Vox bloguli: Andrej Skolkay

To najlepšie z blogov od Andrej Skolkay


250 výročie práva na prístup k informáciam

🕔 10.1.2018

Pri príležitosti 250 výročia prijatia prvého zákona o prístupe k informáciam sa diskutovalo na túto tému na konferencii OBSE vo Viedni 12. decembra 2016. Prijatie tohto ústavného zákona švédskym parlamentom (vrátane Fínska, ktoré bolo súčasťou Švédska) už v roku 1776 bolo, ako povedali prítomní experti, viac-menej dôsledkom náhody, a nie výsledkom konkrétnej politiky alebo filozofie či ideológie. Ďalšou nevyriešenou záhadou je, prečo sa tento vzor nerozšíril ďalej. Trvalo takmer storočie, kým ďalší štát, Wisconsin, prijal v roku 1845 podobný zákon, a tretím štátom v poradí bola Kolumbia v roku 1888. Tento príspevok sa časopis OŽ rozhodol neuverejniť, pričom ma o tomto rozhodnutí neinformoval, a až neskôr to "odôvodnil", že išlo o nevyžiadaný príspevok. Preto ten časový posun. Sami posúďte, či tieto informácie sú nedôležité pre žurnalistov, študentov žurnalistiky a výskumníkov zaoberajúcich sa žurnalistikou.

Celý článok

Ignorácia faktov v kombinácii s mlčaním ako redakčná politika odborného časopisu zameraného na vedu a komunikáciu?

🕔 4.12.2017

Je profesionálne-eticky ospravedlniteľné, ak odborný časopis ignoruje vecnú kritiku časti svojich výstupov? Je vhodné a slušné, ak redaktori alebo členovia redakčnej rady väčšinovo neodpovedia na vecné a stručné otázky, v rámci ich postavenia, v komunikácii s odborným prispievateľom/dotazovateľom? Ako vysvetliť rozpor medzi existenciou formálnych pravidiel a odlišnou realitou? Aká je vlastne úloha redakčnej rady odborného časopisu? Aké je postavenie šéfredaktorky a výkonného redaktora? Je v súlade s vedeckými princípmi zatajovanie a skresľovanie pravdy/faktov? Ak vás zaujíma diskusia na tieto a podobné otázky, skúsme sa spolu zamyslieť na jedným nedávnym prípadom zo Slovenska.

Celý článok


Zlaté H2020 „Pravidlo 1720“

🕔 19.10.2017

Nezrozumiteľný titulok? Niečo ako „Hlava XXII?“ Nuž veru – miestami aj áno. CVTI zorganizovalo v rámci tzv. Informačnej kampane k finančnému riadeniu a auditu výskumných projektov H2020 pracovný seminár. Najdôležitejšie a najzaujímavejšie informácie, určené naozaj len úzkemu okruhu špecialistov, nasledujú (v zmiešanej slovensko-anglickej jazykovej verzii). Väčšine ďalej diskutovaných tém mohli a môžu dostatočne porozumieť naozaj len tí, ktorí sa s nimi už stretli v praxi. Ani to nie je isté, lebo v rámci diskusie počas prestávok som zistil, že niektorí účastníci inak chápali obsah prednášok.

Celý článok

Veda a politika

🕔 30.9.2017

V rámci Noci výskumníkov bola 29.9.2017 v Bratislave zaujímavá prednáška „Veda a politika. Ako Európska komisia využíva vedecké poznatky pri tvorbe európskych politík“ zo strany Vladimíra Šuchu, generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EK, a panelová diskusia.

Celý článok


Ako naučiť leva jesť zeleninu

🕔 20.7.2017

Cezhraničná korupcia, najmä pranie špinavých peňazí, je nepochybne závažný súčasný problém. Ako môže pomôcť občianska spoločnosť v boji proti týmto nešvárom? O tom bola konferencia, ktorá sa konala 19.-20. júna v Prahe v CEELI inštitúte. Nasledujú najzaujímavejšie príspevky z tejto konferencie. Myslím si, že takéto výberové záznamy z konferencií môžu niekoho zaujať a niekomu či niečomu pomôcť. Väčšinou sú tieto informácie na Slovensku neznáme, a niektoré - ak sú pravdivé - veľmi šokujúce. Tiež je smutná pravda, že tieto informácie, a najmä súvisiace diskusie, sa väčšinou strácajú vo vzduchu, resp. nešíria sa ďalej.

Celý článok

Je slovinský generálny prokurátor posledný bojovník za slobodu slova v Európe?

🕔 28.6.2017

Učia ruské žurnalistické školy niečo úplne odlišné než si eticky-profesionálne cenia ruskí žurnalisti? Je medzinárodná mediálna pomoc len mrhanie zdrojmi? Sú hlavné teórie mediálnych systémov založené na nesprávnych predpokladoch? Je politika EÚ založená na princípoch slobodného trhu alebo férového trhu? Sú komunikační vedci zo strednej a východnej Európy odsúdení zostať na periférii svetovej vedy? Toto je len výber (vrátane spoločného názvu tohto príspevku) z niekoľkých (zjednodušených) tém, ktoré boli diskutované na konferencii v Ľubľane v júni 2017.

Celý článok


Nočné stretnutie so start-up-istom

🕔 26.6.2017

Na spiatočnej nočnej ceste z konferencie o médiách v Ľubľani (budem o nej písať o pár dní) som stretol Thikshan-a Arulampalam-a TI, obchodného predstaviteľa (CEO) srílansko-amerického start-upu bundlhub.com, t.č. na start-upovom školení v Ľubľane. Kedže medzitým zavítal na moje pozvanie aj do Bratislavy, kde je do 29. júna, je tu príležitosť pre našich IT inovátorov a podnikateľov, a možno aj pre novinárov, vymeniť si informácie alebo nadviazať spoluprácu. Opýtal som sa ho niekoľko úvodných otázok.

Celý článok