Vox bloguli: Institut SGI

To najlepšie z blogov od Institut SGI


Načo nám je vlastne NKÚ?

🕔 9.12.2015

Pred časom v médiách odznelo prekvapivé vyjadrenie Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) v súvislosti s jednou z najväčších verejných investícií – projektom bratislavského obchvatu. Na výzvu zo strany neziskových organizácií o posúdenie projektu sa predseda NKÚ vyjadril, že úrad na posúdenie projektu nemá dostatočné kapacity. Nevšímajme si na chvíľu indície smerujúce k tomu, že projekt bratislavského obchvatu je v plánovanej podobe veľmi […]

Celý článok

Slováci podporujú opatrenia na začleňovanie Rómov

🕔 25.11.2015

Výsledky výskumu ukázali, že Slováci sú za vytvorenie lepších podmienok pre rómske deti v školách a podporujú začleňovanie dlhodobo nezamestnaných Rómov do spoločnosti.

Celý článok


Akčný plán vlády bez akcie a obsahu

🕔 15.7.2015

Akčný plán nesie so sebou chorobu väčšiny verejných politík na Slovensku. V časti materiálu venujúcemu sa korupcii chýba definícia konkrétnych cieľov, ku ktorým má prijatie a realizácia opatrení viesť. Tak sa stane, že vláda SR dáva ministerstvám úlohy, ktoré už dávno majú splnené.

Celý článok

Rozdiely vo vybavovaní infožiadostí sú veľké

🕔 9.4.2015

V súčasnosti je komunikácia medzi žiadateľmi o informácie a inštitúciami neverejná. Komplexnejšie porovnanie toho, ako jednotlivé inštitúcie pristupujú k vybavovaniu infožiadosti preto nie je (ľahko) dostupné. Z tohto dôvodu sme v rokoch 2010 a 2012 uskutočnili rozsiahlejší prieskum, v rámci ktorého sme poslali rovnakú infožiadosť 20 inštitúciám. Chceli sme zistiť, či a do akej miery budú jednotlivé inštitúcie pristupovať k identickej žiadosti zhodne (alebo aspoň obdobne), alebo naopak odlišne. Rozdiely boli výrazné.

Celý článok


Je možnosť požiadať o informácie dostupná naozaj pre každého?

🕔 2.4.2015

V diskusii k novele infozákona sa veľa hovorí o inštitúciách a o tom, aké sú pre ne infožiadosti administratívnou záťažou. Menej sa už hovorí o žiadateľovi a o tom, čo všetko musí urobiť, ak chce od inštitúcie získať informácie.

Celý článok