Vox bloguli: Inštitút pre verejné otázky

To najlepšie z blogov od Inštitút pre verejné otázky


Z denníkov utečencov…

🕔 7.5.2015

Denník predstavuje osobnú výpoveď človeka, názory, myšlienky či pocity, ktoré bývajú v každodennom živote skryté a nevypovedané. V nasledujúcom texte vám prinášame úryvky z denníkov[1], ktoré si počas šiestich mesiacov viedlo osem domácností utečencov – jednotlivcov či rodín, ktorí sa líšili vekom, krajinou pôvodu a dĺžkou pobytu na Slovensku. Výňatky z denníkov vám priblížia subjektívny pohľad a príbehy ľudí, ktorí u nás získali medzinárodnú ochranu (azyl alebo doplnkovú ochranu). V nich zaznamenali nielen to, čo prežili, ale poodhalili aj každodennosť svojich životov na Slovensku. Sami sa tak stali spisovateľmi, rozprávačmi svojho príbehu….

Celý článok

Hlasy ľudí s medzinárodnou ochranou

🕔 1.4.2015

Tajomstvá z denníkov migrantov na okraji - ako u nás žijú osoby s medzinárodnou ochranou.

Celý článok