Vox bloguli: Lenka Bachratá

To najlepšie z blogov od Lenka Bachratá


Zbrojné preukazy – diery vo vystavovaní spôsobilosti z pohľadu lekára

🕔 29.3.2016

Napriek snahám o zdokonalenie legislatívy je treba konštatovať, že v systéme priznávania spôsobilosti na držanie strelnej zbrane najmä z hľadiska zdravotnej a psychickej spôsobilosti sú diery.

Celý článok

Môžu lekári zvýšiť kvalitu zdravotnej starostlivosti?

🕔 4.6.2015

Táto otázka sa vynorila v súvislosti s nedávnou masovou výpoveďou zmlúv súkromných ambulantných lekárov zdravotnej poisťovni Dôvera. Tá totiž navrhla (miesto požadovaných 20-30%) 15%-né navýšenie platieb, podmienené vágne definovaným zvýšením kvality zdravotnej starostlivosti zo strany lekárov.

Celý článok