Vox bloguli: Martin Császár

To najlepšie z blogov od Martin Császár


Finančná mágia… a prémiové investičné rozhodnutie

🕔 11.2.2016

Na žiadosť čitateľov sa s článkami pod názvom "Finančná mágia..." pozrieme na najzaujímavejšie skúsenosti a situácie z mojej praxe. UPOZORNENIE: Opísané situácie nenahrádzajú kvalifikované služby finančného sprostredkovania a s tým súvisiace poradenstvo na základe a v medziach príslušných právnych noriem. Opísané situácie vychádzajú z individuálnych/jedinečných majetkových pomerov a skúseností človeka, nemusia sa preto zhodovať s Vašimi. Tento blog je názorom autora a realizácia slobody prejavu garantovaná Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými normami, ktorými je Slovenská republika viazaná. Tento blog preto nie je ani oficiálnym stanoviskom, či iným obdobným vyhlásením.

Celý článok

Som investor alebo čo ste možno nevedeli

🕔 2.9.2015

Téma investovania sa stáva čoraz viac aktuálnejšou. Každý, kto má rád svoje peniaze, ich necháva pracovať pre seba a hľadá rôzne investičné príležitosti na trhu. Záujemca sa však neraz stretáva s nie presnými informáciami od rôznych “finančných profesionálov”, ktorých životné poslanie je byť čo najkomplexnejším odborníkom v oblasti finančného všetkotiviemsprostredkovať poradenstva. V prípade investovania majetku potom klient trpí najmä […]

Celý článok


Majiteľ alebo veriteľ?

🕔 4.5.2015

Majiteľ alebo veriteľ? Myslíte si, že je táto otázka dôležitá? Pri zhodnocovaní peňazí určite áno. Na stretnutiach so záujemcami o lepšie zhodnotenie svojho majetku sa mi však často stáva, že túto otázku nielenže neriešia, ale ani nevedia, prečo by mali riešiť. Nie je totiž jedno, či peniaze pracujú pre nás alebo pre niekoho iného.   […]

Celý článok