Vox bloguli: Matej Novotný

To najlepšie z blogov od Matej Novotný


Nový zákon o Verejnom obstarávaní a eurofondy

🕔 19.4.2016

Tento blog je venovaný vybraným častiam nového zákona o verejnom obstarávaní - 343/2015 Z. z., účinný od 18.04.2016.

Celý článok

Keď vyprchá prvotné nadšenie ..

🕔 7.9.2015

Aktuálne programové obdobie Európskej únie 2014 – 2020 predstavuje širokú škálu možností čerpania nevratných finančných príspevkov čiže Eurofondov. Pre štrukturálne fondy a kohézny fond Európskej Únie bude spolu prerozdelená suma až 14,7 miliárd Eur. Silné zastúpenie prestavuje aj podpora výskumu a inovácii prostredníctvom nového rámcového programu Horizont 2020 , v rámci ktorého je alokovaná suma ďalších 77 028,3 […]

Celý článok