Vox bloguli: František Bobenič

To najlepšie z blogov od František Bobenič


Naučiť sa myslieť, vyhodnocovať informácie a spoznať svoj talent

🕔 16.6.2015

Jednou z hlavných úloh, ktoré by naše školstvo na základnom a strednom stupni malo mať, je naučiť deti si osvojovať poznatky premýšľaním, vzájomnou diskusiou a argumentáciou. Tak sa naučia spolupracovať a aj správne vyhodnocovať informácie, s ktorými sa stretávajú.

Celý článok