Vox bloguli: Diana Konvičková

To najlepšie z blogov od Diana Konvičková


Vysokých škôl na Slovensku nie je veľa, len hlúpych absolventov.

🕔 31.3.2015

Z pohľadu študenta nemôžem posúdiť či kvalita vysokých škôl v našej republike zodpovedá ich kvantite. Túto problematiku nechám preto na posúdenie vláde a akreditačnej komisii a svoje neodborné názory a postoje na danú vec vynechám. Ako študent však môžem rozprávať o systéme vysokých škôl, ich fungovaní a realizovaní poznatkov v praxi. Minimálne o tej, ktorú navštevujem. Som však natoľko odvážna, že si dovolím […]

Celý článok