Vox bloguli: Maroš Volovár

To najlepšie z blogov od Maroš Volovár


Iná slovenčina

🕔 2.2.2015

V priebehu minulého storočia nastala v našom kultúrnom povedomí jedna nenápadná katastrôfka. Výskum jazykovedcov prešovskej univerzity v 90-ych rokoch doložil, že kým aktívni užívatelia slovenských nárečí disponujú i spontánnym vedomím svojej jazykovej slovenskosti, respondenti, ktorí sa nárečí stránia, ich ani nepovažujú za slovenské či „čisto“ slovenské. Paradoxne, v druhej názorovej skupine prevládajú občania s vyšším vzdelaním. Nuž, také sme si navarili... Jednu našu zahraničnú diaspóru však daný vývoj oberá o šancu na vyriešenie jej spletitej identity.

Celý článok