústavný poriadok vznikol s jednoznačným úmyslom, aby bol obnovovaný a mohol byť zmenený, a prezentovaný bol ako vyjadrenie vôle ľudu, na druhej strane bol v detailoch postavený tak, aby explicitne obhajoval určité triedne záujmy a zabraňoval demokracii.

Celý článok


Klamstvo o rovnosti šancí vo voľbách

🕔 20.6.2017

Základom povojnovej modifikácie liberalizmu, ktorá z neho spravila politiku a ideológiu nespoznateľnú s liberalizmom 19. storočia, je garancia dôstojnosti a rovnosti šancí.

Celý článok

Buržoázia je skvelá

🕔 15.6.2017

Vzhľadom na zástupy ľudí, ktorých traumatické skúsenosti boli triggerované použitím slova „buržoázia“, chcem súčasne slúžiť ako pomocník, ktorý umožní jednak buržoázii používať vlastné meno bez toho, aby sa zaň musela hanbiť a inak ho ostatným okrem buržoázii umožní používať bez toho, aby ho používali len ako nadávku a ako nenávistné označenie podobné „židoboľševikovi“ a „kulakovi“.

Celý článok


Slobodná spoločnosť a jej nepriatelia

🕔 14.6.2017

Liberálna ideológia je v prvom rade charakterizovaná dvoma vlastnosťami: Seba samú nevidí ako ideológiu a každého, kto s jej základnými princípmi, nominálnmi či reálnymi nesúhlasí, vidí ako nepriateľa „slobody a demokracie“.

Celý článok

Centristickí Liberálni Demokrati sú vinní za ďalšie víťazstvo populistov

🕔 9.6.2017

Po disciplinárnej akcii stredu proti ľavicovým voličov, ktorí odmietli voliť pravicového kandidáta Macrona oproti Le Penovej tu máme rovnakú situáciu, v ktorej narozdiel od prípadu Macrona stredoví voliči zavinili víťazstvo populistickej Mayovej, ktorá z oportunizmu koketuje s reakčnými a rasistickými pozíciami.

Celý článok


Keď sa z liberálov stávajú reakční sympatizanti

🕔 8.6.2017

Keď ide o to, zostať vo vláda a dosiahnuť politické ciele, sú stredopravé strany ochotné oslovovať rasistických voličov rasistickými argumentami a byť oportunistickí voči reakčným pozíciám.

Celý článok

Stalinizmus, nacizmus a násilie

🕔 3.6.2017

V diskusii o genocídach a masových vraždách je niekedy potrebné a produktívne na chvíľu začať s predpokladom, že každý normálny človek ich odsudzuje, a analyzovať ich objektívne a ako to je možné, bez emócií.

Celý článok


Charakter stalinizmu II.

🕔 28.5.2017

Ďalším aspektom trockistickej teórie stalinizmu je, že zdôrazňuje jeho kontrarevolučný charakter, ktorý sa prejavuje v mnohých podobách.

Celý článok

Charakter stalinizmu I.

🕔 27.5.2017

Stalinizmus, teda reálne hnutie, skrývajúce sa celé storočie za slová socializmu, komunizmu a emancipačnej teórie marxizmu, a reálne existujúce diktatúry, ktoré splodil, je najväčší dôvod pre zlyhanie komunistického hnutia v 20. storočí a prežitie kapitalistickej spoločnosti.

Celý článok


Demokracia a liberalizmus

🕔 21.5.2017

Rozšírenou mylnou predstavou je, že liberalizmus bol od začiatku svojej existencie a v dejinách svojej praktickej politiky avantgardou demokracie a presadzoval rozširovanie občianskych práv na každom kroku.

Celý článok

Diagnóza novej pravice: Kurz a Mayová

🕔 19.5.2017

Tradičné pravicové strany, ktoré boli doteraz považované za stredopravé, ukazujú svoje vnútorné tendencie kapitalistického oportunizmu tým, že preberajú rétoriku a politiku krajnej pravice a/alebo s ňou vstupujú do vládnych koalícií. Články o tom, ako sa z nich stávajú „populisti“, podporovatelia „fašistov“, či ohrozenie pre demokraciu, samozrejme v kapitalistických médiách nevychádzajú.

Celý článok


Diagnóza nového centrizmu: Macron

🕔 13.5.2017

Triedna spoločnosť, dnes stelesnená v kapitalizme, a jej systém triednej nadvlády vstupuje do novej doby: do doby, ktorá zatiaľ nemá názov, ako každá v okamihu jej vývoja, po neoliberalizme a sociálnej demokracie.

Celý článok

Kapitalisti ako prezidenti

🕔 7.5.2017

Fraška demokracie a zastupovania sa odhaľuje, odkladá svoju masku. Vládnuca trieda si prestáva kupovať hercov pre svoju agendu, namiesto toho, ju presadzuje sama a bezprostredne.

Celý článok


Kraj a stred politického spektra

🕔 6.5.2017

Najrozšírenejšou koncepciou politického spektra v poslednom pol storočí je dobrý a umiernený stred s extrémnymi krajmi.

Celý článok

Nedorozumenia o a kritika komunizmu

🕔 5.5.2017

Základné nedorozumenie, ktoré pri diskusii o komunizme vzniká, je, že sa takmer výlučne pod týmto pojmom myslí minulý režim, ktorý nebol ani len vládnucou nomenklatúrou označený za komunistický a inak stalinistické hnutie a jeho strany, najmä ak ide o ZSSR a Čínu. Používa sa teda takmer len ako synonymum pre stalinizmus.

Celý článok


Reakcia na komentár p. Morvaya „Extrémistov volia tí, čo sa boja. A je im jedno, či sú praví, alebo ľaví.“

🕔 29.4.2017

Ďalší príklad extrémnej centristickej demagogickej kampane proti ľavici. Slovenské kapitalistické médiá prevzali kvóty na protiľavicové články od svojich západných kapitalistických bratov.

Celý článok

O triednom šovinizme

🕔 29.4.2017

Podobne, ako v prípade triednej nenávisti, vládnuca liberálna ideológia kritizuje existenciu triedneho šovinizmu len z jednej strany, ignoruje jeho pôvod a viní zaň jeho obete.

Celý článok


Jedna televízna debata od iného Francúzska

🕔 25.4.2017

Po prekvapujúcom úspechu Melénchona v oboch hlavných televíznych debatách došlo k zrušeniu tej poslednej pred prvým kolom. Dnes nás znova delí jedna debata od druhého kola. Opakuje sa rok 2002 a minuloročné americké a rakúske voľby, proti sebe stojí pravica a pravica.

Celý článok

Reakcia na komentár Michala Havrana "Hnedo-červený odtieň francúzskych volieb"

🕔 20.4.2017

Komentár Michala Havrana k Melénchonovi je pravdepodobne to najlepšie z komickej absurdity antikomunizmu a konceptu demokratických a nedemokratických síl americkej ambasády.

Celý článok


Samovražda sociálnej demokracie pokračuje alebo je Melenchon šovinista?

🕔 19.4.2017

Okrem investičného bankára Macrona, kapitalistickými médiami vynášaný do nebies ako záchranca Európy, je ďalšia rastúca hviezda jediný ľavicový kandidát so šancami na úspech, Jean-Luc Melénchon.

Celý článok

Komentár k protikorupčnému pochodu

🕔 19.4.2017

Pochodovali sme proti korupcii alebo proti nejakej parlamentnej strane? Komentáre o sympatii voči Smeru budem ignorovať.

Celý článok


Reakcia na komentár p. Gálisa "Ľavý extrém je v mnohom podobný pravému"

🕔 16.4.2017

Ak si máme dávať na niečo pozor, tak to je najmä centristická propaganda kapitalistických médií, ktorá naberá absurdné rozmery, ak ide o boj s ľavicou. Posledný komentár Denníka N je príklad typického cvičenia v zavádzaní, dezinformácii, mizreprezentácii a klamaní.

Celý článok

Postfašizmus ako bezprostredný potenciál republikánskej ústavy

🕔 13.4.2017

Fašizmus, ak sa nejako chápe a znázorňuje, tak ako niečo cudzie liberálnej demokracii a celému osvietenstvu, ako vírus, nákaza, ktorá prichádza zvonku a ktorá celý tento právnický poriadok prevracia na ruby.

Celý článok


Pôvod moderného fašizmu a krajná pravica dnes

🕔 11.4.2017

Mussolini platí vo všeobecnosti ako zakladateľ fašizmu. Vo svetle skutočnosti, že sa ale fašistickým nazývajú hnutia a režimy, ktoré nespĺňali všetky charakteristiky talianskeho fašizmu alebo boli v niečom odlišné, je nutné prve určiť, čo naozaj fašizmus je a čo presne týmto pojmom označujeme.

Celý článok

Pôvod fašizmu: Genealógia rasizmu

🕔 7.4.2017

Takmer neznámym faktom zostáva, že koncept rasy a s ním spojená nenávisť proti ľuďom „menejcenných rás“ je dielo a produkt novoveku a konkrétnych podmienok a vývinu.

Celý článok


Pôvod fašizmu: triedny šovinizmus ako prvý šovinizmus

🕔 2.4.2017

Dnešný svet sa zdá byť ako nikdy predtým zamorený chorobou predsudkov. Nenávisť, presvedčenie o menejcennosti a túžba druhých utláčať, či to je kvôli ich rodu, farby pleti, náboženstva alebo etnickej príslušnosti je na každom rohu, v každej krajine.

Celý článok

Triedna spoločnosť a liberálne princípy

🕔 30.3.2017

Proti zvyčajným predstavám, v srdci republikánskeho poriadku, ktorý v posledných dvoch storočiach dosiahol hegemóniu vo svete, existuje vnútorný rozpor a boj medzi jednak ľudskými a občianskymi právami, inak suverenitou a základnými právami, no najmä medzi triednou podstatou spoločnosti v ktorej žijeme a nominálnou rovnosťou právneho poriadku.

Celý článok


24 rokov po masakri v Sabre a Šatile alebo o antisionizme a antisemitizme

🕔 25.3.2017

Pred takmer tromi desaťročiami falangisti v Libanone zabili 762 až 3.500 libanonských šiítskych civilistov v Sabre a Šatile, pred očami izraelských ozbrojených síl. Symbolická úvaha o nenávisti. Alebo prečo je antisionizmus jediná pozícia, schopná prekonať a konzekventne ukončiť antisemitizmus a iné vzťahy útlaku.

Celý článok

Francúzska revolúcia 94-99

🕔 18.3.2017

Obdobie od roku 1794 sa nieslo v duchu pokračujúcej reakcie proti ľavicovým prúdom a obrane proti monarchistom, čo viedlo napokon k diktatúre prvého konzula a k cisárstvu.

Celý článok


Anti-intelektualizmus ako triedna nenávisť

🕔 16.3.2017

Anti-intelektualizmus, alebo nenávisť, opovrhovanie či šovinizmus voči inteligencii je jedným z najrozšírenejších javov v západných kapitalistických spoločnostiach, ktorý prekonáva kultúrne, časové a inštitucionálne hranice.

Celý článok

Francúzska revolúcia 91-93

🕔 14.3.2017

Nasledujúce roky tvorili obdobie eskalácie a radikalizácie revolučných požiadavok a triedneho boja, nesúc Francúzsko od monarchie skoro až k prvému sociálnedemokratickému štátu.

Celý článok


Vyhlásenie k antifašistickej mobilizácii v Bratislave

🕔 11.3.2017

Vzhľadom na početné reakcie a nepochopenia skutočnosti, že účastníci na demonštrácii proti fašizmu využili priestor a svoje občianske právo k vyjadreniu presvedčenia, že efektívny antifašizmus sa musí pozerať na príčiny jeho vzostupu a teda na štrukturálne chyby a nespravodlivosť kapitalistického poriadku, uverejňujem neprednesenú reč, ktorá možno pomôže objasniť argumentáciu a dôvody takéhoto konania.

Celý článok

Zákon proti extrémizmu

🕔 5.3.2017

Zákon proti extrémizmu, presnejšie paragrafy 421 až 425 Trestného zákona, sú presný príklad zákona, ktorý neplatí, ale je platný. Je to zákon, ktorý nemôže platiť, lebo by jeho reálne umocňovanie podľa presného výkladu žiadalo uvaliť do ilegality či exkludovať z politického boja väčšinu obyvateľstva.

Celý článok


Francúzska revolúcia 89-91

🕔 1.3.2017

Zatiaľ čo samotná revolúcia z roku 1789 bola spontánnym povstaním štvrtého stavu, buržoázia sa počas nasledujúcich dvoch rokov snažila presadiť kompromis konštitučnej monarchie.

Celý článok

Francúzska revolúcia: predohra

🕔 21.2.2017

Francúzska revolúcia bola napriek najnovším interpretáciám triednou revolúciou, vyvrcholením niekoľko storočí hospodárskeho vývoja, novej vzostupujúcej triedy, starej triedy neschopnej a tvrdohlavo zostávajúcej v starých cestách, pričom bola možná a odohrala sa len vďaka veľkej väčšiny obyvateľstva, utlačovanej triedy, ktorej čas ešte, napriek pohybom do toho smeru, neprišiel.

Celý článok


Výnimočný stav

🕔 19.2.2017

Počas posledných sto rokov sa stáva čoraz viac zvyčajné zvolávanie výnimočného stavu a používanie stavu núdze k suverénnym štátnym rozhodnutiam.

Celý článok

O anómii zákona

🕔 16.2.2017

Pokračujúc v štrukturalistickej a dekonštruktívnej tradícii, Giorgio Agamben pripisuje zákonu podobné kvality ako jazyku, najmä jeho neoddeliteľnú dvojitú podstatu a platnosti v priestore, v ktorom zákon neplatí.

Celý článok


Ešte raz o pokrytectve liberálov

🕔 13.2.2017

Doterajšia reakcia častí vrstvy profesionálov stredového prúdu a vlastníckej triedy na krajnú pravicu odhaľuje dlho existujúcu stranícku tendenciu v klasickom a modernom liberalizme a jej znepokujujúce sympatie pre „pravicový extrémizmus“.

Celý článok

O kultúre

🕔 9.2.2017

Dokumentárny film od Mira Rema ponúka najmä jasný a ostrý prierez do ilúzie a priemyslu mediálnej výroby v trhovom hospodárstve.

Celý článok


Fašisti, vojna a demokracia

🕔 6.2.2017

Should you punch a Nazi? a iné morálne dilemy moderného človeka.

Celý článok

O perspektívnosti a sociálnej tvorbe poznania

🕔 5.2.2017

V súvislosti s dnešným politickým vývojom v západnom svete sa znova po sto rokoch objavuje otázka „Ako je možné, že na tú istú udalosť, na ten istý svet majú rozdielne skupiny úplne odlišné názory a presvedčenia?“.

Celý článok


Prázdne paláce

🕔 27.1.2017

Paláce sú prázdne, zatiaľ čo ľudia umierajú na ulici.

Celý článok

Rozbité okná

🕔 21.1.2017

Zatiaľ čo krokovým tempom blázon vstupoval do domu, v ktorom býva najmocnejší človek západného sveta, ľudia sa rozčuľovali nad rozbitým oknom, zapálenou limuzínou a odsudzovali násilné protesty.

Celý článok


They Live ako antonym We Can

🕔 14.1.2017

Filmu od Johna Carpentera sa vyčítajú rasistické a antisemitské podtóny. Ja sa snažím predstaviť lepšiu interpretáciu.

Celý článok

Za konšpiračné teórie

🕔 7.1.2017

Konšpiračná teória sa stáva podobne ako iné pojmy zaklínadlom, s vysoko ideologickým obsahom a politickým účelom. Čo rôzne skupiny nazývajú konšpiračnými teóriami, avšak nie sú tak ďaleko od poznania ako sa zvykne hovoriť.

Celý článok


Právo na súkromie umiera alebo Boh sa narodil

🕔 1.1.2017

Podstatou ľudského kontaktu a života je jeho časová a miestna efemeralita, prítomnosť, ktorá nám neustále uteká, neuchopiteľná, a nemožnosť byť všade naraz a tieto kontakty zaznamenávať. Nedávny vývoj v oblasti masového sledovania smeruje ale k vymazaniu tejto základnej charakteristiky ľudského života, k úplnému zrušeniu súkromia, kedy každá komunikácia, každá ľudská udalosť bude zaznamenaná a pod dohľadom "Veľkého Druhého".

Celý článok

Erdoganove imperialistické sny a svetlo nádeje

🕔 30.12.2016

Už nejaký ten čas existovali opodstatnené obavy o rétorike bývalého tureckého premiéra a dnes prezidenta a jeho úmysloch doma a v regióne. S najnovším vývojom dochádza k realizácii týchto obáv, k uskutočneniu jeho úmyslov v situácii, v ktorej ho také veci ako demokratické inštitúcie nemôžu brzdiť.

Celý článok


Najnovšia dráma

🕔 20.12.2016

Reakcia na podanie žaloby o ochranu osobnosti Richarda Sulíka.

Celý článok

Prípad Kambodže a Východného Timoru

🕔 16.12.2016

Prípady týchto dvoch, jedných z najhorších genocíd od Holokaustu, ukazujú napriek populárnemu chápaniu, ako ďaleko súčasné médiá zachádzajú do hlbín propagandy, porovnateľných k časom stalinistickej cenzúry, aby prezentovali svoj pomýlený obraz na svet do verejnosti a že neoperujú inak než štátna propaganda v časoch totality.

Celý článok


O terorizme

🕔 11.12.2016

Jazyk je základom ľudského života, spoločnosti a môže byť tiež jednou z najväčších zbraní, a ak máte potrebné zdroje a viete rozhodnúť, ako sa ľudia o čom rozprávajú, aké pojmy používate, viete aj rozhodnúť o tom, ako rozmýšľajú. Jazyk je praktické vedomie, existujúce len v spoločnosti a len vtedy, ak existuje aj pre druhého.

Celý článok

O americkom imperializme

🕔 10.12.2016

Predtým, než si poviete, kremeľská propaganda, skúste sa pozrieť na argumenty a fakty, ktoré sa pokúsim predstaviť. Predmet pozorovania je súčasný svet, čas Studenej vojny a „konca dejín“ a otázka je, či môžeme tak ľahko tvrdiť, že už nežijeme v ére ríší a imperializme.

Celý článok


Predpoveď pre Progresívne Slovensko

🕔 8.12.2016

Ako už aj pravicoví komentátori upozornili, slová „progresívne“ a „progresivizmus“ sú jednými z tých lepkavých, hmlistých pojmov, pri ktorých sa má v človeku vytvoriť taký dobrý pocit v bruchu a srdci, bez toho, aby vedel prečo a o čom je vlastne reč, hlavne že to má pozitívnu konotáciu. Vo svojej podstate to nie je o nič viac ako afektívny a estetický argument bez racionálneho opodstatnenia. Progresivizmus hlavne ako ideologický smer vôbec neexistuje a viac ako niečo iné to je len slovo, ktoré si jednotlivé ideologické smery pre seba privlastnili, aby sami seba označili ako „pokrokových“, tým, ktorým „patrí budúcnosť“, pričom tí iní sú tí „z minulosti“ a z „iného storočia“.

Celý článok

Štyri budúcnosti

🕔 6.12.2016

Svet stojí na rozhraní, naskytajú sa štyri cesty, ktorými sa môže vydať. Tento článok je zhrnutie a súčasne komentár knihy od Petera Frasea, Four Futures.

Celý článok


Obhajoba novinárov a kritika vlastníkov

🕔 3.12.2016

Tento článok obsahuje špekulácie a niektoré tvrdenia v ňom sú nepodložené. Ak by boli podložené, dnešná spoločnosť by inak vyzerala.

Celý článok

30 rokov čoho?

🕔 18.11.2016

Sloboda a demokracia. Kapitalizmus. Nová totalita. To sú možnosti, ktoré sa nám naskytajú a nám ponúkajú rôzne skupiny.

Celý článok


O extrémizme a štátnej bezpečnosti

🕔 17.11.2016

V súčasnosti existuje pevné ideologické presvedčenie v štátnych štruktúrach a podporných inštitúciách triednej spoločnosti, že štátne bezpečnostné organizácie tu sú na to a tak väčšinou aj konajú, aby ochránili „slobodnú a demokratickú spoločnosť“ pred „extrémistickými“ ideológiami.

Celý článok

Trump – kapitál je mŕtvy, nech žije kapitál

🕔 14.11.2016

Šok miliónov, plačúca Miley Cyrus, portál denníka N v „technických problémoch“. Nebolo by podľa mňa precenením, nazvať súčasný stav, v ktorom sa vládnuca trieda nachádza, ako paniku a bezradnosť.

Celý článok


Turecko sa stáva fašistickou diktatúrou

🕔 12.11.2016

Fašizmus sa dnes ako pojem používa častokrát príliš liberálne, označujú sa ním ľudia, hnutia a krajiny, ktoré nemajú skutočne tie podobnosti a kritériá, ktoré by spĺňali ich zaradiť k fašizmu. Čo sa týka Erdogana a AKP, veci sa čoraz viac vyvývajú do smeru, v ktorom naozaj nemožno už hovoriť ani o autoritatívnej demokracii, ale o plnej dekonštrukcii demokratických a základných republikánskych štruktúr.

Celý článok

Príklad PSOE

🕔 30.10.2016

Včera sa poslanci Cortes Generales v klube Španielskej socialistickej strany pracujúcich zdržali hlasovania pri investitúre novej vlády a tým v podstate umožnili Rajoyovi ďalšie štyri roky kradnutia, regresívneho prerozdeľovania bohatstva a austerity. Na tejto udalosti možno sledovať zavŕšenie ságy a tragédie, ktorá je symbolická pre politický a hospodársky vývoj posledných štyridsiatich rokov.

Celý článok


Zem patrí všetkým ľuďom

🕔 13.10.2016

Tvrdia to všetky náboženstvá, zem je dar, stromy, potrava, na ktorej rastie, suroviny, ktoré používame, stroje, ktorými sme sa oslobodili od ťažkej roboty a chudoby, domy, v ktorých bývame, no napriek tomu, naša zem nepatrí všetkým.

Celý článok

Argumenty pre a proti priamej demokracii

🕔 12.10.2016

Posledný rok, presnejšie už len posledných šesť mesiacov bolo akoby dôkazom pre všetkých klasických liberálov a iných ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že ľudia nedozreli, inak povedané, antidemokratov, že otváranie dverí smerom k demokracii je zlá cesta.

Celý článok


Žijeme v demokracii?

🕔 10.10.2016

Demokracia je dnes tak často používaný pojem a argument pre ospravedlnenie aj tých najhorších činov, že by podľa mňa bolo dôležité sa pozrieť na to, čo by sme si mali vlastne pod ňou predstaviť.

Celý článok

Moderný liberalizmus a dôvody krízy liberálnej demokracie

🕔 10.10.2016

Liberálna demokracia v súčasnej podobe, napriek vymieňajúcim sa politickým stranám vo vláde a v určovaní legislatívy, pomerne konzistentne sleduje politiku moderného liberalizmu v kombinácii s politickým realizmom.

Celý článok


Nový mainstream - centrizmus a jeho hrozby

🕔 8.10.2016

Začína sa usadzovať nový centrizmus ako arbitrárne vybraný konsenzus mienkotvorných médií, ktoré chcú vytvoriť atraktívnu alternatívu kapitalizmu pre súčasnú mladú generáciu odchovanú na sociálnej demokracii, falošnom blahobyte globalizácie a ktorí takmer univerzálne odmietajú sociálne konzervatívne a a fiškálne klasicky liberálne politické postoje.

Celý článok

...a prečo je klasický liberalizmus (relatívne) blízky fašizmu

🕔 7.10.2016

Teória podkovy tvrdí, že politické špektrum je tvarované ako podkova, že krajná ľavica a krajná pravica zdieľajú viac spoločného medzi sebou, než zdieľajú so stredom a že stredová politika je najlepšia politika, lebo je založená na kompromisoch a každý je šťastný. Tento blog má za cieľ ukázať, že stred nie je vzdialenejší od krajnej pravice viac než je krajná ľavica.

Celý článok


Že vraj nacizmus nevznikol z osvietenstva

🕔 6.10.2016

Napriek tomu, že rasová teória nacizmu a autoritatívnosť a totalita fašizmu, sú všeobecne známe koncepty, je podľa mňa nutné ešte objasniť, čo v skutočnosti ich obsah a pôvody sú.

Celý článok

Pôvody rasizmu a šovinizmu na Slovensku

🕔 6.10.2016

Napriek tomu, že sa o tom nikto nechce rozprávať, rasizmus a šovinizmus je na Slovensku zakorenený a všeobecne rozšírený pohľad na svet, "názor" ak ste uberliberál, pravdepodobne najväčší menšinový politický prúd.

Celý článok


Sloboda a voľba dnešnej spoločnosti

🕔 27.9.2016

Trump alebo Clintonová: toto je voľba, ktorú v najdôležitejšej krajine sveta majú jej obyvatelia s občianstvom.

Celý článok

168 rokov po Komunistickom manifeste

🕔 24.9.2016

Dejiny sa zdajú byť ako fantázie a rozprávky. Fotografie spred 50 rokoch, spred 100 rokov sú avšak viac než maľby len úsekom v živote ľudí, ktorí sú dnes mŕtvi. Omnoho zmysluplnejšie je pri čítaní a študovaní dejín si ich predstaviť ako neprirodzene zachytené momenty v čase života, predstaviť si pohyb a aktualitu, ktorá tam vtedy bola.

Celý článok


Sýria smeruje k otvorenému konfliktu západu a východu

🕔 18.9.2016

Tureckí a americkí vojaci pred dvoma dňami spustili ofenzívu na Al-Bab a Kuweires, odkiaľ pár kilometrov na západ sa nachádzajú ruskí vojenskí poradcovia.

Celý článok

Bratislavský summit - koniec liberálnej demokracie

🕔 16.9.2016

Bezpečnosť, ochrana, násilie, hranice, prosperita (pre koho?)

Celý článok


Milí intervencionalisti, počúvajte aspoň svojich

🕔 14.9.2016

Otvorený list všetkým neokonzervatívcom, liberálnym internacionalistom a zástancom "tvrdej ruky" proti terorizmu (čo už dnes je aj "socialistická" vláda vo Francúzsku).

Celý článok

Zločiny neokonzervativizmu a zločiny "komunizmu"

🕔 9.9.2016

Joachim Gauck, nemecký prezident, budúci prezident a bývalí ôsmi prezidenti USA (35. - 37. a 40. -43.), prezidenti a šéfovia vlád Japonska, Južnej Kórei, Španielska, mnohých bývalých krajín Východného bloku sa hlásia k morálnemu antikomunizmu (demokratickému internacionalizmu) a/alebo neokonzervatizmu spolu alebo bez vojenskej a ekonomickej intervencie. Tvrdia, že komunizmus si vyžiadal rovnako alebo viac obetí než nacizmus, a preto by malo byť s ním rovnako nakladané. Mali by byť podporované zvrhnutia vlád vo svete a zakázaní a prenasledovaní domáci komunisti a iné nebezpečné živly.

Celý článok


O LGBTQ hnutí

🕔 7.8.2016

V posledných rokoch sa v slovenskom priestor a na západe začína alebo sa úplne presadilo liberálne alebo konzervatívne chápanie boja za rovnocennosť a oslobodenie LGBTQ ľudí a tiež taká interpretácia dejín tohto hnutia.

Celý článok

Skutočná hrozba terorizmu

🕔 2.8.2016

V dnešnej global village a internete vecí je možné dozvedieť sa o hocijakej senzácii a spektakli v priebehu pár sekúnd, a preto v spojení s médiami založenými na zisku a nevedeckým myslením obyvateľstva sa začína usadzovať kultúra násilia, túžba po nej a profite z nej.

Celý článok


O nerovnosti zaobchádzania medzi krajnou pravicou a krajnou ľavicou

🕔 19.4.2016

Skutočnosť, že krajná ľavica je dnes až na výnimky skoro v každej krajine vnímaná ako rovnako nebezpečná ako neofašizmus alebo neonacizmus je dôsledkom pokračujúcej snahy tieto smery nespravodlivo charakterizovať a tak politicky diskvalifkovať alebo len nedorozumenia.

Celý článok

O politickej korektnosti a skutočnom obmedzovaní slobody prejavu a politickej plurality

🕔 17.4.2016

K pochopeniu tohto aktuálneho zaklínadla je potrebná jeho historická dekonštrukcia.

Celý článok


Reakcia na pravicu

🕔 30.3.2016

Pravica má dlhé dejiny používania zjednodušenej logiky, dezinformácie a osobných útokov. Diskusia o terorizme je dalšou kapitolou týchto praktík, ktoré akoby nemajú konca kraja.

Celý článok

Právo na azyl umiera

🕔 23.3.2016

Ako liberálna demokracia umiera (s potleskom) alebo ako sme ju nikdy nechceli

Celý článok


Bernie Sanders – koniec americkej výnimočnosti?

🕔 9.3.2016

Aj keď sa samozvaný socialista židovského pôvodu nestane kandidátom Demokratickej strany a v súboji s Donaldom Trumpom prezidentom USA, jeho kandidatúra s prekvapivou popularitou a podporou ukončila absenciu socializmu a ľavicovej ideológie v mainstreamovom politickom diškurze v USA.

Celý článok

Prečo je Smer pravicová až krajnepravicová strana

🕔 6.3.2016

Keď sa človek prenesie cez názov sociálna demokracia, rétoriku posledných desiatich rokov a pozrie sa na slogany, zákony a politické pozície, zistí, že Smer sa omnoho viac podobá na Švédskych Demokratov a Stranu Fínov, než na francúzskych, nemeckých alebo rakúskych socialistov.

Celý článok