Vox bloguli: Alexander Ač

To najlepšie z blogov od Alexander Ač


Legislatívne riešenie klimatickej zmeny

🕔 10.8.2015

Hlavnou príčinou súčasného globálneho otepľovania sú ľudské aktivity spojené predovšetkým s využívaným fosílnych palív pre potreby produkcie elektrickej energie, tepla, priemyselnej výroby a dopravy. Aby sme sa jej mohli úspešne prispôsobovať, prípadne aspoň čiastočne zmierniť je priebeh a dôsledky na ľudskú spoločnosť, je nevyhnutné výrazne obmedziť spaľovanie fosílnych zdrojov. Efektívny nástroj predstavuje príjmovo neutrálna uhlíková daň.

Celý článok